Kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý hợp đồng và rút tiền ký quỹ

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Kết quả kiểm tra hồ sơ

1

Bùi Đình Trọng

12/12/1989

Bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

2

Bùi Phước Hà

01/11/1983

Hồ sơ đủ

3

Bùi Thị Thanh Huyền

27/11/1990

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

4

Bùi Văn hòa

12/08/1992

Hồ sơ đủ

5

Bùi Xuân Bảo

24/06/1987

Hồ sơ đủ

6

Cai Tấn Đức

10/02/1989

Bổ sung photo chứng thực thẻ F6

7

Cao Minh Toàn

06/10/1997

Bổ sung photo chứng thực đủ dấu hộ chiếu

8

Cao Như Dũng

15/06/1986

Bổ sung Giấy xác nhận kế hoạch về nước

9

Chu Đức Anh

02/08/1984

Bổ sung giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người ủy quyền và người được ủy quyền

10

Chu Thị Thu

05/05/1992

Hồ sơ đủ

11

Dương Thị Cẩm Thư

29/01/1993

Hồ sơ đủ

12

Dương Văn Đồng

25/09/1989

Hồ sơ đủ

13

Dương Văn Manh

21/10/1987

Hồ sơ đủ

14

Dương Văn Quang

11/04/1992

Bổ sung photo trang đầu hộ chiếu mới

15

Đào Đình Tiếp

05/01/1986

Hồ sơ đủ

16

Đào Xuân Lương

16/01/1994

Hồ sơ đủ

17

Đào Xuân Vương

10/10/1988

Hồ sơ đủ

18

Đặng Ngọc Long

11/01/1989

Hồ sơ đủ

19

Đặng Ngọc Nhì

05/04/1992

Hồ sơ đủ

20

Đặng Văn Toàn

23/10/1986

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn có xác nhận của UBND xã/phường nơi cư trú

21

Đinh Trọng Hoan

06/05/1992

Hồ sơ đủ

22

Đoàn Văn Thành

18/11/1987

Bổ sung BTT nộp đơn muộn

23

Đỗ Duy Khánh

20/10/1990

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung photo chứng thực cả quyển hộ chiếu; bổ sung Giấy xác nhận kế hoạch về nước

24

Đỗ Huy Dương

01/10/1983

Hồ sơ đủ

25

Đỗ Minh Hải

01/09/1992

Bổ sung photo chứng thực đủ dấu hộ chiếu

26

Đỗ Thị Hường

26/02/1993

Hồ sơ đủ

27

Giáp Hồng Dương

03/03/1982

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

28

Hà Tiến Trình

10/10/1987

Hồ sơ đủ

29

Hoàng Anh Tuấn

19/12/1983

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

30

Hoàng Minh Phương

29/07/1986

Hồ sơ đủ

31

Hoàng Minh Trung

11/03/1990

Bổ sung photo chứng thực thẻ F6; bổ sung photo chứng thực đủ hộ chiếu

32

Hoàng Thị Hòa

06/05/1998

Hồ sơ đủ

33

Hoàng Thị Nguyệt

27/03/1996

Hồ sơ đủ

34

Hoàng Văn Chung

22/09/1988

Hồ sơ đủ

35

Hoàng Viết Thắng

03/03/1980

Hồ sơ đủ

36

Kiều Cao Thuấn

27/05/1987

Hồ sơ đủ

37

Khiếu Thị Mai

27/10/1994

Hồ sơ đủ

38

Lang Văn Ngô

06/07/1986

Hồ sơ đủ

39

Lâm Kiều Diễm

15/06/1990

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

40

Lê Dần

25/07/1986

Bổ sung giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người ủy quyền và người được ủy quyền

41

Lê Đình Nhật

09/02/1986

Hồ sơ đủ

42

Lê Quang Huy

24/12/1988

Bổ sung dịch gia hạn

43

Lê Thị Kim Giang

20/09/1985

Hồ sơ đủ

44

Lê Thị Tình

25/12/1996

Hồ sơ đủ

45

Lê Văn Bảy

12/05/1983

Hồ sơ đủ

46

Lê Văn Cương

09/10/1989

Hồ sơ đủ

47

Lê Văn Cường

05/06/1991

Hồ sơ đủ

48

Lê Văn Lâm

18/09/1992

Hồ sơ đủ

49

Lê Văn Lễ

20/04/1990

Hồ sơ đủ

50

Lê Văn Thêm

15/03/1987

Bổ sung photo chứng thực đủ dấu hộ chiếu

51

Lê Văn Vinh

17/11/1991

Hồ sơ đủ

52

Lô Văn Khạt

06/07/1992

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung photo chứng thực cả quyển hộ chiếu;

53

Lưu Văn Nghiêm

16/01/1980

Hồ sơ đủ

54

Lý Xuân Trí

22/06/1979

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung Giấy xác nhận kế hoạch về nước; bổ sung photo chứng thực đủ hộ chiếu

55

Ma Văn Sinh

15/07/1988

Hồ sơ đủ

56

Mai Thái Long

01/05/1990

Bổ sung photo chứng thực đủ dấu hộ chiếu

57

Ninh Văn Vĩnh

10/05/1989

Hồ sơ đủ

58

Ngô Duy Bằng

28/09/1987

Hồ sơ đủ

59

Ngô Đắc Thiện

25/05/1989

Hồ sơ đủ

60

Ngô Quang Tứ

02/04/1985

Hồ sơ đủ

61

Ngô Văn Giang

24/09/1988

Hồ sơ đủ

62

Nguyễn Đức Anh

02/08/1989

Hồ sơ đủ

63

Nguyễn Bảo Long

24/10/1986

Hồ sơ đủ

64

Nguyễn Doãn Dũng

19/04/1990

Bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

65

Nguyễn Duy Đức

17/08/1989

Bổ sung photo chứng thực đủ hộ chiếu

66

Nguyễn Duy Long

03/10/1984

Bổ sung Giấy xác nhận kế hoạch về nước; bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

67

Nguyễn Duy Mạnh

06/08/1986

Hồ sơ đủ

68

Nguyễn Đắc Linh

10/02/1986

Bổ sung photo chứng thực thẻ F3; bổ sung photo chứng thực hộ chiếu

69

Nguyễn Đình Cương

20/06/1993

Hồ sơ đủ

70

Nguyễn Đình Cường

14/08/1989

Hồ sơ đủ

71

Nguyễn Hà Bắc

05/09/1981

Hồ sơ đủ

72

Nguyễn Huy Trang

31/10/1984

Hồ sơ đủ

73

Nguyễn Hữu Niệm

05/11/1981

Hồ sơ đủ

74

Nguyễn Hữu Phồn

08/12/1983

Hồ sơ đủ

75

Nguyễn Mạnh Quang

01/06/1995

Hồ sơ đủ

76

Nguyễn Minh Thảo

22/02/1979

Hồ sơ đủ

77

Nguyễn Minh Thi

22/03/1994

Hồ sơ đủ

78

Nguyễn Ngọc Hưng

25/09/1991

Hồ sơ đủ

79

Nguyễn Quang Vinh

08/04/1992

Bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

80

Nguyễn Quang Vượng

10/02/1981

Hồ sơ đủ

81

Nguyễn Quốc Trạch

17/11/1986

Hồ sơ đủ

82

Nguyễn Sỹ Tú

22/11/1986

Hồ sơ đủ

83

Nguyễn Tuấn Anh

08/10/1987

Hồ sơ đủ

84

Nguyễn Tự Tú

15/02/1994

Hồ sơ đủ

85

Nguyễn Thanh Phương

28/06/1989

Bổ sung photo chứng thực thẻ E7

86

Nguyễn Thanh Tùng

20/09/1990

Hồ sơ đủ

87

Nguyễn Thành Trung

10/09/1996

Hồ sơ đủ

88

Nguyễn Thế Cường

20/07/1984

Hồ sơ đủ

89

Nguyễn Thị Bình

11/06/1991

Hồ sơ đủ

90

Nguyễn Thị Châu Á

23/01/1991

Hồ sơ đủ

91

Nguyễn Thị Chi

29/04/1993

Hồ sơ đủ

92

Nguyễn Thị Hồng

09/12/1991

Hồ sơ đủ

93

Nguyễn Thị Lê

15/09/1994

Hồ sơ đủ

94

Nguyễn Thị Nhàn

01/08/1990

Hồ sơ đủ

95

Nguyễn Thị Thắm

10/07/1982

Bổ sung Giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

96

Nguyễn Thị Thúy

28/09/1989

Hồ sơ đủ

97

Nguyễn Trọng Quang

22/11/1991

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn;

