Cập nhật nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp tham gia Hội chợ việc làm ngày 11/4/2017 tại Bắc Ninh, Hà Nội, Vĩnh Phúc và Thái Nguyên
Ngày 11/4/2017, Trung tâm Lao động ngoài nước phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Trung tâm dịch vụ việc làm các tỉnh Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên và thành phố Hà Nội tổ chức “Hội chợ việc làm dành cho người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS về nước”.
Tuyển dụng lao động EPS về nước (22/3/2017)
Trung tâm Lao động ngoài nước phối hợp với Văn phòng HRD tại Việt Nam tiếp nhận đăng ký phỏng vấn tuyển dụng người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc về nước theo nhu cầu tuyển dụng của Công ty TNHH MTV Thương mại tổng hợp JYW Vina, Công ty TNHH Chemtrovina, Công ty TNHH Điện tử Cais Vina và Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng, cụ thể như sau:
Tổ chức Phiên giao dịch việc làm cho lao động EPS về nước tại thành phố Hồ Chí Minh ngày 19/4/2017
Với mục đích hỗ trợ người lao động về nước tìm kiếm được việc làm phù hợp, Trung tâm Lao động ngoài nước phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Hồ Chí Minh tổ chức phiên giao dịch việc làm dành cho những người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS về nước trong tháng 4/2017.
Tổ chức Hội chợ việc làm cho lao động EPS về nước ngày 11/4/2017
Với mục đích hỗ trợ người lao động về nước tìm kiếm được việc làm phù hợp, Trung tâm Lao động ngoài nước phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Dịch vụ việc làm các tỉnh Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên và thành phố Hà Nội tổ chức Hội chợ việc làm dành cho người lao động EPS đã về nước vào ngày 11/4/2017.
Tuyển dụng lao động EPS về nước (14/02/2017)
Trung tâm Lao động ngoài nước phối hợp với Văn phòng HRD tại Việt Nam tiếp nhận đăng ký phỏng vấn tuyển dụng người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc về nước theo nhu cầu tuyển dụng của Công ty TNHH Gamasot địa chỉ tại số 10 tổ 28 Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, cụ thể như sau:
Tuyển dụng lao động EPS về nước (23/01/2017)
Trung tâm Lao động ngoài nước tiếp nhận đăng ký phỏng vấn tuyển dụng người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc về nước theo nhu cầu tuyển dụng của Công ty TNHH S.I Tech Việt Nam địa chỉ tại KCN Hạp Lĩnh, Phường Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, cụ thể như sau
Tuyển dụng lao động EPS về nước (17/01/2017)
Trung tâm Lao động ngoài nước phối hợp với Trung tâm EPS tại Việt Nam tiếp nhận đăng ký phỏng vấn tuyển dụng người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc về nước theo nhu cầu tuyển dụng của các Công ty TNHH Dongnam Petrovina, Công ty TNHH Hanchon, Công ty TNHH Moldpia, Công ty TNHH Yest Việt Nam và Công ty TNHH YG Tech Vina, cụ thể như sau:
Thông báo cập nhật nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp tham gia Phiên giao dịch việc làm đặc biệt ngày 1/12/2016 tại Hà Nội
Ngày 01/12/2016, Trung tâm Lao động ngoài nước phối hợp với Văn phòng HRD tại Việt Nam, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội tổ chức “Phiên giao dịch việc làm đặc biệt dành cho người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS về nước”.
Tuyển dụng lao động EPS về nước (18/11/2016)
Trung tâm Lao động ngoài nước phối hợp với Trung tâm EPS tại Việt Nam tiếp nhận đăng ký phỏng vấn tuyển dụng người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc về nước theo nhu cầu tuyển dụng của Công ty TNHH Taesan Việt Nam địa chỉ tại Lô C6 -1 -1 KCN Quế Võ, huyện Nam Sơn, tỉnh Bắc Ninh, cụ thể như sau:
Tổ chức Phiên giao dịch việc làm đặc biệt ngày 01/12/2016 tại Hà Nội
Với mục đích hỗ trợ người lao động về nước tìm kiếm được việc làm phù hợp, Trung tâm Lao động ngoài nước phối hợp với Văn phòng HRD tại Việt Nam, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tổ chức Phiên giao dịch việc làm đặc biệt dành cho người lao động EPS đã về nước vào ngày 01/12/2016 tại Hà Nội.
TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG EPS VỀ NƯỚC (03/11/2016
Trung tâm Lao động ngoài nước phối hợp với Trung tâm EPS tại Việt Nam tiếp nhận đăng ký phỏng vấn tuyển dụng người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc về nước theo nhu cầu tuyển dụng của các Công ty TNHH Intops Việt Nam, Công ty TNHH Lock&Lock Vina, Công ty TNHH HNT Vina và Công ty TNHH Unique Techno Vina, cụ thể như sau:
TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG EPS VỀ NƯỚC (28/10/2016)
Trung tâm Lao động ngoài nước phối hợp với Trung tâm EPS tại Việt Nam tiếp nhận đăng ký phỏng vấn tuyển dụng người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc về nước theo nhu cầu tuyển dụng của 17 doanh nghiệp có vốn đầu tư Hàn Quốc tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Vĩnh Phúc và Hưng Yên, cụ thể như sau:
THÔNG BÁO CẬP NHẬT NHU CẦU TUYỂN DỤNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THAM GIA PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM NGÀY 22/10/2016 TẠI HÀ NỘI
Ngày 22/10/2016, Trung tâm Lao động ngoài nước phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Trung tâm dịch vụ việc làm số 2 Hà Nội tổ chức “Phiên giao dịch việc làm dành cho người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS về nước”.
CẬP NHẬT NHU CẦU TUYỂN DỤNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THAM GIA PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM NGÀY 22/10/2016 TẠI HÀ NỘI
Ngày 22/10/2016, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Trung tâm dịch vụ việc làm số 2 Hà Nội tổ chức “Phiên giao dịch việc làm dành cho người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS về nước”.
TỔ CHỨC PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG EPS VỀ NƯỚC TẠI HÀ NỘI NGÀY 22/10/2016
Với mục đích hỗ trợ người lao động về nước tìm kiếm được việc làm phù hợp, Trung tâm Lao động ngoài nước phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Trung tâm Dịch vụ việc làm số 2 Hà Nội tổ chức phiên giao dịch việc làm dành cho những người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS về nước ngày 22/10/2016.
TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG EPS VỀ NƯỚC NGÀY 20/9/2016
Trung tâm Lao động ngoài nước tổ chức tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng người lao động EPS về nước có nhu cầu tìm việc làm để giới thiệu cho Công ty TNHH Em-Tech Việt Nam và Công ty TNHH Dongyang E&P Việt Nam phỏng vấn tuyển dụng, cụ thể như sau:
TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG TẠI PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM BÌNH DƯƠNG NGÀY 25/9/2016
Ngày 25/9/2016, Trung tâm Lao động ngoài nước phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương tổ chức “Phiên giao dịch việc làm dành cho người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS về nước”.
TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG EPS VỀ NƯỚC (14/9/2016)
Trung tâm Lao động ngoài nước phối hợp với Trung tâm EPS tại Việt Nam tiếp nhận đăng ký phỏng vấn tuyển dụng người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc về nước theo nhu cầu tuyển dụng của các Công ty TNHH Unicoglobal VN, Công ty TNHH TM K&K Toàn Cầu, Công ty TNHH NTS Vina và Công ty LG Innotek, cụ thể như sau:
THÔNG BÁO VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THAM GIA PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM NGÀY 15/9/2016 TẠI HÀ TĨNH
Ngày 15/9/2016, Trung tâm Lao động ngoài nước phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Hà Tĩnh tổ chức “Phiên giao dịch việc làm dành cho người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS về nước”.
TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG EPS VỀ NƯỚC (06/9/2016)
Trung tâm Lao động ngoài nước phối hợp với Trung tâm EPS tại Việt Nam tiếp nhận đăng ký phỏng vấn tuyển dụng người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc về nước theo nhu cầu tuyển dụng của các Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng, Công ty TNHH Sungwoo Vina, Công ty TNHH KST Vina và Công ty TNHH 153 LPK, cụ thể như sau:

Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước