Danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý hợp đồng và rút tiền ký quỹ

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Kết quả kiểm tra hồ sơ

1

Bạch Văn Bình

12/10/1982

Hồ sơ đủ

2

Bùi Văn Hưng

17/03/1986

Hồ sơ đủ

3

Cao Văn Tú

20/12/1989

Hồ sơ đủ

4

Chu Thế Đoàn

12/06/1981

Hồ sơ đủ

5

Chu Thị Hồng

16/06/1988

Hồ sơ đủ

6

Doãn Đức Quyền

14/04/1975

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

7

Đinh Viết Hòa

11/01/1987

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

8

Đỗ Thị Thả

16/08/1993

Hồ sơ đủ

9

Đồng Văn Hoàng

01/01/1987

Hồ sơ đủ

10

Lê Tuấn Anh

24/09/1981

Hồ sơ đủ

11

Lê Văn Chiến

02/02/1984

Bổ sung photo chứng thực đủ dấu hộ chiếu

12

Lê Văn Hưng

15/11/1983

Hồ sơ đủ

13

Lê Văn Minh

12/09/1990

Hồ sơ đủ

14

Lê Văn Nam

20/03/1987

Hồ sơ đủ

15

Lê Văn Vũ

06/04/1992

Hồ sơ đủ

16

LƯƠNG VĂN DIEM

15/07/1983

Hồ sơ đủ

17

Lưu Bá Hưng

19/11/1987

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

18

Lưu Xuân Quân

03/03/1991

Bổ sung hộ chiếu gốc; bổ sung giấy tờ gia hạn (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

19

Mai Văn Ba

02/06/1992

Hồ sơ đủ

20

Mai Văn Thạch

27/09/1985

Hồ sơ đủ

21

Nông Thị Lượng

24/07/1992

Hồ sơ đủ

22

Nguyễn Đình Hới

04/05/1977

Hồ sơ đủ

23

Nguyễn Đức Điểm

23/05/1985

Hồ sơ đủ

24

Nguyễn Đức Đồng

04/10/1989

Hồ sơ đủ

25

Nguyễn Hải Ngọc

07/10/1983

Bổ sung Giấy xác nhận kế hoạch về nước; bổ sung photo chứng thực đủ cả quyển hộ chiếu

26

Nguyễn Hồng Minh

12/09/1988

Bổ sung dịch thuật tiếng Việt giấy gia hạn cư trú

27

Nguyễn Kim Tân

03/04/1984

Hồ sơ đủ

28

Nguyễn Ngọc Thanh

07/02/1985

Hồ sơ đủ

29

Nguyễn Tiến Kiên

05/11/1989

Hồ sơ đủ

30

Nguyễn Tiến Tường

25/08/1986

Hồ sơ đủ

31

Nguyễn Tú Chì

15/02/1990

Hồ sơ đủ

32

Nguyễn Thế Anh

20/04/1992

Hồ sơ đủ

33

Nguyễn Thế Anh

20/08/1984

Hồ sơ đủ

34

Nguyễn Thế Phú

24/02/1990

Hồ sơ đủ

35

Nguyễn Thị Hồng Diễm

23/10/1990

Hồ sơ đủ

36

Nguyễn Thị Lam

03/11/1991

Hồ sơ đủ

37

Nguyễn Thị Liên

26/01/1986

Hồ sơ đủ

38

Nguyễn Thị Ny Rin

02/10/1993

Hồ sơ đủ

39

Nguyễn Thị Nhung

25/03/1990

Hồ sơ đủ

40

Nguyễn Thị Thanh Huế

02/01/1986

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung photo chứng thực đủ dấu hộ chiếu

41

Nguyễn Trung Sang

20/10/1986

Hồ sơ đủ

42

Nguyễn Trung Thái

05/11/1981

Hồ sơ đủ

43

Nguyễn Văn Bái

02/09/1989

Bổ sung photo chứng thực đủ hộ chiếu

44

Nguyễn Văn Cường

10/03/1986

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

45

Nguyễn Văn Sức

08/09/1988

Hồ sơ đủ

46

Nguyễn Văn Thạch

03/04/1990

Hồ sơ đủ

47

Nguyễn Văn Thiết

01/12/1985

Hồ sơ đủ

48

Nguyễn Văn Trường

08/07/1981

Hồ sơ đủ

49

Nguyễn Văn Út

05/03/1986

Hồ sơ đủ

50

Phạm Đức Dũng

14/03/1990

Hồ sơ đủ

51

Phạm Ngọc Trung

15/05/1990

Bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

52

Phạm Văn Hiền

18/12/1986

Hồ sơ đủ

53

Phạm Văn Long

31/07/1986

Hồ sơ đủ

54

Phan Thị Ngọc Sa

05/10/1992

Hồ sơ đủ

55

Phan Văn Châu

11/04/1985

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

56

Phí Mạnh Quang

03/02/1982

Hồ sơ đủ

57

Tạ Văn Nhất

04/11/1979

Hồ sơ đủ

58

Thân Thị Thủy

30/11/1993

Hồ sơ đủ

59

Trần Hữu Bảo

14/09/1987

Hồ sơ đủ

60

Trần Ngọc Lâm

12/07/1986

Hồ sơ đủ

61

Trần Quốc Ánh

28/06/1992

hồ sơ đủ

62

Trần Thành Nhân

04/01/1991

Hồ sơ đủ

63

Trần Thị Oanh

25/10/1991

Hồ sơ đủ

64

Trần Trường Sơn

12/10/1991

Bổ sung photo chứng thực đủ dấu hộ chiếu

65

Trần Văn Ba

15/08/1982

Hồ sơ đủ

66

Trương Hồ Sơn

16/01/1986

Hồ sơ đủ

67

Trương Thị Linh

27/07/1983

Hồ sơ đủ

68

Trương Văn Chung

27/03/1982

Hồ sơ đủ

* Lưu ý: + Đối với những người lao động còn thiếu hồ sơ giấy tờ, đề nghị gửi bổ sung các giấy tờ còn thiếu về Trung tâm Lao động ngoài nước qua đường Bưu điện trước ngày 10/10/2022; ngoài phong bì thư ghi rõ " Họ tên, bổ sung hồ sơ rút tiền ký quỹ". Sau khi kiểm tra, thanh lý hợp đồng, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ thông báo bằng tin nhắn cho người lao động biết để liên hệ với Ngân hàng Chính sách xã hội thanh lý hợp đồng ký quỹ và nhận lại tiền ký quỹ

Đối với những người lao động thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu nhưng đã nộp hộ chiếu gốc vào bộ hồ sơ, đề nghị anh/chị chờ Trung tâm gửi hộ chiếu gốc qua đường bưu điện về địa chỉ gia đình, sau khi nhận được hộ chiếu gốc, anh/chị photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu và gửi quyển hộ chiếu photo công chứng lên Trung tâm Lao động ngoài nước

Đối với những người lao động thiếu bản dịch tiếng Việt của giấy gia hạn cư trú, đề nghị anh/chị chờ Trung tâm gửi bản gốc giấy gia hạn qua đường bưu điện về địa chỉ gia đình, sau khi nhận được, anh/chị dịch thuật tiếng Việt công chứng giấy gia hạn cư trú và gửi lên Trung tâm Lao động ngoài nước

TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Văn phòng đại diện tại Hàn Quốc:
VĂN PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VIỆT NAM THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS
Địa chỉ: Phòng 910 tầng 9, toà nhà SoonHwa, số 89, Seosomunro, quận Chunggu, Seoul
Số điện thoại: 02-393-6868 / Số fax: 02-393-6888

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước