Danh sách lao động đã tất toán tài khoản ký quỹ

TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚCDANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ TẤT TOÁN TÀI KHOẢN KÝ QUỸ

(Kèm theo công văn số 14 /TTLĐNN-TCKT ngày 10 / 01 / 2023 )

STT

Họ và tên

Ngày tháng
năm sinh

Hộ khẩu thường trú

Chi nhánh/PGD NHCSXH
nơi người lao động ký quỹ

Số tiền ký quỹ
(đồng)

1

Vũ Văn Dương

06/02/1984

Hiến Thành, Kinh Môn, Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Kinh Môn, Hải Dương

100.000.000

2

Nguyễn Trung Quang

19/05/1983

Thiệu Duy, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

3

Lê Văn Hồng

22/08/1990

Thạch Trung, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hà Tĩnh

100.000.000

4

Nguyễn Thế Trọng

30/08/1986

Cao Minh, TX Phúc Yên, Vĩnh Phúc

PGD NHCSXH TX Phúc Yên, Vĩnh Phúc

100.000.000

5

Lê Văn Xâm

15/05/1986

Quỳnh Lập, TX Hoàng Mai, Nghệ An

PGD NHCSXH TX Hoàng Mai, Nghệ An

100.000.000

6

Đào Kim Thủy

23/10/1986

Quảng Bị, Chương Mỹ, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Chương Mỹ, Hà Nội

100.000.000

7

Phan Ngọc Bổ

12/02/1986

Khánh Hòa, Châu Phú, An Giang

PGD NHCSXH huyện Châu Phú, An Giang

100.000.000

8

Nguyễn Nam Cao

27/07/1988

Thu Thủy, TX Cửa Lò, Nghệ An

PGD NHCSXH TX Cửa Lò, Nghệ An

100.000.000

9

Nguyễn Văn Luân

19/07/1983

Hồng Đà, Tam Nông, Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Tam Nông, Phú Thọ

100.000.000

10

Nguyễn Văn Tèo

25/07/1985

Tây Thuận, Tây Sơn, Bình Định

PGD NHCSXH huyện Tây Sơn, Bình Định

100.000.000

11

Lương Văn Phú

15/02/1979

Chi Lăng, Chi Lăng, Lạng Sơn

PGD NHCSXH huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

100.000.000

12

Nguyễn Văn Lâm

02/06/1988

Phú Thiện, Phú Thiện, Gia Lai

PGD NHCSXH huyện Phú Thiện, Gia Lai

100.000.000

13

Phạm Bá Sang

18/02/1986

Tam Dị , Lục Nam, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lục Nam, Bắc Giang

100.000.000

14

Lê Tấn Khoa

16/04/1986

Tân Phú, Châu Thành, Bến Tre

PGD NHCSXH huyện Châu Thành, Bến Tre

100.000.000

15

Lương Văn Sang

24/09/1982

Khánh Dương, Yên Mô, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Yên Mô, Ninh Bình

100.000.000

16

Lệnh Công Thủy

20/10/1988

Hà Giang, Đông Hưng, Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Đông Hưng, Thái Bình

100.000.000

17

Hoàng Thị Cẩm Quyên

12/08/1985

Long Hưng, Ô Môn, Cần Thơ

PGD NHCSXH quận Ô Môn, Cần Thơ

100.000.000

18

Vũ Mạnh Cường

12/03/1979

Đồng Sơn, Nam Trực, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Nam Trực, Nam Định

100.000.000

19

Nguyễn Thành Thái

15/07/1992

Tân Xuân, Ba Tri, Bến Tre

PGD NHCSXH huyện Ba Tri, Bến Tre

100.000.000

20

Nguyễn Khắc Huy

05/04/1987

Nam Giang, Nam Đàn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nam Đàn, Nghệ An

100.000.000

21

Nguyễn Đức Duy

23/06/1978

Xuân Phong, Xuân Trường, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Xuân Trường, Nam Định

100.000.000

22

Nguyễn Mạnh Duy

04/09/1986

Bản Nguyên, Lâm Thao, Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Lâm Thao, Phú Thọ

100.000.000

23

Lê Văn Huân

07/10/1984

Dĩnh Trì, TP Bắc Giang, Bắc Giang

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bắc Giang

100.000.000

24

Nguyễn Ngọc Năng

10/07/1979

Việt Long, Sóc Sơn, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Sóc Sơn, Hà Nội

100.000.000

25

Lê Đình Luyến

29/09/1981

Thiệu Tâm, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

26

Nguyễn Thị Phượng

14/10/1992

Bình Định, Lương Tài, Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Lương Tài, Bắc Ninh

100.000.000

27

Võ Thị Tú Loan

09/04/1990

Cờ Đỏ, Cờ Đỏ, Cần Thơ

PGD NHCSXH huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ

100.000.000

28

Nguyễn Khắc Hiện

22/11/1985

Vạn Ninh, Gia Bình, Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Gia Bình, Bắc Ninh

100.000.000

29

Đỗ Thế Anh

09/10/1983

Phương Đình, Đan Phượng, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Đan Phượng, Hà Nội

100.000.000

30

Đỗ Đình Phương

26/11/1987

Ngọc Trạo, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hóa

100.000.000

31

Lê Văn Tứ

29/09/1987

Hoằng Trạch, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

32

Trần Văn Thắng

10/12/1984

Thạch Hội, Thạch Hà, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

100.000.000

33

Lê Thị Nguyệt

11/01/1990

Đông Minh, Đông Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

34

Bùi Thị Phượng

25/03/1993

Gia Thanh, Gia Viễn, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Gia Viễn, Ninh Bình

100.000.000

35

Nguyễn Duy Hồng

04/03/1983

Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Hoài Đức, Hà Nội

100.000.000

36

Phạm Văn Hiệt

09/07/1992

Việt Tiến, Vĩnh Bảo, Hải Phòng

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

100.000.000

37

Nguyễn Phan Kha

26/06/1992

Cam Hiếu, Cam Lộ, Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Cam Lộ, Quảng Trị

100.000.000

38

Nguyễn Như Cường

02/04/1992

Tân Hòa, Quốc Oai, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Quốc Oai, Hà Nội

100.000.000

39

Đàm Xuân Đạt

16/01/1993

Long Thành, Long Thành, Đồng Nai

PGD NHCSXH huyện Long Thành, Đồng Nai

100.000.000

40

Nguyễn Quang Bính

21/08/1986

Phùng Xá, Mỹ Đức, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Mỹ Đức, Hà Nội

100.000.000

41

Vũ Tuấn Khánh

08/08/1981

Yết Kiêu, Gia Lộc, Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Gia Lộc, Hải Dương

100.000.000

42

Dương Văn Tiến

05/06/1987

Quảng Tiến, TP Sầm Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH TP Sầm Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

43

Dương Đình Thọ

01/08/1982

Tân Hòa, Quốc Oai, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Quốc Oai, Hà Nội

100.000.000

44

Đặng Minh Hải

30/07/1995

Việt Lập, Tân Yên, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Tân Yên, Bắc Giang

100.000.000

45

Nguyễn Đình Phúc

25/03/1990

Nghi Hợp, Nghi Lộc, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghi Lộc, Nghệ An

100.000.000

46

Nguyễn Văn Thà

20/07/1991

Tam Dị, Lục Nam, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lục Nam, Bắc Giang

100.000.000

47

Trần Văn Lành

01/09/1982

Đông Quang, Đông Hưng, Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Đông Hưng, Thái Bình

100.000.000

48

Nguyễn Thu Trang

06/07/1992

Hùng Vương, Hồng Bàng, Hải Phòng

PGD NHCSXH quận Hồng Bàng, Hải Phòng

100.000.000

49

Bùi Phú Lâm

01/01/1986

Tú Sơn, Kiến Thụy, Hải Phòng

PGD NHCSXH huyện Kiến Thụy, Hải Phòng

100.000.000

50

Nguyễn Xuân Thành

06/05/1982

Thái Hòa, Triệu Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

51

Bùi Văn Hoàn

10/12/1985

Đồng Phú, Đông Hưng, Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Đông Hưng, Thái Bình

100.000.000

52

Đặng Văn Tỉnh

04/01/1990

Xuân Thủy, Xuân Trường, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Xuân Trường, Nam Định

100.000.000

53

Đinh Trương Định

24/09/1996

Nga Tân, Nga Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Nga Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

54

Lý Thị Phượng

27/03/1993

Tân Lĩnh, Lục Yên, Yên Bái

PGD NHCSXH huyện Lục Yên, Yên Bái

100.000.000

55

Vương Xuân Hải

20/10/1992

Cộng Hòa, Quốc Oai, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Quốc Oai, Hà Nội

100.000.000

56

Nguyễn Quang Sơn

20/01/1991

Thiệu Lý, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

57

Hoàng Văn Tài

05/03/1988

Nhân Hòa, Mỹ Hào, Hưng Yên

PGD NHCSXH huyện Mỹ Hào, Hưng Yên

100.000.000

58

Nguyễn Văn Chiến

26/12/1990

Quỳnh Sơn, Quỳnh Phụ, Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

100.000.000

59

Đoàn Đình Huân

12/07/1989

Đồng Tiến, Quỳnh Phụ, Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

100.000.000

60

Bùi Sỹ Tiến

25/06/1996

Quảng Tân, Quảng Xương, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Quảng Xương, Thanh Hóa

100.000.000

61

Nguyễn Văn Kỳ

20/05/1996

Vĩnh Thịnh, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

100.000.000

62

Nguyễn Quang Đạo

20/11/1987

Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Thạch Thất, Hà Nội

100.000.000

63

Cao Xuân Tùng

14/09/1987

Đình Dù, Văn Lâm, Hưng Yên

PGD NHCSXH huyện Văn Lâm, Hưng Yên

100.000.000

64

Dương Đình Hiệp

16/05/1990

Thiệu Dương, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hóa

100.000.000

65

Nguyễn Văn Khải

25/05/1999

Định Hóa, Kim Sơn, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Kim Sơn, Ninh Bình

100.000.000

66

Nguyễn Văn Nghĩa

02/03/1999

Vĩnh Thịnh, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

100.000.000

67

Phạm Tiến

28/03/1988

Nghĩa Hồng, Nghĩa Đàn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

100.000.000

68

Nghiêm Đắc Lên

02/02/1987

Nhật Quang, Phù Cừ, Hưng Yên

PGD NHCSXH huyện Phù Cừ, Hưng Yên

100.000.000

69

Lê Huy Hùng

12/12/1992

Vĩnh Minh, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

100.000.000

70

Đoàn Văn Hưởng

02/02/1987

Việt Thuận, Vũ Thư, Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Vũ Thư, Thái Bình

100.000.000

71

Huỳnh Đức Hòa

06/10/1987

Hòa Thành, Đông Hòa, Phú Yên

PGD NHCSXH huyện Đông Hòa, Phú Yên

100.000.000

72

Nguyễn Huy Cường

22/07/1984

Thị Cầu, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bắc Ninh

100.000.000

73

Lương Văn Đức

19/10/1990

Tây An, Tiền Hải, Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Tiền Hải, Thái Bình

100.000.000

74

Nguyễn Văn Lợi

27/06/1989

Hợp Tiến, Mỹ Đức, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Mỹ Đức, Hà Nội

100.000.000

75

Nguyễn Trọng Khang

05/07/1989

Diễn Lâm, Diễn Châu, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Diễn Châu, Nghệ An

100.000.000

76

Lê Trọng Châu

17/04/1986

Dân Lực, Triệu Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

77

Đào Duy Hiếu

26/11/1988

Chương Dương, Thường Tín, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Thường Tín, Hà Nội

100.000.000

78

Nguyễn Văn Hòa

29/03/1989

Đô Lương, Đô Lương, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Đô Lương, Nghệ An

100.000.000

79

Nguyễn Văn Hải Quân

10/11/1984

Hoàng Vân, Hiệp Hòa, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang

100.000.000

80

Trần Văn Bảo Ân

01/09/1989

Tân Quới Trung, Vũng Liêm, Vĩnh Long

PGD NHCSXH huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long

100.000.000

81

Hoàng Quốc Phương

13/07/1987

Phúc Khánh, Yên Lập, Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Yên Lập, Phú Thọ

100.000.000

82

Văn Bá Vọng

25/10/1985

Mỹ Thọ, Phù Mỹ, Bình Định

PGD NHCSXH huyện Phù Mỹ, Bình Định

100.000.000

83

Trần Thế Hiển

13/11/1980

Phù Liễn, Kiến An, Hải Phòng

PGD NHCSXH quận Kiến An, Hải Phòng

100.000.000

84

Nguyễn Văn Minh

01/07/1980

Phả Lại, TX Chí Linh, Hải Dương

PGD NHCSXH TX Chí Linh, Hải Dương

100.000.000

85

Nguyễn Đình Thọ

05/01/1987

Bách Thuận, Vũ Thư, Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Vũ Thư, Thái Bình

100.000.000

86

Đinh Văn Hai

03/03/1991

An Bình, Lạc Thủy, Hòa Bình

PGD NHCSXH huyện Lạc Thủy, Hòa Bình

100.000.000

87

Đào Văn Thông

28/11/1990

Vĩnh Lại, Lâm Thao, Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Lâm Thao, Phú Thọ

100.000.000

88

Lê Ngọc Huy

18/02/1986

Ninh Sơn, TX Tây Ninh, Tây Ninh

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Tây Ninh

100.000.000

89

Trần Thị Hà

15/04/1989

Hợp Lý, Triệu Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

90

Lê Văn Hiệp

08/06/1986

Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

PGD NHCSXH huyện Bố Trạch, Quảng Bình

100.000.000

91

Lê Văn Thắng

17/10/1985

Vạn Thắng, Nông Cống, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Nông Cống, Thanh Hóa

100.000.000

92

Nguyễn Quân

23/03/1991

Đông Khê, Đông Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

93

Bùi Quang Đức

06/10/1987

Đông Vĩnh, TP Vinh, Nghệ An

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Nghệ An

100.000.000

94

Nguyễn Kim Liên

26/11/1993

Phong Hòa, Lai Vung, Đồng Tháp

PGD NHCSXH huyện Lai Vung, Đồng Tháp

100.000.000

95

Lê Thị Dung

16/02/1990

Đông Khê, Đông Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

96

Nguyễn Đức Hưng

06/01/1983

Tây Ninh, Tiền Hải, Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Tiền Hải, Thái Bình

100.000.000

97

Hoàng Văn Lanh

07/12/1982

Quế, Kim Bảng, Hà Nam

PGD NHCSXH huyện Kim Bảng, Hà Nam

100.000.000

98

Đinh Bá Thương

26/12/1983

Mỹ Xuân, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu

PGD NHCSXH huyện Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu

100.000.000

99

Phạm Văn Đức

25/10/1981

Tham Đôn, Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

PGD NHCSXH huyện Mỹ Xuyên, Sóc Trăng

100.000.000

100

Võ Hải Phương

02/01/1988

Đông Hòa, Châu Thành, Tiền Giang

PGD NHCSXH huyện Châu Thành, Tiền Giang

100.000.000

101

Nguyễn Đình Hoàng Nam

14/06/1998

Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Hoài Đức, Hà Nội

100.000.000

102

Võ Văn Trung

02/09/1988

An Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

PGD NHCSXH huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

100.000.000

103

Phạm Huy Hải

29/10/1983

Đông Sơn, Đông Hưng, Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Đông Hưng, Thái Bình

100.000.000

104

Lê Quang Thắng

21/12/1992

Kỳ Tây, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

100.000.000

105

Phạm Văn Ninh

10/06/1988

Tân Cương, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

100.000.000

106

Nguyễn Văn Đại

13/02/1993

Kim Thành, Yên Thành, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Yên Thành, Nghệ An

100.000.000

107

Lê Thị Phương Linh

27/07/2000

Tân Phúc, Lang Chánh, Thanh Hóa

PGD NHCSXH quận Đống Đa, Hà Nội

100.000.000

108

Ninh Ngọc Lợi

22/05/2000

Ngọc Vừng, Vân Đồn, Quảng Ninh

PGD NHCSXH quận Đống Đa, Hà Nội

100.000.000

109

Lê Thị Bích Hồng

12/10/1999

Quảng Chính, Quảng Xương, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Quảng Xương, Thanh Hóa

100.000.000

110

Đỗ Quốc Bình

21/08/1995

Kim Quan, Thạch Thất, Hà Nội

PGD NHCSXH quận Đống Đa, Hà Nội

100.000.000

111

Nguyễn Văn Linh

27/09/1996

Quang Thiện, Kim Sơn, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Kim Sơn, Ninh Bình

100.000.000

112

Nguyễn Văn Đồng

23/06/1993

Thạch Trị, Thạch Hà, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

100.000.000

113

Đỗ Xuân Quý

30/11/1988

Sơn Hà, Hữu Lũng, Lạng Sơn

PGD NHCSXH huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

100.000.000

114

Trương Vĩnh Trường

28/04/1988

Nghĩa Mỹ, TX Thái Hòa, Nghệ An

PGD NHCSXH TX Thái Hòa, Nghệ An

100.000.000

115

Lưu Xuân Hường

10/06/1991

Bồng Khê, Con Cuông, Nghệ An

PGD NHCSXH quận Đống Đa, Hà Nội

100.000.000

Tin khác