Việc thực hiện chi trả các khoản tiền bảo hiểm cho người lao động EPS chưa nhận được triển khai thường xuyên, chi tiết xem tại mục Hướng dẫn nhận tiền bảo hiểm
Kế hoạch xuất cảnh ngày 06/02/2023 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS
Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 07/02/2023
Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 06/02/2023
Kế hoạch xuất cảnh ngày 30/01/2023 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS
Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 30/01/2023
Tổ chức giáo dục định hướng Khóa K01-KTV/2023
Người lao động được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn và hướng dẫn các thủ tục cần thiết
Danh sách lao động đã tất toán tài khoản ký quỹ
Kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý hợp đồng và rút tiền ký quỹ
Tổ chức giáo dục định hướng Khóa K02-SN/2023
Danh sách lao động đã tất toán tài khoản ký quỹ
Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ xin cấp Visa dành cho lao động CBT đặc biệt
Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 16/01/2023
Danh sách lao động đã tất toán tài khoản ký quỹ
Danh sách lao động đã tất toán tài khoản ký quỹ
Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 10/01/2023
Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 09/01/2023
Danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý hợp đồng và rút tiền ký quỹ
Danh sách bổ sung người lao động đạt yêu cầu trong ngành Ngư nghiệp
Tổ chức giáo dục định hướng Khóa K01-SN/2023

Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Văn phòng đại diện tại Hàn Quốc:
VĂN PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VIỆT NAM THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS
Địa chỉ: Phòng 910 tầng 9, toà nhà SoonHwa, số 89, Seosomunro, quận Chunggu, Seoul
Số điện thoại: 02-393-6868 / Số fax: 02-393-6888

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước