Danh sách lao động đã tất toán tài khoản ký quỹ

TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚCDANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ TẤT TOÁN TÀI KHOẢN KÝ QUỸ

(Kèm theo công văn số 952 /TTLĐNN-TCKT ngày 29 / 12 /2022)

STT

Họ và tên

Ngày tháng
năm sinh

Hộ khẩu thường trú

Chi nhánh/PGD NHCSXH
nơi người lao động ký quỹ

Số tiền ký quỹ
(đồng)

1

Lưu Xuân Biên

20/11/1986

Vĩnh Tiến, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

100.000.000

2

Hoàng Đình Quý

16/02/1983

Tiên Sơn, Việt Yên, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Việt Yên, Bắc Giang

100.000.000

3

Vi Văn Tuấn

29/08/1992

Yên Nhân, Thường Xuân, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thường Xuân, Thanh Hóa

100.000.000

4

Nguyễn Quang Đạo

10/09/1986

Nghi Hòa, TX Cửa Lò, Nghệ An

PGD NHCSXH TX Cửa Lò, Nghệ An

100.000.000

5

Trần Văn Hưng

30/09/1982

Đại Hưng, Mỹ Đức, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Mỹ Đức, Hà Nội

100.000.000

6

Hồ Sỹ Hùng

18/07/1989

Thanh Thịnh, Thanh Chương, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Thanh Chương, Nghệ An

100.000.000

7

Vũ Quý Ngọc

29/11/1978

Đông Xuân, Đông Hưng, Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Đông Hưng, Thái Bình

100.000.000

8

Phạm Văn Trình

20/12/1983

Nga Tân, Nga Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Nga Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

9

Thái Hoàng Tiến

02/05/1988

An Hiệp, Ba Tri, Bến Tre

PGD NHCSXH huyện Ba Tri, Bến Tre

100.000.000

10

Danh Chiến

21/02/1987

Vĩnh Phước B, Gò Quao, Kiên Giang

PGD NHCSXH huyện Gò Quao, Kiên Giang

100.000.000

11

Lê Minh Quyền

23/04/1989

Cẩm Chế, Thanh Hà, Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Thanh Hà, Hải Dương

100.000.000

12

Phạm Văn Sơn

02/05/1990

Định Thành, Yên Định, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Yên Định, Thanh Hóa

100.000.000

13

Trần Quốc Hoàng

10/10/1983

Đức Long, Đức Thọ, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

100.000.000

14

Nguyễn Thị Lan Hương

28/09/1980

Hùng Vương, TX Phú Thọ, Phú Thọ

PGD NHCSXH TX Phú Thọ, Phú Thọ

100.000.000

15

Chu Văn Hiếu

14/12/1985

Nghĩa Yên, Nghĩa Đàn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

100.000.000

16

Nguyễn Chí Đức

23/03/1983

Gia Bình, Gia Bình, Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Gia Bình, Bắc Ninh

100.000.000

17

Nguyễn Duy Thắng

30/10/1980

Kỳ Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng

PGD NHCSXH huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

100.000.000

18

Phạm Gia Đồng

01/07/1988

Quảng Văn, TX Ba Đồn, Quảng Bình

PGD NHCSXH TX Ba Đồn, Quảng Bình

100.000.000

19

Dương Mạnh Trà

12/07/1982

Kim Đức, TP Việt Trì, Phú Thọ

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Phú Thọ

100.000.000

20

Nguyễn Đình Đông

30/01/1989

Phú Thứ, Kinh Môn, Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Kinh Môn, Hải Dương

100.000.000

21

Nguyễn Văn Ngân

01/02/1980

Cẩm Thành, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

100.000.000

22

Nguyễn Văn Ngọc

25/05/1988

Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

100.000.000

23

Nguyễn Văn Tùng

10/11/1985

Hồ, Thuận Thành, Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

100.000.000

24

Vũ Trà Linh

14/11/1990

Tân Lập, Vũ Thư, Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Vũ Thư, Thái Bình

100.000.000

25

Nguyễn Đồng

27/06/1990

Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hóa

100.000.000

26

Trần Văn Hùng

23/12/1989

Phước Hội, TX La Gi, Bình Thuận

PGD NHCSXH TX La Gi, Bình Thuận

100.000.000

27

Trần Xuân Hiệp

12/12/1979

Minh Lãng, Vũ Thư, Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Vũ Thư, Thái Bình

100.000.000

28

Thân Đức Trường

09/07/1988

Quang Tiến, Tân Yên, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Tân Yên, Bắc Giang

100.000.000

29

Hoàng Danh Giang

17/06/1980

Lăng Thành, Yên Thành, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Yên Thành, Nghệ An

100.000.000

30

Nguyễn Văn Dũng

11/08/1979

An Lễ, Quỳnh Phụ, Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

100.000.000

31

Nguyễn Văn Vinh

31/03/1992

Liên Phương, TP Hưng Yên, Hưng Yên

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hưng Yên

100.000.000

32

Vũ Quốc Nam

20/09/1982

Trung Chánh, Hóc Môn, Hồ Chí Minh

PGD NHCSXH huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

100.000.000

33

Nguyễn Văn Công

24/01/1988

Bắc Phong, Cao Phong, Hòa Bình

PGD NHCSXH huyện Cao Phong, Hòa Bình

100.000.000

34

Hoàng Văn Vinh

26/12/1983

Cảnh Thụy, Yên Dũng, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Yên Dũng, Bắc Giang

100.000.000

35

Nguyễn Đình Thắng

08/03/1986

Thiệu Khánh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hóa

100.000.000

36

Nguyễn Văn Huấn

17/01/1983

Vạn Ninh, Gia Bình, Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Gia Bình, Bắc Ninh

100.000.000

37

Trịnh Văn Thông

15/03/1987

An Thịnh, Lương Tài, Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Lương Tài, Bắc Ninh

100.000.000

38

Nguyễn Đức Chuân

28/08/1989

Bằng An, Quế Võ, Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Quế Võ, Bắc Ninh

100.000.000

39

Nguyễn Thị Mai

15/02/1984

Vạn Ninh, Gia Bình, Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Gia Bình, Bắc Ninh

100.000.000

40

Nguyễn Mạnh Cương

25/04/1987

Bà Triệu, TP Nam Định, Nam Định

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Nam Định

100.000.000

41

Ngô Như Long

29/09/1988

Kim Giang, Cẩm Giàng, Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Cẩm Giàng, Hải Dương

100.000.000

42

Lê Duy Phúc

13/09/1990

Hưng Xá, Hưng Nguyên, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

100.000.000

43

Nguyễn Đức Thịnh

02/04/1984

Hưng Châu, Hưng Nguyên, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

100.000.000

44

Trương Thanh Thắng

28/04/1985

Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Gio Linh, Quảng Trị

100.000.000

45

Trần Thanh Vũ

05/07/1985

Quế Phú, Quế Sơn, Quảng Nam

PGD NHCSXH huyện Quế Sơn, Quảng Nam

100.000.000

46

Dư Xuân Đắc

15/02/1991

Xuân Dục, Mỹ Hào, Hưng Yên

PGD NHCSXH huyện Mỹ Hào, Hưng Yên

100.000.000

47

Ngô Văn Hiền

10/11/1984

Mỹ An, Tháp Mười, Đồng Tháp

PGD NHCSXH huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

100.000.000

48

Phạm Văn Thịnh

10/07/1984

Hưng Đạo, Tứ Kỳ, Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Tứ Kỳ, Hải Dương

100.000.000

49

Lê Lâm Phi Phong

10/08/1985

Trung Lập Thượng, Củ Chi, Hồ Chí Minh

PGD NHCSXH huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh

100.000.000

50

Bùi Đức Triệu

09/01/1988

An Thủy, Ba Tri, Bến Tre

PGD NHCSXH huyện Ba Tri, Bến Tre

100.000.000

51

Trần Văn Minh

15/12/1990

Lãng Ngâm, Gia Bình, Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Gia Bình, Bắc Ninh

100.000.000

52

Lê Vạn Thọ

25/07/1982

An Tiến, An Lão, Hải Phòng

PGD NHCSXH huyện An Lão, Hải Phòng

100.000.000

53

Trần Văn Lan

04/11/1991

Mỹ Lung, Yên Lập, Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Yên Lập, Phú Thọ

100.000.000

54

Lưu Thị Hoa

01/02/1994

Hòa Sơn, Hữu Lũng, Lạng Sơn

PGD NHCSXH huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

100.000.000

55

Trần Minh Phước

17/02/1998

Suối Nho, Định Quán, Đồng Nai

PGD NHCSXH huyện Định Quán, Đồng Nai

100.000.000

56

Đinh Văn Điệp

20/05/1983

Tuy Lai, Mỹ Đức, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Mỹ Đức, Hà Nội

100.000.000

57

Nguyễn Thị Thùy

23/05/1993

Đức Mạnh, Đắk Mil, Đắk Nông

PGD NHCSXH huyện Đắk Mil, Đắk Nông

100.000.000

58

Phạm Văn An

19/10/1995

Nghĩa Hùng, Nghĩa Hưng, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

100.000.000

59

Phạm Thanh Sơn

10/05/1997

Cẩm Quý, Cẩm Thủy, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa

100.000.000

60

Nguyễn Minh Đức

10/02/1983

Bình Minh, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

100.000.000

61

Nguyễn Thị Kim Tuyền

11/06/1996

Hoàng Động, Thủy Nguyên, Hải Phòng

PGD NHCSXH huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng

100.000.000

62

Nguyễn Thị Dương

11/07/1991

Phường 10, TP Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

PGD NHCSXH TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

100.000.000

63

Chu Thị Hải Anh

12/05/1994

Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội

PGD NHCSXH quận Tây Hồ, Hà Nội

100.000.000

64

Nguyễn Bích Liên

13/08/1987

Thanh Bình, Hải Châu, Đà Nẵng

Chi nhánh NHCSXH TP Đà Nẵng

100.000.000

65

Trần Thế Quyền

25/05/1993

Tuyên Bình, Vĩnh Hưng, Long An

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Hưng, Long An

100.000.000

66

Hoàng Công Hòa

24/03/1988

Thanh Đình, TP Việt Trì, Phú Thọ

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Phú Thọ

100.000.000

67

Hoàng Xuân Tường

20/05/1986

Đông Sơn, Đông Hưng, Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Đông Hưng, Thái Bình

100.000.000

68

Nguyễn Văn Sâm

30/12/1983

Cảnh Thụy, Yên Dũng, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Yên Dũng, Bắc Giang

100.000.000

Tin khác