Thông báo kết quả thi tuyển Chương trình IM Japan ngày 19 và 20/7/2017

Thông báo kết quả thi tuyển Chương trình IM Japan ngày 19 và 20/7/2017

Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 26/7/2017 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.

Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 26/7/2017 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.

Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 24/7/2017 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.

Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 24/7/2017 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.

Tổ chức Phiên giao dịch việc làm cho lao động EPS về nước tại thành phố Đà Nẵng ngày 25/8/2017

Tổ chức Phiên giao dịch việc làm cho lao động EPS về nước tại thành phố Đà Nẵng ngày 25/8/2017

THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC TẠI ĐÀI LOAN (Theo đơn hàng Công ty HHCP mạch điện tử Nam Á)

Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo kế hoạch tuyển chọn lao động đi làm việc tại Đài Loan theo thức tuyển mộ trực tiếp của công ty HHCP Mạch điện tử Nam Á...

  • Thông báo kết quả phỏng vấn ứng viên nữ ngày 13/7/2017new
  • Thông báo kết quả thi tuyển Chương trình IM Japan ngày 19 và 20/7/2017new
  • Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 26/7/2017 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.new
  • Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 24/7/2017 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.
  • Tổ chức Phiên giao dịch việc làm cho lao động EPS về nước tại thành phố Đà Nẵng ngày 25/8/2017new
  • THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC TẠI ĐÀI LOAN (Theo đơn hàng Công ty HHCP mạch điện tử Nam Á)new
Thông báo tuyển giáo viên tiếng Nhật tháng 4/2017 02: 14, 03/04/2017 Trung tâm Lao động ngoài nước là cơ quan của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện chức năng phái cử thực tập đi thực thập kỹ thuật tại Nhật Bản theo hình thức phi lợi nhuận (chương trình thực tập sinh). Chương trình này được thực hiện từ năm 2006 đến nay, mỗi năm phái cử gần 1,000 thực tập sinh sang Nhật Bản.
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04. 37346096 / Fax: 04.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước