Danh sách người lao động đã nộp lý lịch tư pháp (Cập nhật đến ngày 07/12/2018)
Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo danh sách người lao động đã nộp lý lịch tư pháp (Cập nhật đến ngày 07/12/2018) Tải tại đây
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước