Danh sách người lao động xuất cảnh ngày 11/04/2016
Danh sách người lao động tham gia khóa bồi dưỡng KTCT và bổ túc tiếng Hàn (khóa 03 - ĐN)
Danh sách người lao động CBT đợt 07 tập trung ngày 07/04/2016
DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ THÁNG 4/2016
Danh sách người lao động mẫu mực xuất cảnh ngày 06/04/2016
Danh sách người lao động xuất cảnh ngày 04/04/2016
Danh sách người lao động CBT đợt 06 tập trung ngày 29/03/2016
Danh sách người lao động tham gia khóa bồi dưỡng KTCT và bổ túc tiếng Hàn (khóa 02 - ĐN)
Danh sách người lao động CBT đợt 05 tập trung ngày 24/03/2016
Danh sách người lao động xuất cảnh ngày 21/03/2016
DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ THÁNG 3/2016
Danh sách người lao động tham gia khóa bồi dưỡng KTCT và bổ túc tiếng Hàn (khóa 01 - ĐN)
Danh sách người lao động mẫu mực xuất cảnh ngày 16/03/2016
Danh sách người lao động xuất cảnh ngày 14/03/2016
Danh sách người lao động xuất cảnh ngày 07/03/2016
Danh sách người lao động mẫu mực xuất cảnh ngày 02/03/2016
Danh sách người lao động xuất cảnh ngày 01/03/2016
Danh sách người lao động CBT đợt 03 tập trung ngày 25/02/2016
DANH SÁCH CA THI KỲ THI TIẾNG HÀN TRÊN MÁY TÍNH LẦN THỨ 18-QUÝ 1/2016
Kỳ thi tiếng Hàn EPS - TOPIK đặc biệt lần thứ 18 - Quý 1/2016 cho những người lao động hết hạn hợp đồng lao động về nước đúng thời hạn, có nguyện vọng trở lại Hàn Quốc làm việc sẽ được tổ chức thi từ ngày 23/2 đến ngày 11/3/2016...
DANH SÁCH DỰ THI VÀ CA THI KỲ THI TIẾNG HÀN TRÊN MÁY TÍNH LẦN THỨ 18 - QUÝ 1/2016
Kỳ thi tiếng Hàn EPS - TOPIK đặc biệt lần thứ 18 - Quý 1/2016 cho những người lao động hết hạn hợp đồng lao động về nước đúng thời hạn, có nguyện vọng trở lại Hàn Quốc làm việc sẽ được tổ chức thi từ ngày 23/2 đến ngày 11/3/2016...

Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04. 37346096 / Fax: 04.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước