Kế hoạch thi tuyển chương trình IM Japan tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 22 - 23/8/2019
Thông báo kế hoạch thi tuyển chương trình IM Japan tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 22 - 23/8/2019
Kết quả thi tuyển Chương trình IM Japan ngày 29 - 30/7/2019
Thông báo kết quả thi tuyển Chương trình IM Japan ngày 29 - 30/7/2019
Triệu tập thực tập sinh ôn tập tiếng Nhật để đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản nhóm C31-05, xuất cảnh ngày 30/8/2019
Triệu tập thực tập sinh ôn tập tiếng Nhật để đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản nhóm C31-05, xuất cảnh ngày 30/8/2019
Tập trung thực tập sinh nhóm C31-04 theo diện tái nhập cảnh có lịch xuất cảnh ngày 31/7/2019 để hướng dẫn các thủ tục cần thiết.
Tập trung thực tập sinh nhóm C31-04 theo diện tái nhập cảnh có lịch xuất cảnh ngày 31/7/2019 để hướng dẫn các thủ tục cần thiết.
Triệu tập thực tập sinh ôn tập tiếng Nhật để đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản nhóm C31-04, xuất cảnh ngày 31/7/2019
Triệu tập thực tập sinh ôn tập tiếng Nhật để đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản nhóm C31-04, xuất cảnh ngày 31/7/2019
Thông báo kết quả thi tuyển Chương trình IM Japan ngày 17 - 19/6/2019
Thông báo kết quả thi tuyển Chương trình IM Japan ngày 17 - 19/6/2019
Thông báo kết quả thi tuyển Chương trình IM Japan ngày 27 - 28/5/2019
Thông báo kết quả thi tuyển Chương trình IM Japan ngày 27 - 28/5/2019
Lễ hoàn thành thực tập sinh nhóm C28-02 ngày 24/5/2019
Lễ hoàn thành thực tập sinh nhóm C28-02 ngày 24/5/2019
Tập trung thực tập sinh theo diện tái nhập cảnh có lịch xuất cảnh ngày 28/5/2019 để hướng dẫn các thủ tục cần thiết.
Tập trung thực tập sinh theo diện tái nhập cảnh có lịch xuất cảnh ngày 28/5/2019 để hướng dẫn các thủ tục cần thiết.
Thông báo kết quả thi tuyển Chương trình IM Japan ngày 18 - 19/4/2019
Thông báo kết quả thi tuyển Chương trình IM Japan ngày 18 - 19/4/2019
Thông báo kết quả thi tuyển Chương trình IM Japan ngày 11/4/2019
Thông báo kết quả thi tuyển Chương trình IM Japan ngày 11/4/2019
Thông báo kế hoạch thi tuyển chương trình IM Japan tại Hà Nội từ ngày 18 - 19/4/2019
Thông báo kết quả kiểm tra hồ sơ và kế hoạch tổ chức thi tuyển tại Hà Nội cho ứng viên tham dự chương trình IM Japan ngày 18 – 19/4/2019 (Kỳ thi tuyển lần thứ 05 - Thông báo tuyển chọn Đợt 01/2019)
Thông báo kết quả thi tuyển Chương trình IM Japan ngày 03 - 05/4/2019
Thông báo kết quả thi tuyển Chương trình IM Japan ngày 03 - 05/4/2019
Thông báo kế hoạch thi tuyển chương trình IM Japan tại Hà Nội từ ngày 03 - 05/4/2019
Thông báo kế hoạch thi tuyển chương trình IM Japan tại Hà Nội từ ngày 03 - 05/4/2019
Thông báo kết quả thi tuyển Chương trình IM Japan ngày 12 - 14/3/2019
Thực hiện kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo chương trình của Tổ chức IM Japan đã được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phê duyệt, từ ngày 12 - 14/3/2019, Trung tâm Lao động ngoài nước đã phối hợp với Văn phòng Tổ chức IM Japan tại Việt Nam tổ chức thi tuyển cho các ứng viên đủ điều kiện đăng ký tham gia chương trình.
