Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 12/6/2019 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 12/6/2019 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 12/6/2019 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 12/6/2019 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 10/6/2019 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 10/6/2019 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Danh sách người lao động đã được tất toán tài khoản ký quỹ ngày 04/6/2019
Danh sách người lao động đã được tất toán tài khoản ký quỹ ngày 04/6/2019
Danh sách người lao động đã được tất toán tài khoản ký quỹ ngày 28/5/2019
Danh sách người lao động đã được tất toán tài khoản ký quỹ ngày 28/5/2019
Danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý ký quỹ ngày 27/05/2019
Danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý ký quỹ ngày 27/05/2019
Danh sách người lao động đã được tất toán tài khoản ký quỹ ngày 22/5/2019
Danh sách người lao động đã được tất toán tài khoản ký quỹ ngày 22/5/2019
Danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý ký quỹ ngày 22/5/2019
Danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý ký quỹ ngày 22/5/2019
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 27/5/2019 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 27/5/2019 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS
Thông báo danh sách người lao động được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn và kế hoạch Bồi dưỡng KTCT và bổ túc tiếng Hàn khóa 13-ĐN
Thông báo danh sách người lao động được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn và kế hoạch Bồi dưỡng KTCT và bổ túc tiếng Hàn khóa 13-ĐN
CẢNH BÁO NGƯỜI LAO ĐỘNG MANG THỰC PHẨM SAI QUY ĐỊNH NHẬP CẢNH HÀN QUỐC
CẢNH BÁO NGƯỜI LAO ĐỘNG MANG THỰC PHẨM SAI QUY ĐỊNH NHẬP CẢNH HÀN QUỐC
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 22/5/2019 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 22/5/2019 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý ký quỹ ngày 16/05/2019
Danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý ký quỹ ngày 16/05/2019
Danh sách người lao động đã được tất toán tài khoản ký quỹ ngày 15/5/2019
Danh sách người lao động đã được tất toán tài khoản ký quỹ ngày 15/5/2019
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 20/5/2019 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 20/5/2019 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý ký quỹ ngày 14/05/2019
Danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý ký quỹ ngày 14/05/2019
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TIẾNG HÀN TRÊN MÁY TÍNH KỲ 1 NĂM 2019 VÀ HƯỚNG DẪN HOÀN THIỆN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TIẾNG HÀN TRÊN MÁY TÍNH KỲ 1 NĂM 2019 VÀ HƯỚNG DẪN HOÀN THIỆN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
Thông báo danh sách người lao động thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn
Thông báo danh sách người lao động thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn
Thông báo danh sách người lao động được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn và kế hoạch Bồi dưỡng KTCT và bổ túc tiếng Hàn khóa 11-VH và 12-ĐNA
Thông báo danh sách người lao động được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn và kế hoạch Bồi dưỡng KTCT và bổ túc tiếng Hàn khóa 11-VH và 12-ĐNA
Danh sách người lao động đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ ngày 07/05/2019
Danh sách người lao động đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ ngày 07/05/2019

Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Văn phòng đại diện tại Hàn Quốc:
VĂN PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VIỆT NAM THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS
Địa chỉ: Số 50, Chungcheong-ro, Seodaemun-gu, Seoul, Korea
Số điện thoại: 02-393-6868 / Số fax: 02-393-6888

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước