HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN THEO CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU DƯỠNG VIÊN ĐI HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC TẠI CHLB ĐỨC
 

1. Đơn đăng ký dự tuyển tham gia chương trình (Tải tại đây)
2. Sơ yếu lý lịch (Tải tại đây)
3. Giấy khám và chứng nhận sức khỏe (Tải tại đây)
4. Bìa hồ sơ (Tải tại đây)
Tin khác