- HỒ SƠ TUYỂN CHỌN ỨNG VIÊN NAM IM JAPAN
   1. Hướng dẫn làm hồ sơ: Tải tại đây

         2. Bìa hồ sơ: Tải tại đây

         3. Đơn đăng ký dự tuyển - Nam: Tải tại đây

         4. Bản cam kết: Tải tại đây

         5. Sơ yếu lý lịch: Tải tại đây

         6. Giấy khám sức khỏe:

         7. Nội dung ôn tập kiến thức môn toán: Tải tại đây

Tin khác