98

Nguyễn Trọng Sơn

29/12/1986

Hồ sơ đủ

99

Nguyễn Trung Minh

20/05/1990

Hồ sơ đủ

100

Nguyễn Văn Đông

10/05/1987

Hồ sơ đủ

101

Nguyễn Văn Hợp

26/12/1986

Đề nghị bổ sung đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

102

Nguyễn Văn Nghĩa

30/10/1989

Bổ sung photo chứng thực đủ dấu hộ chiếu;

103

Nguyễn Văn Nhật

19/06/1985

Hồ sơ đủ

104

Nguyễn Văn Quốc

12/01/1991

Hồ sơ đủ

105

Nguyễn Văn Soạn

07/01/1991

Hồ sơ đủ

106

Nguyễn Văn Son

12/06/1987

Hồ sơ đủ

107

Nguyễn Văn Tuyên

06/02/1989

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

108

Nguyễn Văn Tư

19/06/1987

Hồ sơ đủ

109

Nguyễn Văn Thành

28/01/1984

Bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

110

Nguyễn Văn Thành

18/01/1994

Hồ sơ đủ

111

Nguyễn Văn Thủy

20/10/1983

Hồ sơ đủ

112

Nguyễn Văn Thủy

22/02/1991

Hồ sơ đủ

113

Nguyễn Vinh Toàn

25/05/1983

Hồ sơ đủ

114

Nguyễn Xuân Thanh

07/09/1992

Hồ sơ đủ

115

Nguyễn Xuân Trọng

04/01/1981

Bổ sung photo chứng thực đủ dấu hộ chiếu

116

Phạm An Bảo

10/01/1984

Hồ sơ đủ

117

Phạm Công Bắc

27/05/1994

Hồ sơ đủ

118

Phạm Ngọc Tuân

21/09/1987

Hồ sơ đủ

119

Phạm Nhật Nam

27/04/1982

Hồ sơ đủ

120

Phạm Tiến Dũng

10/11/1989

Hồ sơ đủ

121

Phạm Thị Ngọc

02/10/1987

Hồ sơ đủ

122

Phạm Thị Thảo

23/10/1990

Bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

123

Phạm Văn Dân

22/11/1983

Bổ sung giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người ủy quyền và người được ủy quyền

124

Phạm Văn Hạnh

04/06/1987

Hồ sơ đủ

125

Phạm Văn Minh

09/08/1989

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3; bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

126

Phan Kim Quyền

15/07/1990

BTT nguyên nhân gia hạn cư trú

127

Phan Quốc Thụy

18/07/1997

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

128

Phan Quý Biên

18/07/1990

Bổ sung photo chứng thực đủ hộ chiếu

129

Phan Thị Diện

16/07/1991

Hồ sơ đủ

130

Phan Thị Hương Trầm

15/08/1988

Hồ sơ đủ

131

Phan Thị Oanh

06/09/1992

Hồ sơ đủ

132

Phan Văn Ngọc

10/10/1987

Hồ sơ đủ

133

Phan Văn Thứ

20/01/1988

Hồ sơ đủ

134

Phung Mạnh Hải

22/07/1989

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

135

Phùng Tùng Lâm

18/02/1994

Hồ sơ đủ

136

Phùng Văn Thành

29/10/1981

Hồ sơ đủ

137

Quách Thị Hồng Phương

05/01/1989

Hồ sơ đủ

138

Tô Quang Dũng

17/10/1976

Hồ sơ đủ

139

Trần Công Hải

01/02/1995

Bổ sung photo chứng thực đủ hộ chiếu

140

Trần Đình Tiến

10/02/1991

Hồ sơ đủ

141

Trần Mạnh Hùng

07/04/1986

Hồ sơ đủ

142

Trần Minh Nhật

09/11/1987

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

143

Trần Ngọc Định

24/12/1991

Bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

144

Trần Ngọc Hoàn

16/10/1981

Hồ sơ đủ

145

Trần Quang Dũng

20/10/1973

Hồ sơ đủ

146

Trần Quyết Tiến

19/05/1988

Hồ sơ đủ

147

Trần Thị Chúc

17/05/1984

Hồ sơ đủ

148

Trần Thị Thu Trang

15/09/1987

Hồ sơ đủ

149

Trần Trọng Tấn

10/08/1987

Hồ sơ đủ

150

Trần Văn Chiến

24/06/1990

Hồ sơ đủ

151

Trần Văn Đông

02/02/1987

Hồ sơ đủ

152

Trần Văn Phương

30/04/1990

Hồ sơ đủ

153

Trần Văn Thuần

16/10/1989

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

154

Trần Xuân Bách

11/07/1991

Hồ sơ đủ

155

Trần Xuân Hưởng

23/03/1997

Hồ sơ đủ

156

Triệu Quang Hiếu

29/11/1983

Hồ sơ đủ

157

Trịnh Thị Nay

30/10/1988

Hồ sơ đủ

158

Trịnh Xuân Định

27/12/1991

Hồ sơ đủ

159

Trương Ngọc Lấy

19/11/1988

Hồ sơ đủ

160

Trương Thị Hiền

04/01/1990

Hồ sơ đủ

161

Trương Văn Sáng

15/07/1985

Hồ sơ đủ

162

Trương Văn Tuấn

15/09/1990

Hồ sơ đủ

163

Võ Thanh Minh

21/06/1984

Hồ sơ đủ

164

Vũ Duy Hưng

24/10/1981

Hồ sơ đủ

165

Vũ Đình Duy

25/10/1988

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

166

Vũ Đình Sơn

16/07/1998

Hồ sơ đủ

167

Vũ Hồng Quân

13/05/1991

Hồ sơ đủ

168

Vũ Thị Mai

07/06/1992

Hồ sơ đủ

169

Vũ Văn Hải

16/06/1990

Hồ sơ đủ

170

Vũ Văn Tiến

01/05/1997

Hồ sơ đủ

171

Vương Đình Hợp

29/12/1986

Hồ sơ đủ

172

Vương Sỹ Sơn

24/09/1983

Hồ sơ đủ

173

Vy Tuyền Giang

19/02/1990

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

* Lưu ý: + Đối với những người lao động còn thiếu hồ sơ giấy tờ, đề nghị gửi bổ sung các giấy tờ còn thiếu về Trung tâm Lao động ngoài nước qua đường Bưu điện trước ngày 04/02/2023; ngoài phong bì thư ghi rõ " Họ tên, bổ sung hồ sơ rút tiền ký quỹ". Sau khi kiểm tra, thanh lý hợp đồng, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ thông báo bằng tin nhắn cho người lao động biết để liên hệ với Ngân hàng Chính sách xã hội thanh lý hợp đồng ký quỹ và nhận lại tiền ký quỹ

Đối với những người lao động thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu nhưng đã nộp hộ chiếu gốc vào bộ hồ sơ, đề nghị anh/chị chờ Trung tâm gửi hộ chiếu gốc qua đường bưu điện về địa chỉ gia đình, sau khi nhận được hộ chiếu gốc, anh/chị photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu và gửi quyển hộ chiếu photo công chứng lên Trung tâm Lao động ngoài nước

Đối với những người lao động thiếu bản dịch tiếng Việt của giấy gia hạn cư trú, đề nghị anh/chị chờ Trung tâm gửi bản gốc giấy gia hạn qua đường bưu điện về địa chỉ gia đình, sau khi nhận được, anh/chị dịch thuật tiếng Việt công chứng giấy gia hạn cư trú và gửi lên Trung tâm Lao động ngoài nước

Tin khác