Danh sách người lao động xuất cảnh ngày 11/07/2016
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 11/07/2016 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Danh sách người lao động mẫu mực xuất cảnh ngày 13/07/2016
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 13/07/2016 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Danh sách người lao động CBT đợt 14 tập trung ngày 13/07/2016
Lịch tập trung người lao động CBT ngày 13/07/2016 để hoàn thiện thủ tục trước khi đi làm việc tại Hàn Quốc
DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ THÁNG 7/2016
HƯỚNG DẪN NGƯỜI LAO ĐỘNG THI ĐỖ KỲ THI CBT QUÝ II.2016 HOÀN THIỆN HỒ SƠ ĐI LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC
Danh sách CBT đợt 13 tập trung ngày 05/7/2016
Danh sách người lao động mẫu mực xuất cảnh ngày 06/07/2016
Danh sách người lao động xuất cảnh ngày 04/07/2016
THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TIẾNG HÀN TRÊN MÁY TÍNH QUÝ II/2016
Trung tâm Lao động ngoài nước xin thông báo kết quả Kỳ thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính Quý II/2016 dành cho người lao động hết hạn hợp đồng về nước đúng thời hạn có nguyện vọng quay trở lại Hàn Quốc làm việc (thời gian tổ chức thi từ ngày 23/05 đến ngày 21/06/2016).
Danh sách người lao động mẫu mực xuất cảnh ngày 29/06/2016
Danh sách người lao động xuất cảnh ngày 27/06/2016
Danh sách người lao động mẫu mực xuất cảnh ngày 22/06/2016
Danh sách người lao động xuất cảnh ngày 20/06/2016
Danh sách người lao động CBT đợt 12 tập trung ngày 22/06/2016
Danh sách người LĐMM xuất cảnh ngày 15/6/2016
Danh sách người lao động xuất cảnh ngày 13/06/2016
Danh sách người lao động xuất cảnh ngày 06/06/2016
Danh sách người lao động tham gia khóa bồi dưỡng KTCT và bổ túc tiếng Hàn (khóa 06 - ĐN)
Danh sách người lao động mẫu mực xuất cảnh ngày 08/06/2016
DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG NỘP GIẤY XÁC NHẬN KÝ QUỸ THÁNG 6/2016

Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04. 37346096 / Fax: 04.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước