• Họ và tên:
 • Ngày tháng năm sinh: / /
 • CMND:
 • Giới tính
 • Tình trạng hôn nhân:
 • Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
 • Số nhà/thôn/xóm:
 • Phường/xã:
 • Quân/huyện:
 • Thành phố/tỉnh:
 • Số điện thoại liên hệ:
 • Thông tin về trình độ học vấn, chuyên môn của người đăng ký
 • Tình trạng học tập hiện nay
 • Năm thứ
 • Xếp loại tốt nghiệp
 • Công việc hiện nay đang làm
 • Nơi làm việc hiện nay
 • Tên trường đang học hoặc đã tốt nghiệp
 • Hệ đào tạo
 • Thông tin về người liên hệ khi cần thiết
 • Họ tên người liên hệ:
 • Quan hệ với người đăng ký dự tuyển:
 • Địa chỉ thường trú:
 • Điện thoại liên hệ:
 • Nhập mã bảo mật bên cạnh:
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Văn phòng đại diện tại Hàn Quốc:
VĂN PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VIỆT NAM THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS
Địa chỉ: Số 50, Chungcheong-ro, Seodaemun-gu, Seoul, Korea
Số điện thoại: 02-393-6868 / Số fax: 02-393-6888

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước