• ĐĂNG KÝ TUYỂN DỤNG CỦA DOANH NGHIỆP
 • 1- Nhập mã đăng ký tuyển dụng của công ty
      회사의 채용 신청번호 입력(신청한 경우)
 • 2- Nếu chưa có mã đăng ký
      신청번호 아직 없는 경우
 • 3- Tìm lao động
      근로자 구함
 • 4- Tra cứu, chỉnh sửa thông tin đăng ký
      신청 내용 검색, 수정
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Văn phòng đại diện tại Hàn Quốc:
VĂN PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VIỆT NAM THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS
Địa chỉ: Phòng 910 tầng 9, toà nhà SoonHwa, số 89, Seosomunro, quận Chunggu, Seoul
Số điện thoại: 02-393-6868 / Số fax: 02-393-6888

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước