1) Biểu mẫu, tờ khai cho lao động EPS tại Hàn Quốc
1.    Phiếu khai báo thông tin dành cho LĐ EPS: Tải tại đây

  2.    Hướng dẫn Hồ sơ đối với LĐ EPS đổi Visa: Tải tại đây

  3.    Phiếu khai báo đổi Visa dành cho LĐ EPS
: Tải tại đây
 
  4.    Mẫu Giấy đăng ký đổi tư cách lưu trú:
Tải tại đây
 
  5.    Mẫu Giấy đăng ký kết hôn:
Tải tại đây

  6.    Mẫu Xác nhận làm việc (visa E7)
: Tải tại đây

  7.    Mẫu Giấy xác nhận người nước ngoài:
Tải tại đây

  8.    Mẫu Giấy trích lục thông tin cá nhâ
n: Tải tại đây
Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Văn phòng đại diện tại Hàn Quốc:
VĂN PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VIỆT NAM THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS
Địa chỉ: Phòng 910 tầng 9, toà nhà SoonHwa, số 89, Seosomunro, quận Chunggu, Seoul
Số điện thoại: 02-393-6868 / Số fax: 02-393-6888

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước