MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ NHẬN TIỀN BẢO HIỂM SAMSUNG
ĐĂNG KÝ TRƯỚC KHI VỀ NƯỚC

Tổng đài bảo hiểm Samsung tại Hàn Quốc:
• Số Fax: 0505-161-1421; 
• Số điện thoại: 02-2119-2400, bấm phím 3 để nghe tiếng Việt

1. Mẫu đơn tiếng Hàn: Đơn ĐK Bảo hiểm Samsung (Korea).pdf
2. Mẫu đơn tiếng Việt (để tham khảo): Đơn đăng ký BH Samsung.pdf

=====================================================

ĐĂNG KÝ SAU KHI VỀ NƯỚC:

Trung tâm EPS Việt Nam: 
Địa chỉ: Tầng 13, tòa nhà Charmvit, số 117, phố Bùi Duy Hưng, Hà Nội.
Số điện thoại: 04-3773-7273


1/ Người lao động tải Mẫu đơn đăng ký tiếng Hàn tại đây
: phu luc 1 - Mau don dang ki bao hiem moi 18.11.2015.doc

2/ Phụ lục 2 – nhấn vào đây để tải mẫu đơn: phu luc 2 - Mau don xac nhan da duoc cap ho chieu moi 18.11.2015 - Copy.doc

3/ Phụ lục 3 – nhấn vào đây để tải mẫu đơn: phu luc 3 - Mau don xac nhan da duoc cap ho chieu cu 18.11.2015.doc


Tin khác