Thông báo kết quả thi tuyển Chương trình IM Japan ngàThông báo kết quả thi tuyển Chương trình IM Japan ngày 24 - 25/9/2019y 11/4/2019
Thông báo kết quả thi tuyển Chương trình IM Japan ngày 24 - 25/9/2019
Tập trung thực tập sinh nhóm C31-07 theo diện tái nhập cảnh có lịch xuất cảnh ngày 01/11/2019 để hướng dẫn các thủ tục cần thiết.
Tập trung thực tập sinh nhóm C31-07 theo diện tái nhập cảnh có lịch xuất cảnh ngày 01/11/2019 để hướng dẫn các thủ tục cần thiết.
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN THỰC TẬP SINH NAM ĐI THỰC TẬP KỸ THUẬT TẠI NHẬT BẢN THEO CHƯƠNG TRÌNH IM JAPAN – ĐỢT 3/2019
TUYỂN CHỌN THỰC TẬP SINH NAM ĐI THỰC TẬP KỸ THUẬT TẠI NHẬT BẢN THEO CHƯƠNG TRÌNH IM JAPAN – ĐỢT 3/2019
THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN THỰC TẬP SINH NỮ ĐI THỰC TẬP KỸ THUẬT TẠI NHẬT BẢN THEO CHƯƠNG TRÌNH IM JAPAN – ĐỢT 1/2019
TUYỂN CHỌN THỰC TẬP SINH NỮ ĐI THỰC TẬP KỸ THUẬT TẠI NHẬT BẢN THEO CHƯƠNG TRÌNH IM JAPAN – ĐỢT 1/2019
Thông báo triệu tập thực tập sinh ôn tập tiếng Nhật để đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản nhóm C31-07, xuất cảnh ngày 01/11/2019
Triệu tập thực tập sinh ôn tập tiếng Nhật để đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản nhóm C31-07, xuất cảnh ngày 01/11/2019
Thông báo kế hoạch thi tuyển chương trình IM Japan tại Hà Nội từ ngày 24 - 26/9/2019
Thông báo kết quả kiểm tra hồ sơ và kế hoạch tổ chức thi tuyển tại Hà Nội cho ứng viên tham dự chương trình IM Japan ngày 24 – 26/9/2019 (Kỳ thi tuyển lần thứ 05 - Thông báo tuyển chọn Đợt 02/2019)
Thông báo kết quả thi tuyển Chương trình IM Japan ngày 04 - 05/9/2019
Thông báo kết quả thi tuyển Chương trình IM Japan ngày 04 - 05/9/2019
Thông báo kết quả thi tuyển Chương trình IM Japan ngày 22 - 23/8/2019
Thông báo kết quả thi tuyển Chương trình IM Japan ngày 22 - 23/8/2019
Thông báo kết quả kiểm tra hồ sơ và kế hoạch tổ chức thi tuyển tại Hà Nội cho ứng viên tham dự chương trình IM Japan ngày 04 – 06/9/2019
Thông báo kết quả kiểm tra hồ sơ và kế hoạch tổ chức thi tuyển tại Hà Nội cho ứng viên tham dự chương trình IM Japan ngày 04 – 06/9/2019 (Kỳ thi tuyển lần thứ 04 - Thông báo tuyển chọn Đợt 02/2019)
Tập trung thực tập sinh nhóm C31-06 theo diện tái nhập cảnh có lịch xuất cảnh ngày 02/10/2019 để hướng dẫn các thủ tục cần thiết
Tập trung thực tập sinh nhóm C31-06 theo diện tái nhập cảnh có lịch xuất cảnh ngày 02/10/2019 để hướng dẫn các thủ tục cần thiết
Triệu tập thực tập sinh ôn tập tiếng Nhật để đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản nhóm C31-06, xuất cảnh ngày 02/10/2019
Triệu tập thực tập sinh ôn tập tiếng Nhật để đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản nhóm C31-06, xuất cảnh ngày 02/10/2019
Kế hoạch thi tuyển chương trình IM Japan tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 22 - 23/8/2019
Thông báo kế hoạch thi tuyển chương trình IM Japan tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 22 - 23/8/2019
Kết quả thi tuyển Chương trình IM Japan ngày 29 - 30/7/2019
Thông báo kết quả thi tuyển Chương trình IM Japan ngày 29 - 30/7/2019
Triệu tập thực tập sinh ôn tập tiếng Nhật để đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản nhóm C31-05, xuất cảnh ngày 30/8/2019
Triệu tập thực tập sinh ôn tập tiếng Nhật để đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản nhóm C31-05, xuất cảnh ngày 30/8/2019
Tập trung thực tập sinh nhóm C31-04 theo diện tái nhập cảnh có lịch xuất cảnh ngày 31/7/2019 để hướng dẫn các thủ tục cần thiết.
Tập trung thực tập sinh nhóm C31-04 theo diện tái nhập cảnh có lịch xuất cảnh ngày 31/7/2019 để hướng dẫn các thủ tục cần thiết.
Triệu tập thực tập sinh ôn tập tiếng Nhật để đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản nhóm C31-04, xuất cảnh ngày 31/7/2019
Triệu tập thực tập sinh ôn tập tiếng Nhật để đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản nhóm C31-04, xuất cảnh ngày 31/7/2019
Thông báo kết quả thi tuyển Chương trình IM Japan ngày 17 - 19/6/2019
Thông báo kết quả thi tuyển Chương trình IM Japan ngày 17 - 19/6/2019
Thông báo kết quả thi tuyển Chương trình IM Japan ngày 27 - 28/5/2019
Thông báo kết quả thi tuyển Chương trình IM Japan ngày 27 - 28/5/2019
Lễ hoàn thành thực tập sinh nhóm C28-02 ngày 24/5/2019
Lễ hoàn thành thực tập sinh nhóm C28-02 ngày 24/5/2019
Tập trung thực tập sinh theo diện tái nhập cảnh có lịch xuất cảnh ngày 28/5/2019 để hướng dẫn các thủ tục cần thiết.
Tập trung thực tập sinh theo diện tái nhập cảnh có lịch xuất cảnh ngày 28/5/2019 để hướng dẫn các thủ tục cần thiết.

Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước