Thông báo kết quả thi tuyển ứng viên nữ ngày 27 – 29/11/2017

Thông báo kết quả thi tuyển ứng viên nữ ngày 27 – 29/11/2017

Thông báo kết quả thi tuyển Chương trình IM Japan ngày 30/11 – 01/12 và ngày 05 - 06/12/2017

Thông báo kết quả thi tuyển Chương trình IM Japan ngày 30/11 – 01/12 và ngày 05 - 06/12/2017

Thông báo tuyển cán bộ quản sinh

Thông báo tuyển cán bộ quản sinh

Tuyển chọn điều dưỡng viên đi học tập và làm việc tại CHLB Đức trong ngành điều dưỡng - Khóa 4 (Năm 2018 - 2019)

Tuyển chọn điều dưỡng viên đi học tập và làm việc tại CHLB Đức trong ngành điều dưỡng - Khóa 4 (Năm 2018 - 2019)

Thông báo tuyển chọn ứng viên đăng ký tham gia Chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt tháng 12/2017

Thông báo tuyển chọn ứng viên đăng ký tham gia Chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt tháng 12/2017

Thông báo tuyển chọn lao động đi làm việc tại Đài Loan theo đơn hàng Công ty HHCP mạch điện tử Nam Á

Thông báo tuyển chọn lao động đi làm việc tại Đài Loan theo đơn hàng Công ty HHCP mạch điện tử Nam Á

  • Thông báo kết quả thi tuyển ứng viên nữ ngày 27 – 29/11/2017new
  • Thông báo kết quả thi tuyển Chương trình IM Japan ngày 30/11 – 01/12 và ngày 05 - 06/12/2017new
  • Thông báo tuyển cán bộ quản sinhnew
  • Tuyển chọn điều dưỡng viên đi học tập và làm việc tại CHLB Đức trong ngành điều dưỡng - Khóa 4 (Năm 2018 - 2019)new
  • Thông báo tuyển chọn ứng viên đăng ký tham gia Chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt tháng 12/2017new
  • Thông báo tuyển chọn lao động đi làm việc tại Đài Loan theo đơn hàng Công ty HHCP mạch điện tử Nam Ánew
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04. 37346096 / Fax: 04.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước