Thông báo Danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý hợp đồng và rút tiền ký quỹ ngày 24/02/2020

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Kết quả kiểm tra hồ sơ

1

Trần Văn Biên

17/07/1976

Hồ sơ đủ

2

Bùi Văn Hoàng

06/02/1986

Hồ sơ đủ

3

Phan Cảnh Cầu

29/12/1982

Hồ sơ đủ

4

Bùi Văn Quang

06/02/1989

Yêu cầu nộp bản tường trình nộp đơn muộn

5

Tạ Văn Khá

21/02/1989

Hồ sơ đủ

6

Nguyễn Đức Khôi

07/06/1989

Hồ sơ đủ

7

Huỳnh Văn Hải

18/08/1989

Hồ sơ đủ

8

Bùi Văn Tuyến

15/04/1991

Hồ sơ đủ

9

Dương Hữu Vũ

01/07/1989

Hồ sơ đủ

10

Nguyễn Chi Hạnh

12/03/1989

Hồ sơ đủ

11

Lê Vũ Thuật

21/08/1987

Hồ sơ đủ

12

Giáp Thị Sim

11/03/1988

Hồ sơ đủ

13

Đặng Thế Mạnh

25/08/1986

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

14

Đặng Thị Mộng Trinh

02/08/1990

Hồ sơ đủ

15

Trần Quang Phong

17/06/1988

Hồ sơ đủ

16

Hồ Minh Vũ

15/08/1990

Hồ sơ đủ

17

Phan Sỹ Thiềm

10/08/1986

Yêu cầu nộp bản tường trình nộp đơn muộn

18

Nguyễn Văn Lĩnh

10/05/1980

Hồ sơ đủ

19

Lê Văn Hiểu

20/01/1989

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

20

Trần Hải Lâm

05/03/1986

Hồ sơ đủ

21

Trần Văn Trang

07/04/1990

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

22

Lưu KHắc Bình

08/03/1982

Hồ sơ đủ

23

Bùi Thế Nội

15/05/1980

Hồ sơ đủ

24

Nguyễn Đình Tùng

02/09/1980

Hồ sơ đủ

25

Vũ Văn Tâm

10/07/1985

Hồ sơ đủ

26

Bùi Anh Tuấn

27/09/1986

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

27

Nguyễn Trọng Hiếu

25/04/1988

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

28

Nguyễn Hữu Thanh

05/09/1987

Hồ sơ đủ

29

Hoàng Bá Điệp

08/06/1981

Hồ sơ đủ

30

Quản Thị Vân Anh

07/09/1987

Hồ sơ đủ

31

Nguyễn Tuấn Huynh

14/09/1989

Hồ sơ đủ

32

Nguyễn Thành Trung

27/11/1980

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

33

Nguyễn Viết Thành

13/08/1985

Thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước (nếu có)

34

Thạch Kim Tuấn

22/10/1989

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

35

Nguyễn Đình Thi

04/06/1985

Hồ sơ đủ

36

Hoàng Văn Dương

15/05/1987

Hồ sơ đủ

37

Nguyễn Hữu Hoàng

09/09/1989

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

38

Nguyễn Văn Hiệp

14/03/1983

Hồ sơ đủ

39

Trịnh Đình Đạt

10/01/1978

Hồ sơ đủ

40

Nguyễn Viết Thịnh

03/02/1991

Hồ sơ đủ

41

Nguyễn Văn Tôi

26/11/1987

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

42

Nguyễn Văn Ân

24/08/1988

Hồ sơ đủ

43

Nguyễn Trọng Giang

15/11/1982

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

44

Võ Văn Ninh

26/05/1989

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu; Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

45

Nguyễn Chí Quyết

03/07/1990

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu; Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc;

46

Phan Thị Huyền

10/03/1992

Hồ sơ đủ

47

Bùi Thành Nhơn

28/09/1984

Hồ sơ đủ

48

Nguyễn Bá Phong

06/09/1987

Hồ sơ đủ

49

Nguyễn Văn Kỳ

02/01/1987

Hồ sơ đủ

50

Nguyễn Duy Chiến

23/10/1991

Hồ sơ đủ

51

Lê Văn Độ

29/12/1988

Hồ sơ đủ

52

Hoàng Quý Lừng

01/02/1990

Hồ sơ đủ

53

Lưu Anh Toàn

01/11/1992

Hồ sơ đủ

54

Nguyễn Văn Dũng

24/06/1988

Thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu

55

Tưởng Văn Dân

15/12/1987

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc; Chưa khai báo việc chuyển đổi tư cách lưu trú với Văn phòng QLLDDVN tại Hàn Quốc

56

Cao Xuân Vụ

19/08/1990

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

57

Trần Quang Triều

13/10/1984

Hồ sơ đủ

58

Phạm Văn Hữu

02/04/1988

Hồ sơ đủ

59

Nguyễn Xuân Hà

19/10/1988

Thiếu Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc

60

Ngô Thị Hà

28/09/1989

Hồ sơ đủ

61

Nguyễn Văn Trình

12/06/1987

Hồ sơ đủ

62

Đặng Thanh

10/03/1989

Hồ sơ đủ

63

Phạm Hữu Quang

29/10/1982

Hồ sơ đủ

TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước