THÔNG BÁO DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐÃ ĐƯỢC TẤT TOÁN TÀI KHOẢN KÝ QUỸ
DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐÃ ĐƯỢC TẤT TOÁN TÀI KHOẢN KÝ QUỸ
Thông báo danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý hợp đồng và rút tiền ký quỹ
Danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý hợp đồng và rút tiền ký quỹ
Thông báo danh sách người lao động thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn
Danh sách người lao động thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn
Thông báo danh sách người lao động thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn
Danh sách người lao động thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn
Thông báo Danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý hợp đồng và rút tiền ký quỹ
Danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý hợp đồng và rút tiền ký quỹ
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH KIỂM TRA TAY NGHỀ VÀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGÀNH SẢN XUẤT CHẾ TẠO ĐỢT 1 – NĂM 2020
KẾ HOẠCH KIỂM TRA TAY NGHỀ VÀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGÀNH SẢN XUẤT CHẾ TẠO ĐỢT 1 – NĂM 2020
THÔNG BÁO KHẨN VỀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG VIRUS CORONA TRONG KỲ KIỂM TRA TAY NGHỀ VÀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐỢT 1 – NĂM 2020
CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG VIRUS CORONA TRONG KỲ KIỂM TRA TAY NGHỀ VÀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐỢT 1 – NĂM 2020
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 19/02/2020 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS
Kế hoạch xuất cảnh ngày 19/02/2020 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 10/02/2020 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Kế hoạch xuất cảnh ngày 10/02/2020 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
THÔNG BÁO DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐÃ ĐƯỢC TẤT TOÁN TÀI KHOẢN KÝ QUỸ
DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐÃ ĐƯỢC TẤT TOÁN TÀI KHOẢN KÝ QUỸ
Thông báo Danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý hợp đồng và rút tiền ký quỹ ngày 31/01/2020
Danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý hợp đồng và rút tiền ký quỹ ngày 31/01/2020
Thông báo kết quả thi Đợt 1 – Kỳ thi tiếng Hàn năm 2020 trong ngành sản xuất chế tạo và kế hoạch kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực
Kết quả thi Đợt 1 – Kỳ thi tiếng Hàn năm 2020 trong ngành sản xuất chế tạo và kế hoạch kiểm tra tay nghề và đánh giá năng lực
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 03/02/2020 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Kế hoạch xuất cảnh ngày 03/02/2020 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
THÔNG BÁO DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐÃ ĐƯỢC TẤT TOÁN TÀI KHOẢN KÝ QUỸ
DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐÃ ĐƯỢC TẤT TOÁN TÀI KHOẢN KÝ QUỸ
Thôngbáo Danh sách kiểm tra hồ sơ thanh lý hợp đồng, rút tiền ký quỹ
Danh sách kiểm tra hồ sơ thanh lý hợp đồng, rút tiền ký quỹ
Thông báo danh sách người lao động thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn
Danh sách người lao động thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 13/1/2020 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Kế hoạch xuất cảnh ngày 13/1/2020 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
THÔNG BÁO DANH SÁCH CA THI ĐỢT 1 - KỲ THI TIẾNG HÀN NĂM 2020 TRONG NGÀNH SẢN XUẤT CHẾ TẠO
DANH SÁCH CA THI ĐỢT 1 - KỲ THI TIẾNG HÀN NĂM 2020 TRONG NGÀNH SẢN XUẤT CHẾ TẠO
Thông báo Danh sách kết quả thanh lý ký quỹ ngày 03/01/2020
Danh sách kết quả thanh lý ký quỹ ngày 03/01/2020
Thông báo danh sách người lao động thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn
Danh sách người lao động thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn

Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Văn phòng đại diện tại Hàn Quốc:
VĂN PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VIỆT NAM THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS
Địa chỉ: Số 50, Chungcheong-ro, Seodaemun-gu, Seoul, Korea
Số điện thoại: 02-393-6868 / Số fax: 02-393-6888

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước