HỒ SƠ ĐĂNG KÝ GIA HẠN HỒ SƠ DỰ TUYỂN ĐI LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC NĂM 2016


- Bản đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc: 

Tải tại 
Bản Đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc

- Mẫy giấy khám sức khỏe cho lao động đi làm việc ở nước ngoài:

Tải tại 
Mẫu Tiếng Việt - Mẫu Tiếng Anh

- Bìa hồ sơ đăng ký gia hạn (người lao động in cỡ giấy A4 và dán vào vỏ hồ sơ xin việc thông thường)

Tải tại 
Bìa hồ sơ
Tin khác