Thông báo danh sách lao động CBT được DN Hàn Quốc sử dụng lao động lựa chọn và tham gia tập trung để hướng dẫn các thủ tục cần thiết ngày 16/12/2016
Thông báo danh sách lao động CBT được DN Hàn Quốc sử dụng lao động lựa chọn và tham gia tập trung để hướng dẫn các thủ tục cần thiết ngày 16/12/2016
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 12/12/2016 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 12/12/2016 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Lịch tập trung người lao động tham dự khóa BDKT và bổ túc tiếng Hàn từ ngày 12/12 đến hết 26/12/2016 (Khóa 10-ĐN)
Căn cứ danh sách người lao động đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc thông qua được doanh nghiệp Hàn Quốc sử dụng lao động lựa chọn, đã thực hiện các thủ tục theo quy định.
Thông báo danh sách lao động CBT được DN Hàn Quốc sử dụng lao động lựa chọn và tham gia tập trung để hướng dẫn các thủ tục cần thiết ngày 8/12/2016
Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo danh sách người lao động đã được doanh nghiệp Hàn Quốc sử dụng lao động lựa chọn, tập trung vào ngày 8/12/2016 để nhận Hợp đồng lao động và nghe hướng dẫn các thủ tục cần thiết.
Thông báo Danh sách lao động CBT được DN Hàn Quốc sử dụng lao động lựa chọn và tham gia tập trung để hướng dẫn các thủ tục cần thiết ngày 5/12/2016
Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo danh sách người lao động đã được doanh nghiệp Hàn Quốc sử dụng lao động lựa chọn, tập trung vào ngày 5/12/2016 để nhận Hợp đồng lao động và nghe hướng dẫn các thủ tục cần thiết.
Thông báo Danh sách người lao động xuất cảnh ngày 5.12.2016
Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo tới người lao động có lịch xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc vào ngày 5.12.2016
Danh sách người lao động nộp giấy xác nhận ký quỹ tháng 12/2016
Thông báo kết quả kỳ thi tiếng Hàn trong ngành ngư nghiệp ngày 20/11/2016, kế hoạch thi tay nghề và đánh giá năng lực
Thông báo kết quả kỳ thi tiếng Hàn trong ngành ngư nghiệp ngày 20/11/2016, kế hoạch thi tay nghề và đánh giá năng lực
Thông báo Danh sách lao động CBT được DN Hàn Quốc sử dụng lao động lựa chọn và tham gia tập trung để hướng dẫn các thủ tục cần thiết ngày 29/11/2016
Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo danh sách người lao động đạt kết quả qua kỳ thi tiếng Hàn trên máy tính, được doanh nghiệp Hàn Quốc sử dụng lao động lựa chọn, tập trung vào ngày 29/11/2016 để nhận Hợp đồng lao động và được hướng dẫn các thủ tục cần thiết.
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 28.11.2016
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 28.11.2016 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Danh sách người lao động mẫu mực xuất cảnh ngày 23/11/2016
Thông báo Danh sách lao động CBT được DN Hàn Quốc sử dụng lao động lựa chọn và tham gia tập trung để hướng dẫn các thủ tục cần thiết ngày 24/11/2016
Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo danh sách người lao động đạt kết quả qua kỳ thi tiếng Hàn trên máy tính, được doanh nghiệp Hàn Quốc sử dụng lao động lựa chọn, tập trung vào ngày 24/11/2016 để nhận Hợp đồng lao động và hướng dẫn các thủ tục cần thiết.
Thông báo Danh sách người lao động xuất cảnh ngày 21.11.2016
Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo tới người lao động có lịch xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc vào ngày 21.11.2016
Danh sách người lao động xuất cảnh ngày 14.11.2016
Danh sách người lao động nộp giấy xác nhận ký quỹ tuần tháng 11/2016
DANH SÁCH CA THI KỲ THI TIẾNG HÀN ĐẶC BIỆT TRÊN MÁY TÍNH LẦN THỨ 21 (CBT QUÝ IV/2016)
TTLĐNN thông báo danh sách người lao động đủ điều kiện dự thi và thời gian thi chính thức Kỳ thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính lần thứ 21 - CBT Quý IV/2016...
Danh sách người lao động mẫu mực xuất cảnh ngày 09/11/2016
Danh sách người lao động xuất cảnh ngày 07.11.2016
Danh sách người lao động nộp giấy xác nhận ký quỹ tuần thứ 1 tháng 11/2016
THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ THI TIẾNG HÀN TRONG NGÀNH NGƯ NGHIỆP CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
Thông báo gia hạn thời gian tiếp nhận đăng ký dự thi tiếng Hàn trong ngành ngư nghiệp tại 5 tỉnh miền Trung chịu nhiều ảnh hưởng của mưa lớn và lũ lụt trong thời gian vừa qua: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế...

Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước