GIẤY KHAI BÁO KẾ HOẠCH VỀ NƯỚCMẫu đơn đăng ký tiếng Hàn: 출국예정신고서.pdf
Sau khi khai báo kế hoạch về nước với Trung tâm Việc làm (고용센터), Trung tâm sẽ cấp "Giấy xác nhận kế hoạch về nước", người lao động cần giấy này để đăng ký nhận tiền bảo hiểm tại công ty bảo hiểm SamsungMẫu bản dịch Tiếng Việt (để tham khảo): 
Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Văn phòng đại diện tại Hàn Quốc:
VĂN PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VIỆT NAM THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS
Địa chỉ: Phòng 910 tầng 9, toà nhà SoonHwa, số 89, Seosomunro, quận Chunggu, Seoul
Số điện thoại: 02-393-6868 / Số fax: 02-393-6888

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước