HỒ SƠ CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH HỘ LÝ NHẬT BẢN
    1. Bìa hồ sơ OSAKA: Tải tại đây

         2. Đơn đăng ký chương trình OSAKA: Tải tại đây    

         3. Giấy khám sức khỏe chương trình OSAKA: Tải tại đây

    4. Sơ yếu lý lịch chương trình OSAKA: Tải tại đây
Tin khác