DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG XUẤT CẢNH SANG HÀN QUỐC LÀM VIỆC NGÀY 10/7/2015

Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 10/7/2015 của người lao động làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG MẪU MỰC XUẤT CẢNH SANG HÀN QUỐC LÀM VIỆC NGÀY 08/7/2015

Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 08/7 của người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG XUẤT CẢNH SANG HÀN QUỐC LÀM VIỆC NGÀY 08/7/2015

Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 08/7/2015 của người lao động làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG XUẤT CẢNH SANG HÀN QUỐC LÀM VIỆC NGÀY 06/7/2015

Thông báo kế hoạch xuất cảnh ngày 06/7/2015 của người lao động làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS

  • DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG XUẤT CẢNH SANG HÀN QUỐC LÀM VIỆC NGÀY 10/7/2015
  • DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG KÝ QUỸ THÁNG 7/2015
  • DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG MẪU MỰC XUẤT CẢNH SANG HÀN QUỐC LÀM VIỆC NGÀY 08/7/2015
  • THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỌC VIÊN THAM GIA KHÓA HỌC MIỄN PHÍ KHÓA 2/2015
  • DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG XUẤT CẢNH SANG HÀN QUỐC LÀM VIỆC NGÀY 08/7/2015
  • DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG XUẤT CẢNH SANG HÀN QUỐC LÀM VIỆC NGÀY 06/7/2015
Thông báo tuyển chọn ứng viên đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản 04: 33, 25/04/2015 Thực hiện kế hoạch tuyển chọn ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản trong 6 tháng đầu năm 2015 đã được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phê duyệt, Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo kế hoạch tuyển chọn tại một số địa phương như sau:
Thông báo về kế hoạch phỏng vấn để tuyển chọn điều dưỡng viên đi học tập và làm việc trong ngành điều dưỡng chăm sóc người già tại CHLB Đức 07: 04, 11/06/2015 Trung tâm lao động ngoài nước và Công ty Vivantes sẽ phối hợp tổ chức phỏng vấn các ứng viên đã nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển về Trung tâm lao động ngoài nước đủ điều kiện để tham dự phỏng vấn, địa điểm phỏng vấn: Cơ sở đào tạo của Trung tâm lao động ngoài nước (trong khuôn viên Đoàn 871, Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng)
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại: 04. 37346096 / Fax: 04.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước