Nam, nữ bình đẳng, xã hội văn minh, gia đình hạnh phúc.
 • Lưu ý: Ứng viên đăng ký thông tin tại đây với mục đích để cán bộ Trung tâm liên hệ, hộ trợ thông tin và tư vấn về chương trình. Việc ứng viên đăng ký tham gia chương trình chỉ được xác nhận khi ứng viên làm hồ sơ đăng ký dự tuyển gửi về Trung tâm trong thời gian theo quy định.
 • Họ và tên:
 • Ngày tháng năm sinh: / /
 • Số CMND/căn cước công dân:
 • Giới tính
 • Tình trạng hôn nhân:
 • Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (chỉ ghi Tỉnh/Thành phố):
 • Số nhà/thôn/xóm:
 • Phường/xã:
 • Quân/huyện:
 • Thành phố/tỉnh:
 • Số điện thoại liên hệ:
 • Số điện thoại liên hệ 2:
 • Thông tin về trình độ học vấn, chuyên môn của người đăng ký
 • Tình trạng học tập hiện nay
 • Năm thứ
 • Xếp loại tốt nghiệp
 • Công việc hiện nay đang làm
 • Nơi làm việc hiện nay
 • Tên trường đang học hoặc đã tốt nghiệp
 • Hệ đào tạo
 • Tên trường đào tạo:
 • Chuyên ngành đào tạo:
 • Siên viên năm(nếu chưa tốt nghiệp):
 • Công việc hiện tại(nếu có):
 • Thông tin về người liên hệ khi cần thiết
 • Họ tên người liên hệ:
 • Quan hệ với người đăng ký dự tuyển:
 • Địa chỉ thường trú:
 • Điện thoại liên hệ:
 • Nhập mã bảo mật bên cạnh: