THÔNG BÁO DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐÃ ĐƯỢC TẤT TOÁN TÀI KHOẢN KÝ QUỸ
DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐÃ ĐƯỢC TẤT TOÁN TÀI KHOẢN KÝ QUỸ
Thôngbáo Danh sách kiểm tra hồ sơ thanh lý hợp đồng, rút tiền ký quỹ
Danh sách kiểm tra hồ sơ thanh lý hợp đồng, rút tiền ký quỹ
Thông báo danh sách người lao động thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn
Danh sách người lao động thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 13/1/2020 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Kế hoạch xuất cảnh ngày 13/1/2020 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
THÔNG BÁO DANH SÁCH CA THI ĐỢT 1 - KỲ THI TIẾNG HÀN NĂM 2020 TRONG NGÀNH SẢN XUẤT CHẾ TẠO
DANH SÁCH CA THI ĐỢT 1 - KỲ THI TIẾNG HÀN NĂM 2020 TRONG NGÀNH SẢN XUẤT CHẾ TẠO
Thông báo Danh sách kết quả thanh lý ký quỹ ngày 03/01/2020
Danh sách kết quả thanh lý ký quỹ ngày 03/01/2020
Thông báo danh sách người lao động thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn
Danh sách người lao động thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 06/1/2020 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Kế hoạch xuất cảnh ngày 06/1/2020 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Thông báo danh sách người lao động thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn
Danh sách người lao động thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn
Thông tin về chính sách mới của Hàn Quốc áp dụng với người nước ngoài cư trú bất hợp pháp
Chính sách mới của Hàn Quốc áp dụng với người nước ngoài cư trú bất hợp pháp
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 23/12/2019 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Kế hoạch xuất cảnh ngày 23/12/2019 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Thông báo Danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý ký quỹ ngày 16/12/2019
THÔNG BÁO MỨC THU CHI PHÍ DỰ THI TIẾNG HÀN NĂM 2020 THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS TRONG NGÀNH SẢN XUẤT CHẾ TẠO
THÔNG BÁO DANH SÁCH ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ DỰ THI TIẾNG HÀN NĂM 2020 TRONG NGÀNH SẢN XUẤT CHẾ TẠO
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 20/12/2019 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Kế hoạch xuất cảnh ngày 20/12/2019 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 16/12/2019 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Kế hoạch xuất cảnh ngày 16/12/2019 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 18/12/2019 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Kế hoạch xuất cảnh ngày 18/12/2019 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI TIẾNG HÀN NĂM 2020
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI TIẾNG HÀN NĂM 2020
Thông báo danh sách người lao động được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn và kế hoạch Bồi dưỡng kiến thức cần thiết và bổ túc tiếng Hàn Khóa 25-ĐN
Danh sách người lao động được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn và kế hoạch Bồi dưỡng kiến thức cần thiết và bổ túc tiếng Hàn Khóa 25-ĐN
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 09/12/2019 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Kế hoạch xuất cảnh ngày 09/12/2019 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.

Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước