HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI CBT ĐẶC BIỆT 2020
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH EPS NĂM 2020
HỒ SƠ CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH HỘ LÝ NHẬT BẢN
Mẫu hồ sơ đăng ký tham gia đánh giá năng lực
HỒ SƠ TUYỂN CHỌN ỨNG VIÊN NỮ IM JAPAN
HỒ SƠ TUYỂN CHỌN ỨNG VIÊN NAM IM JAPAN
Danh sách lao động CBT 022019
MẪU HỒ SƠ ĐI LÀM VIỆC TẠI ĐÀI LOAN FULL
Hồ sơ năng lực và sản xuất chế tạo 2019
Hồ sơ năng lực và sản xuất chế tạo 2019
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH EPS NĂM 2019
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH EPS NĂM 2019
MẪU HỒ SƠ DÀNH CHO LAO ĐỘNG MẪU MỰC NĂM 2019
MẪU HỒ SƠ DÀNH CHO LAO ĐỘNG MẪU MỰC NĂM 2019
Hướng dẫn người lao động mẫu mực làm thủ tục tái nhập cảnh Hàn Quốc năm 2019
Hướng dẫn người lao động mẫu mực làm thủ tục tái nhập cảnh Hàn Quốc năm 2019
MẪU HỒ SƠ TAY NGHỀ HÀN 2018
MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ GIA HẠN HỒ SƠ
HỒ SƠ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH EPS NĂM 2018
HỒ SƠ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH EPS NĂM 2018
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN ĐI LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS (DÀNH CHO LAO ĐỘNG CBT)
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN ĐI LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS (DÀNH CHO LAO ĐỘNG CBT)
Hồ sơ Công nghiệp gốc (tay nghề Hàn) năm 2018 - Mẫu phụ lục kèm theo Công văn số 407/TTLĐNN-TCLĐ ngày 11/05/2018 của Trung tâm Lao động ngoài nước
Mẫu tiếp nhận đăng ký (dành cho Sở LĐTBXH các địa phương)
1/ MẪU ĐƠN XIN RÚT TIỀN KÝ QUỸ (100 TRIỆU ĐỒNG) VÀ 630 USD
DANH SÁCH CÁC HUYỆN NGHÈO, CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÀ ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ

1
Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước