Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 06/1/2020 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Kế hoạch xuất cảnh ngày 06/1/2020 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Thông báo danh sách người lao động thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn
Danh sách người lao động thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn
Thông tin về chính sách mới của Hàn Quốc áp dụng với người nước ngoài cư trú bất hợp pháp
Chính sách mới của Hàn Quốc áp dụng với người nước ngoài cư trú bất hợp pháp
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 23/12/2019 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Kế hoạch xuất cảnh ngày 23/12/2019 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Thông báo Danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý ký quỹ ngày 16/12/2019
THÔNG BÁO MỨC THU CHI PHÍ DỰ THI TIẾNG HÀN NĂM 2020 THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS TRONG NGÀNH SẢN XUẤT CHẾ TẠO
THÔNG BÁO DANH SÁCH ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ DỰ THI TIẾNG HÀN NĂM 2020 TRONG NGÀNH SẢN XUẤT CHẾ TẠO
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 20/12/2019 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Kế hoạch xuất cảnh ngày 20/12/2019 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 16/12/2019 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Kế hoạch xuất cảnh ngày 16/12/2019 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 18/12/2019 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Kế hoạch xuất cảnh ngày 18/12/2019 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI TIẾNG HÀN NĂM 2020
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KỲ THI TIẾNG HÀN NĂM 2020
Thông báo danh sách người lao động được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn và kế hoạch Bồi dưỡng kiến thức cần thiết và bổ túc tiếng Hàn Khóa 25-ĐN
Danh sách người lao động được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn và kế hoạch Bồi dưỡng kiến thức cần thiết và bổ túc tiếng Hàn Khóa 25-ĐN
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 09/12/2019 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Kế hoạch xuất cảnh ngày 09/12/2019 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
THÔNG BÁO DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ TẤT TOÁN TÀI KHOẢN KÝ QUỸ
DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ TẤT TOÁN TÀI KHOẢN KÝ QUỸ
Thông báo danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý ký quỹ ngày 26/11/2019
Danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý ký quỹ ngày 26/11/2019
THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TAY NGHỀ VÀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TRONG NGÀNH NGƯ NGHIỆP NĂM 2019
KẾT QUẢ KIỂM TRA TAY NGHỀ VÀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TRONG NGÀNH NGƯ NGHIỆP NĂM 2019
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 02/12/2019 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Kế hoạch xuất cảnh ngày 02/12/2019 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 27/11/2019 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Kế hoạch xuất cảnh ngày 27/11/2019 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
Thông báo danh sách người lao động thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn
Thông báo danh sách người lao động thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn
DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ TẤT TOÁN TÀI KHOẢN KÝ QUỸ
DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ TẤT TOÁN TÀI KHOẢN KÝ QUỸ

Tin khác
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 20/11/2019 của người lao động mẫu mực đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.   (15/11/2019)
Danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý ký quỹ ngày 14/11/2019   (15/11/2019)
Thông báo danh sách người lao động được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn và kế hoạch Bồi dưỡng kiến thức cần thiết Khóa 24-ĐN   (14/11/2019)
Thông báo danh sách người lao động thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn   (13/11/2019)
Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 11/11/2019 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.   (08/11/2019)
Thông báo danh sách người lao động thi tiếng Hàn đặc biệt trên máy tính được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn   (07/11/2019)
Thông báo danh sách người lao động được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn và kế hoạch Bồi dưỡng kiến thức cần thiết và bổ túc tiếng Hàn Khóa 23-VH   (07/11/2019)
Thông báo danh sách người lao động được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn và kế hoạch Bồi dưỡng kiến thức cần thiết và bổ túc tiếng Hàn Khóa 22-ĐNA   (05/11/2019)
Danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý ký quỹ ngày 04/11/2019   (04/11/2019)
Thông báo danh sách người lao động được doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn và kế hoạch Bồi dưỡng kiến thức cần thiết và bổ túc tiếng Hàn Khóa 21-ĐN   (04/11/2019)
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước