- HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI CBT ĐẶC BIỆT 2020
- HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CHƯƠNG TRÌNH EPS NĂM 2020
- MẪU HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC
- HỒ SƠ NĂNG LỰC VÀ SẢN XUẤT CHẾ TẠO 2019
- MẪU HỒ SƠ DÀNH CHO LAO ĐỘNG MẪU MỰC NĂM 2019
- Hướng dẫn người lao động mẫu mực làm thủ tục tái nhập cảnh Hàn Quốc năm 2019
- MẪU HỒ SƠ TAY NGHỀ HÀN 2018
- MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ GIA HẠN HỒ SƠ
- HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN ĐI LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS (DÀNH CHO LAO ĐỘNG CBT)
- Hồ sơ Công nghiệp gốc (tay nghề Hàn) năm 2018 - Mẫu phụ lục kèm theo Công văn số 407/TTLĐNN-TCLĐ ngày 11/05/2018 của Trung tâm Lao động ngoài nước
- Mẫu tiếp nhận đăng ký (dành cho Sở LĐTBXH các địa phương)
- MẪU "HỒ SƠ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGÀNH NGƯ NGHIỆP"
- MẪU DANH SÁCH NLĐ NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ HỒ SƠ NĂNG LỰC (DÀNH CHO SỞ LĐTBXH TỔNG HỢP)
- PHIẾU KHAI BÁO THÔNG TIN
Dành cho người lao động làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS
ĐƠN KHAI BÁO THAY ĐỔI TƯ CÁCH LƯU TRÚ
Dành cho người lao động làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS

Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Văn phòng đại diện tại Hàn Quốc:
VĂN PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VIỆT NAM THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS
Địa chỉ: Số 50, Chungcheong-ro, Seodaemun-gu, Seoul, Korea
Số điện thoại: 02-393-6868 / Số fax: 02-393-6888

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước