Thủ tục thanh lý hợp đồng, hoàn trả tiền ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS

Triển khai Quyết định số 12/2020/QĐ-TTg năm 2020 về việc thực hiện thí điểm ký quỹ đối với người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS, Trung tâm Lao động ngoài nước đã ban hành quy trình hướng dẫn người lao động thực hiện thủ tục rút tiền ký quỹ. Hiện nay, Quyết định 12/2020/QĐ-TTg đã hết hiệu lực, căn cứ Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc, căn cứ quy định của pháp luật và của Chương trình EPS, Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo quy trình, thủ tục, hồ sơ thanh lý hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS (gọi tắt là Hợp đồng đưa đi) như sau:

1. Đối tượng nộp hồ sơ thanh lý hợp dồng đưa đi, rút tiền ký quỹ

a. Người lao động không đi làm việc tại Hàn Quốc sau khi thực hiện kỹ quỹ.

b. Người lao động về nước đúng thời hạn sau khi chấm dứt hợp đồng lao động (bao gồm hoàn thành hợp đồng hoặc chấm dứt trước thời hạn hợp đồng); hoặc bị trục xuất về nước mà không thuộc trường hợp bỏ trốn khỏi nơi đang làm việc theo hợp đồng lao động (kể cả bỏ trốn ngay sau khi đến Hàn Quốc) hoặc ở lại Hàn Quốc trái phép sau khi chấm dứt hợp đồng lao động (bao gồm hoàn thành hợp đồng hoặc chấm dứt trước thời hạn) và hết hạn cư trú.

c. Người lao động chuyển đổi thị thực cư trú hợp pháp tại Hàn Quốc;

d. Người lao động tử vong hoặc mất tích theo quy định của pháp luật trong thời gian làm việc theo Hợp đồng;

2. Hồ sơ thanh lý hợp đồng

- Đối với trường hợp quy định tại điểm a mục 1 nêu trên đã nộp chi phí phái cử: Giấy đề nghị hoàn trả chi phí phái cử (Mẫu số 01) và Giấy đề nghị hoàn trả tiền ký quỹ (Mẫu số 02). Trong trường hợp người lao động chỉ nộp chi phí phái cử nhưng chưa ký quỹ thì chỉ cần nộp Giấy đề nghị hoàn trả chi phí phái cử.

- Đối với trường hợp lao động đã xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc sau khi thực hiện ký quỹ nêu tại điểm b,c mục 1 nêu trên:

+ Giấy đề nghị hoàn trả tiền ký quỹ (Mẫu số 03);

+ Bản sao hộ chiếu được chứng thực (bao gồm trang 2 và tất cả các trang có đóng dấu xuất nhập cảnh);

Ngoài ra, tùy theo đối tượng, người lao động phải nộp cùng các loại hồ sơ sau:

+ Giấy xác nhận kế hoạch về nước của cơ quan lao động Hàn Quốc cấp cho người lao động hoặc giấy tờ khác theo quy định của pháp luật Hàn Quốc đối với trường hợp quy định tại điểm b;

+ Bản sao công chứng hoặc chứng thực thẻ cư trú theo thị thực mới tại Hàn Quốc đối với trường hợp quy định tại điểm c.

- Đối với trường hợp quy định tại điểm d mục 1 nêu trên:

+ Giấy đề nghị hoàn trả tiền ký quỹ của người thừa kế hợp pháp hoặc được người thừa kế hợp pháp ủy quyền theo quy định của pháp luật theo (Mẫu số 04);

+ Giấy tờ chứng minh nhân thân và tư cách người thừa kế hợp pháp của người lao động đã chết, mất tích theo quy định của pháp luật;

+ Bản sao công chứng Giấy chứng tử (trường hợp tử vong) hoặc bản sao công chứng Tuyên bố mất tích của tòa án (trường hợp mất tích) hoặc các giấy tờ khác theo quy định pháp luật.

3. Quy trình thực hiện thủ tục, nộp hồ sơ

3.1 Đối với người lao động chưa đi làm việc tại Hàn Quốc tại điểm a mục 1

+ Người lao động nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển thông qua Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: nộp hồ sơ thanh lý hợp đồng cho Sở Lao động – Thương binh nơi người lao động nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển;

+ Người lao động thuộc đối tượng CBT, lao động mẫu mực: nộp hồ sơ qua đường bưu điện về Trung tâm Lao động ngoài nước.

3.2 Đối với người lao động đã xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc đã về nước nêu tại điểm b,c mục 1:

Bước 1: Đăng ký thông tin

Người lao động đăng ký thông tin thanh lý hợp đồng trực tuyến TẠI ĐÂY

Bước 2: Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ tổng hợp, kiểm tra thông tin của người lao động đăng ký, xác minh thông tin chấp hành hợp đồng .

Trong trường hợp cần thiết, Trung tâm sẽ giải thích, hướng dẫn người lao động hoàn thiện hồ sơ theo hình thức trực tuyến trên phần mềm Zoom, Zalo hoặc gửi thông tin qua địa chỉ email của người lao động.

Bước 3: Sau khi hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, Trung tâm sẽ thông báo, nhắn tin lịch tập trung, người lao động mang thao các hồ sơ cần thiết nêu trên để nộp cho Trung tâm Lao động ngoài nước. Đối với trường hợp người lao động nộp đủ hồ sơ: người lao động ký và nhận trực tiếp 01 Biên bản thanh lý. Đối với trường hợp người lao động không nộp đủ hồ sơ: Trung tâm đề nghị người lao động hoàn thiện bộ hồ sơ gửi qua đường Bưu điện, sau khi nhận đủ hồ sơ, Trung tâm sẽ gửi 01 Biên bản thanh lý về qua đường Bưu điện.

Bước 4: Trung tâm thông báo cho Ngân hàng Chính sách xã hội danh sách người lao động đã thanh lý hợp đồng đưa đi, nhận lại khoản tiền ký quỹ, đồng thời đăng thông báo trên website.

Bước 5: Sau 10 ngày tính từ ngày nhận thông báo trên website, người lao động mang theo Biên bản thanh lý hợp đồng ký với Trung tâm Lao động ngoài nước liên hệ với Ngân hàng để được tất toán ký quỹ.

3.3 Đối với thân nhân của người lao động bị tử vong, mất tích

Liên hệ, nộp hồ sơ trực tiếp cho Trung tâm và liên hệ thông qua số điện thoại: 024.7303.0199 (máy lẻ: 119) để được hướng dẫn kịp thời

Trung tâm Lao động ngoài nước trân trọng đề nghị người lao động đọc kỹ và thực hiện theo hướng dẫn nêu trên./.

Tin khác