Danh sách người lao động đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ

TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC


DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ TẤT TOÁN TÀI KHOẢN KÝ QUỸ

(Kèm theo công văn số 06 /TTLĐNN,TCKT ngày 04 / 01 / 2024 )STT

Họ và tên

Ngày tháng
năm sinh

Hộ khẩu thường trú

Chi nhánh/PGD NHCSXH
nơi người lao động ký quỹ

Số tiền ký quỹ
(đồng)

1

Phạm Văn Thắng

05/03/1996

Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

PGD NHCSXH huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

100.000.000

2

Phạm Văn Sỹ

12/02/1990

Hưng Thành, Hưng Nguyên, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

100.000.000

3

Phạm Hoàng Thành

07/02/1989

Quang Vĩnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

100.000.000

4

Võ Văn Thình

13/04/1994

Khánh Bình Tây Bắc, Trần Văn Thời, Cà Mau

PGD NHCSXH huyện Trần Văn Thời, Cà Mau

100.000.000

5

Nguyễn Hữu Dũng

20/10/1995

Quảng Tiến, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH quận Đống Đa, Hà Nội

100.000.000

6

Ngô Văn Hân

04/08/1994

La Ngà, Định Quán, Đồng Nai

PGD NHCSXH huyện Định Quán, Đồng Nai

100.000.000

7

Nguyễn Tuấn Anh

03/01/1995

Yên Phú, Yên Định, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Yên Định, Thanh Hóa

100.000.000

8

Lương Thị Mai Thủy

28/02/1996

Liên Hiệp, Hưng Hà, Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Hưng Hà, Thái Bình

100.000.000

9

Bùi Văn Trường

05/06/1991

Phú Đô, Phú Lương, Thái Nguyên

PGD NHCSXH huyện Phú Lương, Thái Nguyên

100.000.000

10

Ngô Thị Hiền

09/09/1993

Thuận Hà, Đắk Song, Đắk Nông

PGD NHCSXH huyện Đắk Song, Đắk Nông

100.000.000

11

Phạm Đình Hoàng

11/09/1994

Quang Hưng, Phù Cừ, Hưng Yên

PGD NHCSXH huyện Phù Cừ, Hưng Yên

100.000.000

12

Nguyễn Văn Quang

01/06/1999

Vĩnh An, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

100.000.000

13

Đinh Văn Hiếu

09/01/1993

Hương Cần, Thanh Sơn, Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

100.000.000

14

Võ Xuân Hào

05/03/1991

Ea Kiết, Cư M'gar, Đắk Lắk

PGD NHCSXH huyện Cư M'gar, Đắk Lắk

100.000.000

15

Bạch Văn Hoàng

15/07/1992

Cao Dương, Lương Sơn, Hòa Bình

PGD NHCSXH huyện Lương Sơn, Hòa Bình

100.000.000

16

Lê Thọ Dũng

28/07/1998

Quảng Đông, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hóa

100.000.000

17

Trương Doãn Dân

04/11/1988

Nam Tiến, Quan Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Quan Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

18

Nguyễn Văn Khiêm

05/09/1999

Vĩnh Thịnh, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

100.000.000

19

Phạm Tiến Đạt

25/12/1998

Ninh Mỹ, Hoa Lư, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Hoa Lư, Ninh Bình

100.000.000

20

Ngô Thanh Tuyền

12/04/1993

Xuân Tiến, Xuân Trường, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Xuân Trường, Nam Định

100.000.000

21

Hoàng Kim Thụy

31/12/1995

Hải Khê, Hải Lăng, Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Hải Lăng, Quảng Trị

100.000.000

22

Hà Khắc Tú

20/04/1993

Nghĩa Khánh, Nghĩa Đàn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

100.000.000

23

Vũ Bá Tiền

31/07/1994

Tân Ước, Thanh Oai, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Thanh Oai, Hà Nội

100.000.000

24

Nguyễn Thị Hằng

20/05/1994

Thọ Xương, Thọ Xuân, Thanh Hoá

PGD NHCSXH huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

100.000.000

25

Nguyễn Đức Khả

21/02/1990

Thái Bảo, Gia Bình, Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Gia Bình, Bắc Ninh

100.000.000

26

Lê Thị Thủy

09/09/1987

Hải Ninh, TX Nghi Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH TX Nghi Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

27

Cao Thành Nguyên

18/12/1982

TT Lai Vung, Lai Vung, Đồng Tháp

PGD NHCSXH huyện Lai Vung, Đồng Tháp

100.000.000

28

Lê Việt Hưng

24/11/1988

Hoằng Thắng, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

29

Nguyễn Khắc Tình

20/08/1990

Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

PGD NHCSXH huyện Bố Trạch, Quảng Bình

100.000.000

30

Nguyễn Văn Luân

20/11/1990

An Mỹ, Quỳnh Phụ, Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

100.000.000

31

Lê Mạnh Hùng

06/04/1986

Bắc Lương, Thọ Xuân, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa

100.000.000

32

Trần Út Vàng

26/03/1995

Vĩnh Thành, Chợ Lách, Bến Tre

PGD NHCSXH huyện Chợ Lách, Bến Tre

100.000.000

33

Nguyễn Văn Chức

03/07/1994

Tân Xuân, Ba Tri, Bến Tre

PGD NHCSXH huyện Ba Tri, Bến Tre

100.000.000

34

Dương Văn Huân

01/08/1986

Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh Phúc

PGD NHCSXH huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc

100.000.000

35

Phan Xuân Lợi

25/02/1993

Cẩm Dương, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

100.000.000

36

Đỗ Huy Tấn

20/08/1993

Xuân Minh, Thọ Xuân, Thanh Hoá

PGD NHCSXH huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá

100.000.000

37

Trần Văn Đạt

06/06/1990

Trường Yên, Chương Mỹ, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Chương Mỹ, Hà Nội

100.000.000

38

Lê Văn Tính

24/09/1991

Dĩnh Trì, TP Bắc Giang, Bắc Giang

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bắc Giang

100.000.000

39

Hoàng Văn Trung

26/08/1991

TT Cái Rồng, Vân Đồn, Quảng Ninh

PGD NHCSXH huyện Vân Đồn, Quảng Ninh

100.000.000

40

Nguyễn Ngọc Thạch

13/02/1992

Cưewi, Cư Kuin, Đắk Lắk

PGD NHCSXH huyện Cư Kuin, Đắk Lắk

100.000.000

41

Trần Văn Đạt

01/02/1995

Mỹ Hà, Mỹ Lộc, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Mỹ Lộc, Nam Định

100.000.000

42

Triệu Thị Hằng

24/04/1994

Minh Hoà, Hữu Lũng, Lạng Sơn

PGD NHCSXH huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

100.000.000

43

Nguyễn Quang Hào

15/12/1999

Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

PGD NHCSXH huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

100.000.000

44

Nguyễn Văn Quý

17/11/1992

Tân Thành, Vụ Bản, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Vụ Bản, Nam Định

100.000.000

45

Nguyễn Văn Phong

30/09/1985

Khánh Sơn, Nam Đàn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nam Đàn, Nghệ An

100.000.000

46

Lê Thị Vân

06/08/1989

TT Thanh Chương, Thanh Chương, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Thanh Chương, Nghệ An

100.000.000

47

Đặng Thanh Liêm

13/07/1982

Phường 2, TP Vĩnh Long, Vĩnh Long

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Vĩnh Long

100.000.000

48

Nguyễn Văn Long

06/02/1981

Cộng Lạc, Tứ Kỳ, Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

100.000.000

49

Nông Văn Thông

19/02/1986

Quảng Lâm, Bảo Lâm, Cao Bằng

PGD NHCSXH huyện Bảo Lâm, Cao Bằng

100.000.000

50

Vũ Xuân Đạo

15/06/1982

Tân Trào, Thanh Miện, Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Thanh Miện, Hải Dương

100.000.000

51

Tạ Văn Trung

21/10/1990

Hiền Ninh, Sóc Sơn, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Sóc Sơn, Hà Nội

100.000.000

52

Phùng Văn Cường

02/08/1991

Phú Phương, Ba Vì, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Ba Vì, Hà Nội

100.000.000

53

Nguyễn Hữu Tuấn

10/10/1991

Viên Thành, Yên Thành, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Yên Thành, Nghệ An

100.000.000

54

Hoàng Lương Đức

20/12/1997

Đức Tân, Tánh Linh, Bình Thuận

PGD NHCSXH huyện Tánh Linh, Bình Thuận

100.000.000

55

Nguyễn Thế Quỳnh

15/12/1993

Tràng An, Bình Lục, Hà Nam

PGD NHCSXH quận Đống Đa, Hà Nội

100.000.000

56

Nguyễn Văn Thiên

27/03/1998

Ninh Hoà, Hoa Lư, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Hoa Lư, Ninh Bình

100.000.000

57

Phùng Văn Dũng

16/03/1992

Nghĩa Trung, Nghĩa Đàn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

100.000.000

58

Mai Văn Biện

07/09/1991

Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

PGD NHCSXH huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

100.000.000

59

Thân Văn Cường

08/06/1987

Song Mai, TP Bắc Giang, Bắc Giang

PGD NHCSXH quận Đống Đa, Hà Nội

100.000.000

60

Bùi Hữu Tình

06/01/1983

Đông Cương, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hóa

100.000.000

61

Phạm Đình Tùng

14/11/1994

Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Hoài Đức, Hà Nội

100.000.000

62

Lê Xuân Nam

15/06/1988

Kỳ Lợi, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh

100.000.000

63

Nguyễn Văn Diển

13/10/1986

Bảo Sơn, Lục Nam, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lục Nam, Bắc Giang

100.000.000

64

Nguyễn Văn Hữu

01/02/1984

Đồng Lạc, Nam Sách, Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Nam Sách, Hải Dương

100.000.000

65

Bạch Văn Hai

22/12/1996

An Mỹ, Mỹ Đức, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Mỹ Đức, Hà Nội

100.000.000

66

Trương Đức Hoài

16/02/1985

Thạch Xuân, Thạch Hà, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

100.000.000

67

Hà Duy Phúc

10/07/1994

Tân Lễ, Hưng Hà, Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Hưng Hà, Thái Bình

100.000.000

68

Nguyễn Văn Lộc

25/05/1990

TT Châu Hưng, Vĩnh Lợi, Bạc Liêu

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu

100.000.000

69

Trần Trọng Đại

04/03/2001

Quỳnh Long, Quỳnh Lưu, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

100.000.000

70

Lê Ngọc Đồng

15/07/1983

Kỳ Tân, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

100.000.000
Người lập biểu

Phòng Tài chính - Kế Toán

Giám đốc

Nguyễn Thị Lan Phương

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Đặng Huy Hồng

Tin khác