Nam, nữ bình đẳng, xã hội văn minh, gia đình hạnh phúc.
Danh sách người lao động học định hướng khóa 15ĐN
Danh sách người lao động học định hướng khóa 15ĐN
Tập trung thực tập sinh nhóm C31-03 theo diện tái nhập cảnh có lịch xuất cảnh ngày 01/7/2019 để hướng dẫn các thủ tục cần thiết.
Tập trung thực tập sinh nhóm C31-03 theo diện tái nhập cảnh có lịch xuất cảnh ngày 01/7/2019 để hướng dẫn các thủ tục cần thiết.

Tin khác