- MẪU DANH SÁCH NLĐ NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ HỒ SƠ NĂNG LỰC (DÀNH CHO SỞ LĐTBXH TỔNG HỢP)
Trung tâm Lao động ngoài nước  trân trọng đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh/thành phố tổng hợp Danh sách người lao động theo mẫu dưới đây:
 
 - NGƯ NGHIỆP 2017: Danh sách tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển (Sheet1) và phân loại đối tượng hưởng hỗ trợ theo Quyết định 1722 (sheet2) - Quý Sở tải mẫu danh sách tại đây.

 - NGƯ NGHIỆP 2017: Danh sách nộp hồ sơ tham gia đánh giá năng lực
Quý Sở tải biểu mẫu tại đây. 

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của qúy Sở.
Tin khác