Thông báo tạm hoãn tổ chức Hội chợ việc làm và Phiên giao dịch việc làm trong tháng 8/2020

Thực hiện kế hoạch hỗ trợ giới thiệu việc làm cho người lao động EPS, thực tập sinh về nước năm 2020, Trung tâm Lao động ngoài nước đã thông báo kế hoạch phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Trung tâm giới thiệu việc làm thành phố Cần Thơ và tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội chợ việc làm ngày 12/8 tại Cần Thơ và Phiên giao dịch việc làm ngày 15/8 tại Quảng Nam, Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp nên kế hoạch tổ chức Hội chợ việc làm ngày 12/8 và Phiên giao dịch việc làm ngày 15/8 nêu trên sẽ tạm hoãn. Thời gian tổ chức lại, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ thông tin sau.

Trung tâm Lao động ngoài nước đề nghị người lao động có nhu cầu hỗ trợ giới thiệu việc làm tiếp tục đăng ký như hướng dẫn. Trên cơ sở danh sách người lao động đăng ký, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ liên hệ với Trung tâm Giới thiệu việc làm các địa phương để hỗ trợ giới thiệu việc làm cho người lao động.

TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC


Tin khác