Danh sách thanh lý hợp đồng và rút tiền ký quỹ ngày 14/4/2020
Danh sách thanh lý hợp đồng và rút tiền ký quỹ ngày 14/4/2020
Thông báo gia hạn thời gian làm việc đối với lao động EPS
Thông báo gia hạn thời gian làm việc đối với lao động EPS
Danh sách người lao động đã được tất toán tài khoản ký quỹ ngày 09/4
Danh sách người lao động đã được tất toán tài khoản ký quỹ ngày 09/4
Thông báo Danh sách thanh lý hợp đồng và rút tiền ký quỹ ngày 08/04/2020
Danh sách thanh lý hợp đồng và rút tiền ký quỹ ngày 08/04/2020
Danh sách lao động đã được tất toán tài khoản ký quỹ 03/4/2020
Danh sách lao động đã được tất toán tài khoản ký quỹ 03/4/2020
Thông báo Danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý hợp đồng và rút tiền ký quỹ ngày 03/04/2020
Danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý hợp đồng và rút tiền ký quỹ ngày 03/04/2020
Thông báo hủy kỳ thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính dành cho người lao động làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS về nước đúng hạn
Thông báo hủy kỳ thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính dành cho người lao động làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS về nước đúng hạn
Danh sách người lao động thanh lý hợp đồng và rút tiền ký quỹ ngày 23/03/2020
Danh sách người lao động thanh lý hợp đồng và rút tiền ký quỹ ngày 23/03/2020
THÔNG BÁO TẠM HOÃN KỲ THI TIẾNG HÀN ĐỢT 2 NĂM 2020 CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN ĐI LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS TRONG NGÀNH SẢN XUẤT CHẾ TẠO
TẠM HOÃN KỲ THI TIẾNG HÀN ĐỢT 2 NĂM 2020 CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN ĐI LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS TRONG NGÀNH SẢN XUẤT CHẾ TẠO
THÔNG BÁO DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐÃ ĐƯỢC TẤT TOÁN TÀI KHOẢN KÝ QUỸ
DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐÃ ĐƯỢC TẤT TOÁN TÀI KHOẢN KÝ QUỸ
Thông báo Hướng dẫn thủ tục hoàn tiền ký quỹ và khai báo đổi tư cách lưu trú
Hướng dẫn thủ tục hoàn tiền ký quỹ và khai báo đổi tư cách lưu trú
Danh sách người lao động hết hạn hợp động và thanh lý ký quỹ ngày 16/03/2020
Thông báo Khai báo Online đối với người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc tự nguyện về nước
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ KIỂM TRA TIẾNG HÀN ĐẶC BIỆT TRÊN MÁY TÍNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS VỀ NƯỚC ĐÚNG HẠN (Đợt 1/2020)
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ KIỂM TRA TIẾNG HÀN ĐẶC BIỆT TRÊN MÁY TÍNH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS VỀ NƯỚC ĐÚNG HẠN (Đợt 1/2020)
Thông báo hoãn tập trung khóa BDKTCT đối với lao động thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính được DN Hàn Quốc lựa chọn
Hoãn tập trung khóa BDKTCT đối với lao động thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính được DN Hàn Quốc lựa chọn
Thông báo gia hạn thời gian tìm việc
Thông báo danh sách người lao động thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn
Danh sách người lao động thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn
Danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý hợp đồng và rút tiền ký quỹ ngày 28/02/2020
THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TAY NGHỀ VÀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TRONG SẢN XUẤT CHẾ TẠO ĐỢT 1 NĂM 2020
KẾT QUẢ KIỂM TRA TAY NGHỀ VÀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TRONG SẢN XUẤT CHẾ TẠO ĐỢT 1 NĂM 2020
Thông báo Danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý hợp đồng và rút tiền ký quỹ ngày 24/02/2020
Danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý hợp đồng và rút tiền ký quỹ ngày 24/02/2020

Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Văn phòng đại diện tại Hàn Quốc:
VĂN PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VIỆT NAM THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS
Địa chỉ: Số 50, Chungcheong-ro, Seodaemun-gu, Seoul, Korea
Số điện thoại: 02-393-6868 / Số fax: 02-393-6888

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước