Danh sách người lao động tham gia chương trình EPS bị xem xét xử lý tiền ký quỹ

Triển khai công tác xử lý ký quỹ đối với những trường hợp có hành vi tự ý ở lại nước ngoài trái pháp luật sau khi chấm dứt hợp đồng lao động theo Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 08/07/2022 của Chính phủ, Trung tâm Lao động ngoài nước đã phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh,thành phố tiến hành xác minh thông tinh chấp hành hợp đồng đối với 3.190 người lao động thuộc đối tượng nêu trên (người lao động xem thông báo và danh sách người lao động cần xác minh thông tin tại đây). Căn cứ thông tin do cơ quan chức năng Hàn Quốc cung cấp và kết quả xác minh của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh,thành phố, Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo đến người lao động những nội dung sau:

1. Kết quả chấp hành hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc ký giữa Trung tâm Lao động ngoài nước và người lao động:

- Danh sách người lao động được xem xét xử lý tiền ký quỹ do có hành vi tự ý ở lại Hàn Quốc trái pháp luật sau khi chấm dứt hợp đồng lao động (Xem danh sách tại đây)

Căn cứ Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS ký giữa Trung tâm Lao động ngoài nước và người lao động; thông tin từ các cơ quan chức năng Hàn Quốc, Trung tâm Lao động ngoài nước đánh giá người lao động thuộc diện bị xử lý tiền ký quỹ do vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 2, Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 08/07/2022 của Chính phủ. Tuy nhiên, trên cơ sở đánh giá thận trọng, khách quan các yếu tố tác động của dịch bệnh Covid-19 đến quá trình cư trú và về nước của người lao động, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ tiếp tục xem xét dựa trên hồ sơ đề nghị thanh lý hợp đồng của người lao động được thực hiện theo hướng dẫn tại Mục 2 dưới đây.

2. Thực hiện thủ tục thanh lý hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS đã ký giữa Trung tâm Lao động ngoài nước và người lao động.

Người lao động đã ký hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc với Trung tâm Lao động ngoài nước phải thực hiện thủ tục thanh lý hợp đồng này sau khi kết thúc thời gian làm việc theo hợp đồng tại Hàn Quốc. Trường hợp người lao động không phối hợp thực hiện thủ tục thanh lý hợp đồng, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ đơn phương thanh lý hợp đồng và thông báo với Ngân hàng Chính sách xã hội để xử lý khoản tiền người lao động đã ký quỹ trước khi đi làm việc tại Hàn Quốc theo quy định.

2.1. Thủ tục thanh lý hợp đồng đối với người lao động thuộc đối tượng bị xử lý hoặc xem xét xử lý tiền ký quỹ

Trung tâm Lao động ngoài nước đề nghị người lao động thuộc Nhóm 1 và Nhóm 2 (được thông báo ở Mục 1 nêu trên) thực hiện thủ tục thanh lý hợp đồng đưa đi đã ký với Trung tâm Lao động ngoài nước theo trình tự sau:

- Bước 1: Đăng ký thực hiện thủ tục thanh lý hợp đồng tại đây.

- Bước 2: Tập trung thực hiện thủ tục thanh lý hợp đồng. Căn cứ danh sách người lao động đăng ký tại Bước 1, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ sắp xếp lịch tập trung để thực hiện thủ tục thanh lý hợp đồng với người lao động.

Trung tâm Lao động ngoài nước tiếp nhận đăng ký thanh lý hợp đồng đến hết ngày 31/01/2024. Nếu người lao động không đăng ký trong thời hạn nêu trên hoặc đã đăng ký nhưng không đến tập trung theo kế hoạch, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ đơn phương thanh lý hợp đồng đưa đi và thông báo với Ngân hàng Chính sách xã hội để xử lý khoản tiền ký quỹ của người lao động.

2.2. Những lưu ý đối với người lao động khi thực hiện thủ tục thanh lý hợp đồng.

- Người lao động cần cung cấp đầy đủ thông tin theo hướng dẫn của Trung tâm Lao động ngoài nước ở Bước 1.

- Người lao động phải đến tập trung thực hiện thủ tục thanh lý hợp đồng theo kế hoạch được Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo.

Lưu ý: Thanh lý hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS là thủ tục bắt buộc, người lao động thực hiện thủ tục thanh lý hợp đồng nhưng cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc vẫn sẽ bị xử lý khoản tiền ký quỹ theo quy định.

Trung tâm Lao động ngoài nước trân trọng thông báo./.

Tin khác