Thông báo kế hoạch thi tuyển chương trình IM Japan tại Hà Nội từ ngày 12 - 14/3/2019
Thông báo kế hoạch thi tuyển chương trình IM Japan tại Hà Nội từ ngày 12 - 14/3/2019
Thông báo tuyên chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo chương trình IM Japan – Đợt 1/2019
Thông báo tuyên chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo chương trình IM Japan – Đợt 1/2019
Thông báo kết quả kiểm tra hồ sơ và kế hoạch tổ chức thi tuyển tại Hà Nội cho ứng viên tham dự chương trình IM Japan ngày 19 - 20/02/2019 (Kỳ thi tuyển lần thứ 01 - Thông báo tuyển chọn đợt 01 năm 2019)
Thông báo kết quả kiểm tra hồ sơ và kế hoạch tổ chức thi tuyển tại Hà Nội cho ứng viên tham dự chương trình IM Japan ngày 19 - 20/02/2019 (Kỳ thi tuyển lần thứ 01 - Thông báo tuyển chọn đợt 01 năm 2019)
Thông báo tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo chương trình IM Japan – Đợt 1/2019
Thông báo tuyên chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo chương trình IM Japan – Đợt 1/2019
Thông báo kết quả kiểm tra hồ sơ và kế hoạch tổ chức thi tuyển tại Hà Nội cho ứng viên tham dự chương trình IM Japan ngày 15 - 16/01/2019 (Kỳ thi tuyển lần thứ 05 - Thông báo tuyển chọn đợt 03 năm 2018)
Thông báo kết quả kiểm tra hồ sơ và kế hoạch tổ chức thi tuyển tại Hà Nội cho ứng viên tham dự chương trình IM Japan ngày 15 - 16/01/2019 (Kỳ thi tuyển lần thứ 05 - Thông báo tuyển chọn đợt 03 năm 2018)

Tin khác
Thông báo tuyển chọn ứng viên đăng ký tham gia Chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản - Đợt 3/2018   (25/12/2018)
Thông báo kết quả thi tuyển Chương trình IM Japan ngày 22/12/2018   (25/12/2018)
Thông báo kết quả thi tuyển Chương trình IM Japan ngày 20 – 21/12/2018   (25/12/2018)
Thông báo kết quả kiểm tra hồ sơ và kế hoạch tổ chức thi tuyển tại thành phố Hồ Chí Minh cho ứng viên tham dự chương trình IM Japan ngày 22/12/2018 (Kỳ thi tuyển lần thứ 04 - Thông báo tuyển chọn đợt 03 năm 2018 )   (17/12/2018)
Thông báo kết quả kiểm tra hồ sơ và kế hoạch tổ chức thi tuyển tại Hà Nội cho ứng viên tham dự chương trình IM Japan ngày 20 - 21/12/2018 (Kỳ thi tuyển lần thứ 03 - Thông báo tuyển chọn đợt 03 năm 2018)   (17/12/2018)
Thông báo danh sách lao động CBT được DN Hàn Quốc sử dụng lao động lựa chọn và tham gia tập trung để hướng dẫn các thủ tục cần thiết ngày 19/12/2018   (13/12/2018)
MỘT SỐ CẢNH BÁO CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG KHI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH IM JAPAN   (30/11/2018)
Thông báo kết quả thi tuyển Chương trình IM Japan ngày 26 - 27/11/2018   (29/11/2018)
Thông báo tuyển chọn ứng viên đăng ký tham gia Chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản - Đợt 3/2018   (27/11/2018)
Thông báo kết quả kiểm tra hồ sơ và kế hoạch tổ chức thi tuyển chương trình IM Japan ngày 26 - 27/11/2018 (Kỳ thi tuyển lần thứ 02 - Thông báo tuyển chọn đợt 03 năm 2018 )   (19/11/2018)
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước