Thông báo hủy kỳ thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính dành cho người lao động làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS về nước đúng hạn

Ngày 10/03/2020, Trung tâm Lao động ngoài nước đã thông báo về kế hoạch tổ chức kỳ kiểm tra tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính cho người lao động làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS về nước đúng hạn (Đợt 1/2020), trong đó thời hạn nộp hồ sơ từ ngày 01/4 đến 12/4/2020. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, ngày 27/03/2020, Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Korea) đã có Công văn thông báo về việc hủy kỳ thi. Vì vậy, Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo dừng tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi và hủy kế hoạch tổ chức thi. Căn cứ vào tình hình thực tế, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ thông báo về kỳ thi tiếp theo sau khi HRD Korea có thông báo chính thức.

Đối với những người lao động đã đóng tiền lệ phí kiểm tra tiếng Hàn và nộp hồ sơ đăng ký dự thi, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ liên hệ trực tiếp để hướng dẫn nhận lại hồ sơ và các khoản tiền đã nộp.

Trung tâm Lao động ngoài nước trân trọng thông báo để người lao động được biết và thực hiện./.

TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước