• Danh sách người lao động xuất cảnh ngày 07/9/2015
  • DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG KÝ QUỸ THÁNG 8/2015
  • Danh sách người lao động tham gia khóa bồi dưỡng KTCT và bổ túc tiếng Hàn (khóa 09 - Đoàn 871)
  • Danh sách người lao động tham gia khóa bồi dưỡng KTCT và bổ túc tiếng Hàn (khóa 09 - ĐN)
  • DANH SÁCH DỰ THI VÀ CA THI KỲ THI TIẾNG HÀN TRÊN MÁY TÍNH LẦN THỨ 16 - QUÝ 3/2015
  • Danh sách người lao động mẫu mực xuất cảnh ngày 02/9/2015
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04. 37346096 / Fax: 04.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước