Kế hoạch xuất cảnh ngày 21/8/2019 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 21/8/2019 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Kế hoạch xuất cảnh ngày 19/8/2019 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 19/8/2019 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI, DANH SÁCH DỰ THI VÀ CA THI TIẾNG HÀN ĐẶC BIỆT TRÊN MÁY TÍNH KỲ 2 NĂM 2019
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI, DANH SÁCH DỰ THI VÀ CA THI TIẾNG HÀN ĐẶC BIỆT TRÊN MÁY TÍNH KỲ 2 NĂM 2019
Danh sách người lao động được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn và kế hoạch Bồi dưỡng KTCT và bổ túc tiếng Hàn khóa 18-ĐNA
Thông báo danh sách người lao động được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn và kế hoạch Bồi dưỡng KTCT và bổ túc tiếng Hàn khóa 18-ĐNA
Danh sách người lao động thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn
Thông báo danh sách người lao động thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn
Kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý ký quỹ ngày 12/8/2019
Kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý ký quỹ ngày 12/8/2019
THÔNG BÁO BỔ SUNG THÔNG TIN ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG THAM DỰ KỲ THI CBT ĐẶC BIỆT KỲ 01 NĂM 2019
THÔNG BÁO BỔ SUNG THÔNG TIN ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG THAM DỰ KỲ THI CBT ĐẶC BIỆT KỲ 01 NĂM 2019
Danh sách người lao động thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn
Thông báo danh sách người lao động thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn
Danh sách người lao động tập trung học định hướng khóa 17ĐN/2019
Danh sách người lao động tập trung học định hướng khóa 17ĐN/2019
Danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý ký quỹ
Danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý ký quỹ
Kế hoạch xuất cảnh ngày 07/8/2019 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 07/8/2019 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Kế hoạch xuất cảnh ngày 05/8/2019 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 05/8/2019 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Kế hoạch xuất cảnh ngày 22/7/2019 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 22/7/2019 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý ký quỹ
Danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý ký quỹ
Danh sách lao động đã được tất toán tài khoản ký quỹ
Danh sách lao động đã được tất toán tài khoản ký quỹ
Kế hoạch xuất cảnh ngày 17/7/2019 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 17/7/2019 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Kế hoạch xuất cảnh ngày 15/7/2019 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 15/7/2019 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Danh sách người lao động tập trung tham dự khóa BDKT và bổ túc tiếng Hàn từ ngày 08/7/2019 đến ngày 22/7/2019 (Khóa 16-ĐN),
Thông báo danh sách người lao động tập trung tham dự khóa BDKT và bổ túc tiếng Hàn từ ngày 08/7/2019 đến ngày 22/7/2019 (Khóa 16-ĐN)
Kế hoạch xuất cảnh ngày 08/7/2019 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Thống nhất kế hoạch xuất cảnh ngày 08/7/2019 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Kế hoạch xuất cảnh ngày 10/7/2019 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 10/7/2019 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.

Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước