Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ xin cấp Visa dành cho lao động CBT đặc biệt

Để chuẩn bị các thủ tục cần thiết xin Visa tái nhập cảnh Hàn Quốc, Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo tới người lao động thi tiếng Hàn trên máy tính đã được chủ sử dụng lao động Hàn Quốc lựa chọn chuẩn bị bộ hồ sơ xin cấp Visa (Danh sách xem tại Đây), bao gồm các loại giấy tờ như sau như sau:

- Hộ chiếu còn thời hạn trên 02 năm (Đối với người lao động chưa nộp hộ chiếu tại Trung tâm);

- Bản phô tô trang có ảnh Hộ chiếu và CMND;

- Tờ khai xin cấp Visa;

- Bản cam kết sức khỏe;

- Lý lịch tư pháp số 01 và 01 bản dịch thuật tiếng Anh công chứng.

Đối với Lý lịch tư pháp số 01, đề nghị người lao động khẩn trương thực hiện ngay thủ tục xin cấp phiếu lý lịch tư pháp để kịp thời được cấp trước ngày 10/02/2023.

(Mẫu hồ sơ xin cấp Visa và hướng dẫn điền các loại tờ khai được đăng tải trên website: www.colab.gov.vn)

Người lao động sau khi hoàn thiện bộ hồ sơ xin cấp Visa sẽ nộp trực tiếp khi tập trung hướng dẫn các thủ tục cần thiết. Thời gian và địa điểm tập trung cụ thể, Trung tâm sẽ thông báo sau.

Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo để người lao động biết và thực hiện theo hướng dẫn./.
Tin khác