Danh sách lao động đã tất toán tài khoản ký quỹ

TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚCDANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ TẤT TOÁN TÀI KHOẢN KÝ QUỸ

(Kèm theo công văn số 28/TTLĐNN-TCKT ngày 13 / 01 / 2023 )

STT

Họ và tên

Ngày tháng
năm sinh

Hộ khẩu thường trú

Chi nhánh/PGD NHCSXH
nơi người lao động ký quỹ

Số tiền ký quỹ
(đồng)

1

Nguyễn Mạnh Tiến

01/11/1984

Giao Hải, Giao Thủy, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Giao Thủy, Nam Định

100.000.000

2

Nông Văn Công

28/02/1984

Đức Xuân, TX Bắc Kạn, Bắc Kạn

PGD NHCSXH TX Bắc Kạn, Bắc Kạn

100.000.000

3

Nguyễn Đình Thêu

01/10/1981

Thạch Khoán, Thanh Sơn, Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

100.000.000

4

Đào Tiến Dũng

13/11/1986

Vạn Thắng, Ba Vì, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Ba Vì, Hà Nội

100.000.000

5

Lương Huy Dũng

11/09/1988

Xuân Lam, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

100.000.000

6

Nguyễn Văn Nhơn

02/03/1987

Mỹ Thọ, Phù Mỹ, Bình Định

PGD NHCSXH huyện Phù Mỹ, Bình Định

100.000.000

7

Trần Đức Thịnh

05/06/1988

Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Đông Anh, Hà Nội

100.000.000

8

Lê Mạnh Hà

17/05/1985

Lương Nha, Thanh Sơn, Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

100.000.000

9

Nguyễn Văn Hoàn

24/08/1989

Tam Dị, Lục Nam, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lục Nam, Bắc Giang

100.000.000

10

Nguyễn Văn Tạo

15/08/1984

Tam Dị, Lục Nam, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lục Nam, Bắc Giang

100.000.000

11

Trần Huy Thanh

31/07/1990

Mỹ Thắng, Mỹ Lộc, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Mỹ Lộc, Nam Định

100.000.000

12

Trần Văn Hương

01/03/1989

Thanh Xuân, Thanh Chương, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Thanh Chương, Nghệ An

100.000.000

13

Trần Ngọc Đức

26/10/1988

Mỹ Phúc, Mỹ Lộc, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Mỹ Lộc, Nam Định

100.000.000

14

Trần Đình Đức

20/10/1984

Thanh Chương, Thanh Chương, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Thanh Chương, Nghệ An

100.000.000

15

Nguyễn Tất Ân

05/09/1989

Nghi Lâm, Nghi Lộc, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghi Lộc, Nghệ An

100.000.000

16

Đặng Văn Hiền

05/05/1989

Bảo Đài, Lục Nam, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lục Nam, Bắc Giang

100.000.000

17

Trần Văn Đô

19/11/1989

Tam Đa, Yên Phong, Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Yên Phong, Bắc Ninh

100.000.000

18

Trần Văn Đức

16/05/1989

Đặng Sơn, Đô Lương, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Đô Lương, Nghệ An

100.000.000

19

Vũ Quốc Hợp

29/12/1989

Đỗ Xuyên, Thanh Ba, Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Thanh Ba, Phú Thọ

100.000.000

20

Phạm Hồng Nam

29/05/1989

Xuân Mỹ, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

100.000.000

21

Ngô Minh Hòa

04/08/1983

phường 3, TX Quảng Trị, Quảng Trị

PGD NHCSXH TX Quảng Trị, Quảng Trị

100.000.000

22

Đỗ Huy Bình

10/11/1985

Đông Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Sóc Sơn, Hà Nội

100.000.000

23

Đào Xuân Diện

25/04/1990

Dân Lý, Triệu Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

24

Nguyễn Ngọc Sơn

16/10/1985

Hợp Hòa, Tam Dương, Vĩnh Phúc

PGD NHCSXH huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc

100.000.000

25

Nguyễn Tân Khoa

06/08/1988

Minh Hòa, Châu Thành, Kiên Giang

PGD NHCSXH huyện Châu Thành, Kiên Giang

100.000.000

26

Phùng Thái Tùng

09/10/1992

Nguyễn Trãi, TP Hải Dương, Hải Dương

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hải Dương

100.000.000

27

Ngô Thị Hồng Vân

21/05/1982

Tân Hồng, TX Từ Sơn, Bắc Ninh

PGD NHCSXH TX Từ Sơn, Bắc Ninh

100.000.000

28

Bùi Thúy Diễm

22/01/1989

Tân Thạnh, Long Phú, Sóc Trăng

PGD NHCSXH huyện Long Phú, Sóc Trăng

100.000.000

29

Phạm Đình Vinh

20/03/1989

Thiệu Lý, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

30

Nguyễn Văn Hợp

23/07/1987

Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Hoài Đức, Hà Nội

100.000.000

31

Nguyễn Hữu Trường

26/02/1991

Tương Giang, TX Từ Sơn, Bắc Ninh

PGD NHCSXH TX Từ Sơn, Bắc Ninh

100.000.000

32

Lê Văn Thọ

27/10/1989

Yên Hùng, Yên Định, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Yên Định, Thanh Hóa

100.000.000

33

Phạm Thị Hòe

19/10/1980

Thái Sơn, Thái Thụy, Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Thái Thụy, Thái Bình

100.000.000

34

Nguyễn Thị Hoa

26/08/1987

Lạc Long, Kinh Môn, Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Kinh Môn, Hải Dương

100.000.000

35

Nguyễn Văn Thuận

17/08/1990

Trực Cường, Trực Ninh, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Trực Ninh, Nam Định

100.000.000

36

Nguyễn Văn Thuận

20/03/1985

Tam Dị, Lục Nam, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lục Nam, Bắc Giang

100.000.000

37

Đỗ Văn Thiệp

18/08/1989

Liên Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Phúc Thọ, Hà Nội

100.000.000

38

Lê Vũ Ngọc

29/06/1990

Nam Toàn, Nam Trực, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Nam Trực, Nam Định

100.000.000

39

Nguyễn Xuân Niên

05/06/1989

Vũ Đoài, Vũ Thư, Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Vũ Thư, Thái Bình

100.000.000

40

Đàm Duy Thìn

17/06/1988

Lâm Thao, Lâm Thao, Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Lâm Thao, Phú Thọ

100.000.000

41

Hoàng Văn Nguyệt

11/07/1977

Tân Hòa, Quốc Oai, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Quốc Oai, Hà Nội

100.000.000

42

Hoàng Bá Chinh

15/03/1987

Thượng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Can Lộc, Hà Tĩnh

100.000.000

43

Lê Viết Lệ

28/09/1988

Yên Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Quỳ Hợp, Nghệ An

100.000.000

44

Hoàng Văn Trọng

20/07/1987

Thịnh Sơn, Đô Lương, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Đô Lương, Nghệ An

100.000.000

45

Đỗ Văn Hòa

10/10/1992

Nghĩa Hưng, Lạng Giang, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lạng Giang, Bắc Giang

100.000.000

46

Lê Văn Trọng

26/09/1983

Tiên Lãng, Tiên Lãng, Hải Phòng

PGD NHCSXH huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

100.000.000

47

Lê Văn Tâm

13/01/1987

Tráng Việt, Mê Linh, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Mê Linh, Hà Nội

100.000.000

48

Lê Thị Thủy

18/08/1988

Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Nghệ An

100.000.000

49

Nguyễn Thành Công

29/01/1984

Hồng Nam, TP Hưng Yên, Hưng Yên

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hưng Yên

100.000.000

50

Bùi Thế Anh

23/01/1981

Vũ Sơn, Kiến Xương, Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Kiến Xương, Thái Bình

100.000.000

51

Nguyễn Văn Minh

13/06/1989

Nhã Lộng, Phú Bình, Thái Nguyên

PGD NHCSXH huyện Phú Bình, Thái Nguyên

100.000.000

52

Lê Văn Phú

09/01/1990

Thụy Văn, Thái Thụy, Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Thái Thụy, Thái Bình

100.000.000

53

Đỗ Danh Công

26/08/1981

Thiệu Hợp, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

54

Nguyễn Thị Thu Hải

05/04/1990

Thanh Lâm, Thanh Chương, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Thanh Chương, Nghệ An

100.000.000

55

Nguyễn Hoàng Quang

27/05/1988

Thịnh Sơn, Đô Lương, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Đô Lương, Nghệ An

100.000.000

56

Hà Văn Hiên

26/08/1990

Trạch Mỹ Lộc, Phúc Thọ, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Phúc Thọ, Hà Nội

100.000.000

57

Nguyễn Văn Tiến

07/07/1991

Tam Dị, Lục Nam, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lục Nam, Bắc Giang

100.000.000

58

Nguyễn Hữu Hướng

25/11/1984

Tân Phú, Quốc Oai, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Quốc Oai, Hà Nội

100.000.000

59

Đặng Văn Hà

01/09/1986

Chính Nghĩa, Kim Động, Hưng Yên

PGD NHCSXH huyện Kim Động, Hưng Yên

100.000.000

60

Trần Bá Phi

06/02/1990

Vân Diên, Nam Đàn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nam Đàn, Nghệ An

100.000.000

61

Phạm Viết Hiếu

13/12/1984

Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Nghệ An

100.000.000

62

Phạm Văn Dũng

21/12/1985

Quang Minh, Gia Lộc, Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Gia Lộc, Hải Dương

100.000.000

63

Võ Đình Thoại

03/09/1987

Nghi Xuân, Nghi Lộc, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghi Lộc, Nghệ An

100.000.000

64

Vương Đắc Quang

17/04/1984

Tân Hòa, Quốc Oai, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Quốc Oai, Hà Nội

100.000.000

65

Huỳnh Thanh Tiến

02/10/1987

Hội An, Chợ Mới, An Giang

PGD NHCSXH huyện Chợ Mới, An Giang

100.000.000

66

Dương Văn Thự

01/07/1988

Tam Dị, Lục Nam, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lục Nam, Bắc Giang

100.000.000

67

Lương Thế Anh

05/09/1990

Trung Sơn, TP Tam Điệp, Ninh Bình

PGD NHCSXH TP Tam Điệp, Ninh Bình

100.000.000

68

Lê Văn Thăng

10/10/1989

Hà Long, Hà Trung, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hà Trung, Thanh Hóa

100.000.000

69

Nguyễn Sỹ Vĩnh

19/08/1984

Tam Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Quỳ Hợp, Nghệ An

100.000.000

70

Nguyễn Thị Hằng

05/01/1988

Nhân Đạo, Lý Nhân, Hà Nam

PGD NHCSXH huyện Lý Nhân, Hà Nam

100.000.000

71

Trần Văn Toàn

10/05/1988

Cam Chính, Cam Lộ, Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Cam Lộ, Quảng Trị

100.000.000

72

Nguyễn Thị Lan

16/05/1992

Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Gio Linh, Quảng Trị

100.000.000

73

Nguyễn Thị Quít

06/07/1989

Hòa Lợi, Giồng Riềng, Kiên Giang

PGD NHCSXH huyện Giồng Riềng, Kiên Giang

100.000.000

74

Nguyễn Thị Hoa

12/04/1990

Cẩm Thăng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

100.000.000

75

Trần Việt Hùng

15/10/1989

Nghi Ân, TP Vinh, Nghệ An

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Nghệ An

100.000.000

76

Nguyễn Thị Liên

27/12/1992

Ninh Hòa, Hoa Lư, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Hoa Lư, Ninh Bình

100.000.000

77

Đỗ Xuân Đăng

10/10/1988

Hoằng Hà, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

78

Phan Thế Hưởng

25/08/1988

Cẩm Nam, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

100.000.000

79

Bùi Thị Thùy

18/10/1992

Thọ Sơn, Triệu Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

80

Đặng Minh Toàn

25/04/1989

Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

PGD NHCSXH huyện Bố Trạch, Quảng Bình

100.000.000

81

Đặng Đình Thắng

09/09/1990

Đồng Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Quỳ Hợp, Nghệ An

100.000.000

82

Lê Trung Thông

15/05/1985

Hưng Thông, Hưng Nguyên, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

100.000.000

83

Nguyễn Văn Dũng

16/03/1990

Hoằng Minh, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

84

Hoàng Phi Hùng

23/04/1988

Lương Nha, Thanh Sơn, Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Thanh Sơn, Phú Thọ

100.000.000

85

Dương Văn Diệm

04/06/1988

Yên Phụ, Yên Phong, Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Yên Phong, Bắc Ninh

100.000.000

86

Nguyễn Tất Đạt

15/03/1991

Cương Gián, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

100.000.000

87

Kim Ngọc Tuấn

02/08/1986

Lộc Vượng, TP Nam Định, Nam Định

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Nam Định

100.000.000

88

Nguyễn Thái Văn

19/03/1979

Kim An , Thanh Oai, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Thanh Oai, Hà Nội

100.000.000

89

Nguyễn Thị Thu Hà

24/04/1987

Minh Nông, TP Việt Trì, Phú Thọ

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Phú Thọ

100.000.000

90

Hoàng Anh Hà

01/12/1984

Phúc Khánh, Yên Lập, Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Yên Lập, Phú Thọ

100.000.000

91

Trần Đức Hoàn

10/11/1988

Hoàng Sơn, Nông Cống, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Nông Cống, Thanh Hóa

100.000.000

92

Trần Duy Khương

13/01/1987

Hiếu Phụng, Vũng Liêm, Vĩnh Long

PGD NHCSXH huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long

100.000.000

93

Thiều Văn Anh

05/03/1995

Hà Phú, Hà Trung, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hà Trung, Thanh Hóa

100.000.000

94

Nguyễn Văn Viên

08/01/1991

Đông Ninh, