Danh sách người lao động đề nghị tất toán tài khoản ký quỹ

TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC


DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ TẤT TOÁN TÀI KHOẢN KÝ QUỸ

(Kèm theo công văn số 24 /TTLĐNN,TCKT ngày 09 / 01 / 2024 )STT

Họ và tên

Ngày tháng
năm sinh

Hộ khẩu thường trú

Chi nhánh/PGD NHCSXH
nơi người lao động ký quỹ

Số tiền ký quỹ
(đồng)

1

Trần Thị Vân

26/11/1976

Nam Phúc Thăng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH quận Đống Đa, Hà Nội

100.000.000

2

Phạm Tiến Nghiêm

10/06/1991

Đồng Liên, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thái Nguyên

100.000.000

3

Đinh Công Trung

24/09/1995

Kim Trung, Kim Sơn, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Kim Sơn, Ninh Bình

100.000.000

4

Trần Văn Khánh

12/02/1988

Nam Sơn, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bắc Ninh

100.000.000

5

Nguyễn Anh Tuấn

15/10/1991

Thạch Hải, Thạch Hà, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

100.000.000

6

Mai Xuân Lưu

06/04/1993

Kỳ Lợi, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh

100.000.000

7

Nguyễn Thanh Tùng

03/08/1991

Vân Hội, Tam Dương, Vĩnh Phúc

PGD NHCSXH huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc

100.000.000

8

Lê Thành Nhứt

01/10/1986

Hòa Thọ Tây, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

PGD NHCSXH quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

100.000.000

9

Lê Văn Vũ

19/04/1993

TT Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Gio Linh, Quảng Trị

100.000.000

10

Đặng Văn Phương

10/03/1992

Hải Khê, Hải Lăng, Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Hải Lăng, Quảng Trị

100.000.000

11

Lương Trọng Nghĩa

23/04/1994

TT Kim Sơn, Quế Phong, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Quế Phong, Nghệ An

100.000.000

12

Lê Quang Thọ

30/10/1995

TT Quan Sơn, Quan Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Quan Sơn, Thanh Hóa

100.000.000
Người lập biểu

Phòng Tài chính - Kế Toán

Giám đốc

Nguyễn Thị Lan Phương

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Đặng Huy Hồng

Tin khác