- HỒ SƠ CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH HỘ LÝ NHẬT BẢN
1. Bìa hồ sơ OSAKA: Tải tại đây

       2. Đơn đăng ký chương trình OSAKA: Tải tại đây

       3. Giấy khám sức khỏe chương trình OSAKA: Tải tại đây

       4. Sơ yếu lý lịch chương trình OSAKA: Tải tại đây

 


Tin khác