Nam, nữ bình đẳng, xã hội văn minh, gia đình hạnh phúc.
Triệu tập thực tập sinh tham gia khóa ôn tập C2023-09 Xuất cảnh ngày 10/01/2024
Tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo Chương trình IM JAPAN Đợt 04/2023
Triệu tập thực tập sinh tham gia khóa ôn tập C2023-08 Xuất cảnh ngày 06/12/2023
Kế hoạch thi tuyển cho ứng viên đăng ký dự tuyển chương trình IM Japan tại Hà Nội từ ngày 01/11 – 02/11/2023
Tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo Chương trình IM JAPAN Đợt 04/2023
Tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo Chương trình IM JAPAN Đợt 04/2023
Triệu tập thực tập sinh tham gia khóa ôn tập C2023-07 Xuất cảnh ngày 06/11/2023
Kết quả thi tuyển Chương trình IM Japan ngày 25 – 26/9/2023
Kế hoạch thi tuyển cho ứng viên nữ đăng ký dự tuyển chương trình IM Japan tại Hà Nội từ ngày 25/9 – 26/9/2023
Kế hoạch thi tuyển cho ứng viên đăng ký dự tuyển chương trình IM Japan tại Hà Nội từ ngày 11/9 – 12/9/2023
Về việc triệu tập thực tập sinh tham gia khóa ôn tập C2023-06 Xuất cảnh ngày 04/10/2023
Tuyển chọn thực tập sinh nữ đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo chương trình IM Japan
Tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo Chương trình IM JAPAN Đợt 02/2023
Về việc triệu tập thực tập sinh tham gia khóa ôn tập C2023-05 Xuất cảnh ngày 01/9/2023
Kế hoạch tập trung xuất cảnh ngày 10/7/2023
Tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo Chương trình IM JAPAN Đợt 03/2023
Kế hoạch thi tuyển cho ứng viên đăng ký dự tuyển chương trình IM Japan tại Hà Nội từ ngày 11/7 – 12/7/2023
Tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo Chương trình IM JAPAN Đợt 02/2023
Về việc triệu tập thực tập sinh tham gia khóa ôn tập C2023-03 Xuất cảnh ngày 03/7/2023
kết quả thi tuyển Chương trình IM Japan ngày 23 – 24/05/2023

Tin khác