• 1- ĐĂNG KÝ TÌM VIỆC TẠI PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM, CÁC CÔNG TY TUYỂN DỤNG
  • 2- NẾU CHƯA CÓ MÃ ĐĂNG KÝ TÌM VIỆC
  • 3- TÌM CÔNG TY TUYỂN DỤNG
  • 4- TRA CỨU, THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04. 37346096 / Fax: 04.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước