Danh sách lao động đã tất toán tài khoản ký quỹ

TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚCDANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ TẤT TOÁN TÀI KHOẢN KÝ QUỸ

(Kèm theo công văn số 43 /TTLĐNN-TCKT ngày 18 / 01 / 2023 )

STT

Họ và tên

Ngày tháng
năm sinh

Hộ khẩu thường trú

Chi nhánh/PGD NHCSXH
nơi người lao động ký quỹ

Số tiền ký quỹ
(đồng)

1

Ngô Xuân Sâm

01/12/1989

Đông Quang, Ba Vì, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Ba Vì, Hà Nội

100.000.000

2

Vũ Văn Tuyền

11/01/1987

Đoàn Thượng, Gia Lộc, Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Gia Lộc, Hải Dương

100.000.000

3

Thái Duy Lịnh

06/08/1987

Xuân Thành, Yên Thành, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Yên Thành, Nghệ An

100.000.000

4

Phạm Ngọc Linh

03/01/1983

Bảo Ninh, TP Đồng Hới, Quảng Bình

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Bình

100.000.000

5

Nguyễn Quang Huy

07/03/1992

Nhân Khang, Lý Nhân, Hà Nam

PGD NHCSXH huyện Lý Nhân, Hà Nam

100.000.000

6

Nguyễn Văn Quế

22/09/1990

Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Nghệ An

100.000.000

7

Trần Văn Kiên

02/03/1988

Vũ Đông, TP Thái Bình, Thái Bình

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thái Bình

100.000.000

8

Phạm Văn Sơn

02/10/1981

Lộc Yên, Hương Khê, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Hương Khê, Hà Tĩnh

100.000.000

9

Đỗ Danh Hưng

28/09/1988

Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

100.000.000

10

Lê Văn Thanh

28/05/1988

Thủy Biều, TP Huế, Thừa Thiên - Huế

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thừa Thiên Huế

100.000.000

11

Phạm Văn Tuân

22/05/1987

Nghĩa Trung, Nghĩa Hưng, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

100.000.000

12

Trần Văn Quyền

14/12/1989

Nam Trung, Nam Đàn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nam Đàn, Nghệ An

100.000.000

13

Nguyễn Văn Thế

02/06/1988

Thiệu Thành, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

14

Phan Thị Thanh Huyền

23/08/1983

TT Hải Lăng, Hải Lăng, Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Hải Lăng, Quảng Trị

100.000.000

15

Chu Hữu Thống

23/04/1990

Mỹ Tân, Mỹ Lộc, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Mỹ Lộc, Nam Định

100.000.000

16

Nguyễn Thị Giang

21/03/1998

Ninh Thành, Ninh Giang, Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Ninh Giang, Hải Dương

100.000.000

17

Vũ Nhân Việt

18/11/1982

Đông Hải 1,Hải An, Hải Phòng

Chi nhánh NHCSXH thành phố Hải Phòng

100.000.000

18

Trịnh Văn Long

26/02/1986

Hòa Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa

100.000.000

19

Nguyễn Văn Thân

15/05/1992

Thọ Thành, Yên Thành, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Yên Thành, Nghệ An

100.000.000

20

Bùi Đức Chính

17/12/1985

Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

PGD NHCSXH quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

100.000.000

21

Nguyễn Cảnh Nghĩa

09/09/1989

Thanh Hà, Thanh Chương, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Thanh Chương, Nghệ An

100.000.000

22

Thái Khắc Cảnh

20/10/1992

Thịnh Thành, Yên Thành, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Yên Thành, Nghệ An

100.000.000

23

Trần Xuân Tiến

12/01/1994

Đức Hòa, Sóc Sơn, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Sóc Sơn, Hà Nội

100.000.000

24

Nguyễn Hữu Liễu

06/01/1989

Lăng Thành, Yên Thành, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Yên Thành, Nghệ An

100.000.000

Tin khác