Tổ chức hội chợ việc làm ngày 17/10/2017 tại Hà Nội

Tổ chức hội chợ việc làm ngày 17/10/2017 tại Hà Nội

Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 27/9/2017 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.

Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 27/9/2017 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.

Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 25/9/2017 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.

Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 25/9/2017 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.

Thông báo kế hoạch khám sức khỏe và xuất cảnh cho các học viên khóa II của chương trình đưa điều dưỡng viên đi học tập và làm việc tại CHLB Đức

Thông báo kế hoạch khám sức khỏe và xuất cảnh cho các học viên khóa II của chương trình đưa điều dưỡng viên đi học tập và làm việc tại CHLB Đức

Thông báo kết quả xét tuyển bổ sung ứng viên nữ tham gia chương trình IM Japan

Thông báo kết quả xét tuyển bổ sung ứng viên nữ tham gia chương trình IM Japan

THÔNG BÁO KẾT QUẢ KỲ THI TIẾNG HÀN NGÀNH NÔNG NGHIỆP NĂM 2017

Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo kết quả điểm thi và Danh sách những người lao động đạt yêu cầu qua kỳ thi tiếng Hàn trong ngành Nông nghiệp năm 2017, đủ điều kiện hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc....

  • Tổ chức hội chợ việc làm ngày 17/10/2017 tại Hà Nộinew
  • Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 27/9/2017 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.new
  • Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 25/9/2017 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS.new
  • Thông báo kế hoạch khám sức khỏe và xuất cảnh cho các học viên khóa II của chương trình đưa điều dưỡng viên đi học tập và làm việc tại CHLB Đức
  • Thông báo kết quả xét tuyển bổ sung ứng viên nữ tham gia chương trình IM Japan
  • THÔNG BÁO KẾT QUẢ KỲ THI TIẾNG HÀN NGÀNH NÔNG NGHIỆP NĂM 2017
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04. 37346096 / Fax: 04.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước