THÔNG BÁO CẬP NHẬT NHU CẦU TUYỂN DỤNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THAM GIA PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM NGÀY 22/10/2016 TẠI HÀ NỘI
Ngày 22/10/2016, Trung tâm Lao động ngoài nước phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Trung tâm dịch vụ việc làm số 2 Hà Nội tổ chức “Phiên giao dịch việc làm dành cho người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS về nước”.
CẬP NHẬT NHU CẦU TUYỂN DỤNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THAM GIA PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM NGÀY 22/10/2016 TẠI HÀ NỘI
Ngày 22/10/2016, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Trung tâm dịch vụ việc làm số 2 Hà Nội tổ chức “Phiên giao dịch việc làm dành cho người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS về nước”.
TỔ CHỨC PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG EPS VỀ NƯỚC TẠI HÀ NỘI NGÀY 22/10/2016
Với mục đích hỗ trợ người lao động về nước tìm kiếm được việc làm phù hợp, Trung tâm Lao động ngoài nước phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Trung tâm Dịch vụ việc làm số 2 Hà Nội tổ chức phiên giao dịch việc làm dành cho những người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS về nước ngày 22/10/2016.
TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG EPS VỀ NƯỚC NGÀY 20/9/2016
Trung tâm Lao động ngoài nước tổ chức tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng người lao động EPS về nước có nhu cầu tìm việc làm để giới thiệu cho Công ty TNHH Em-Tech Việt Nam và Công ty TNHH Dongyang E&P Việt Nam phỏng vấn tuyển dụng, cụ thể như sau:
TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG TẠI PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM BÌNH DƯƠNG NGÀY 25/9/2016
Ngày 25/9/2016, Trung tâm Lao động ngoài nước phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương tổ chức “Phiên giao dịch việc làm dành cho người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS về nước”.
TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG EPS VỀ NƯỚC (14/9/2016)
Trung tâm Lao động ngoài nước phối hợp với Trung tâm EPS tại Việt Nam tiếp nhận đăng ký phỏng vấn tuyển dụng người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc về nước theo nhu cầu tuyển dụng của các Công ty TNHH Unicoglobal VN, Công ty TNHH TM K&K Toàn Cầu, Công ty TNHH NTS Vina và Công ty LG Innotek, cụ thể như sau:
THÔNG BÁO VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THAM GIA PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM NGÀY 15/9/2016 TẠI HÀ TĨNH
Ngày 15/9/2016, Trung tâm Lao động ngoài nước phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Hà Tĩnh tổ chức “Phiên giao dịch việc làm dành cho người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS về nước”.
TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG EPS VỀ NƯỚC (06/9/2016)
Trung tâm Lao động ngoài nước phối hợp với Trung tâm EPS tại Việt Nam tiếp nhận đăng ký phỏng vấn tuyển dụng người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc về nước theo nhu cầu tuyển dụng của các Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng, Công ty TNHH Sungwoo Vina, Công ty TNHH KST Vina và Công ty TNHH 153 LPK, cụ thể như sau:
TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG EPS VỀ NƯỚC (NGÀY 30/8/2016)
Trung tâm Lao động ngoài nước tổ chức tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng người lao động EPS về nước có nhu cầu tìm việc làm để giới thiệu cho Công ty TNHH Jangwon Tech Vina và Công ty TNHH Dịch vụ Ăn uống Ba Sao (Tristar Catering) phỏng vấn tuyển dụng, cụ thể như sau:
TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG EPS VỀ NƯỚC NGÀY 22/8/2016
Trung tâm Lao động ngoài nước tổ chức tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng người lao động EPS về nước có nhu cầu tìm việc làm để giới thiệu cho Công ty TNHH Daeil Tech Việt Nam (là công ty chuyên gia công, sản xuất linh kiện điện tử cho điện thoại) phỏng vấn tuyển dụng, cụ thể như sau:
TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG EPS VỀ NƯỚC (02/8/2016)
Trung tâm Lao động ngoài nước phối hợp với Trung tâm EPS tại Việt Nam tiếp nhận đăng ký phỏng vấn tuyển dụng người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc về nước theo nhu cầu tuyển dụng của các Công ty Samsung Display, Công ty Promade Vina và Công ty LG Innotek, cụ thể như sau:
THÔNG BÁO TỔ CHỨC PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG EPS VỀ NƯỚC TẠI HÀ TĨNH VÀ BÌNH DƯƠNG TRONG THÁNG 9/2016
Với mục đích hỗ trợ người lao động về nước tìm kiếm được việc làm phù hợp, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Trung tâm Dịch vụ việc làm các tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Bình Dương tổ chức các phiên giao dịch việc làm dành cho người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS về nước.
THÔNG BÁO CẬP NHẬT (LẦN 2) VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THAM GIA HỘI CHỢ VIỆC LÀM NGÀY 20/7/2016 TẠI BẮC NINH
Ngày 20/7/2016, Trung tâm Lao động ngoài nước phối hợp với Trung tâm EPS tại Viêt Nam và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh tổ chức “Hội chợ việc làm dành cho người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS về nước”.
THÔNG BÁO CẬP NHẬT VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THAM GIA HỘI CHỢ VIỆC LÀM NGÀY 20/7/2016 TẠI BẮC NINH
Ngày 20/7/2016, Trung tâm Lao động ngoài nước phối hợp với Trung tâm EPS tại Viêt Nam và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh tổ chức “Hội chợ việc làm dành cho người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS về nước”.
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY TNHH POSCO VIETNAM
Trung tâm Lao động ngoài nước tổ chức tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng người lao động EPS về nước có nhu cầu làm việc cho Công ty TNHH POSCO VIETNAM, cụ thể như sau:
THÔNG BÁO TỔ CHỨC NGÀY HỘI VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG EPS VỀ NƯỚC NGÀY 20/7/2016
Với mục đích hỗ trợ người lao động về nước tìm kiếm được việc làm phù hợp, Trung tâm Lao động ngoài nước phối hợp với Trung tâm EPS tại Việt Nam (thuộc Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc – HRD) và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh tổ chức ngày hội việc làm dành cho những người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS về nước trong tháng 7/2016.
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS VỀ NƯỚC (ĐỢT 4/2016: TỪ NGÀY 27/4 ĐẾN NGÀY 15/5/2016)
Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ LĐTBXH) phối hợp với các công ty Hàn Quốc tại Việt Nam tiếp nhận đăng ký ứng tuyển với các vị trí việc làm như sau:
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS VỀ NƯỚC
Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ LĐTBXH) phối hợp với các công ty Hàn Quốc tại Việt Nam tiếp nhận đăng ký ứng tuyển với các vị trí việc làm như sau:
THÔNG BÁO TUYỂN LAO ĐỘNG EPS TẠI PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM NGÀY 26/4/2016 TẠI HÀ NỘI
Ngày 26/4/2016, Trung tâm Lao động ngoài nước phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Trung tâm Dịch vụ việc làm số 1 Hà Nội tổ chức “Phiên giao dịch việc làm dành cho người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS về nước”.
THÔNG BÁO TỔ CHỨC PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG EPS VỀ NƯỚC NGÀY 26/4/2016 TẠI HÀ NỘI
Để hỗ trợ người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS về nước tìm kiếm việc làm,Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội tổ chức Phiên giao dịch việc làm dành cho người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS về nước trong tháng 4/2016.

2
Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04. 37346096 / Fax: 04.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước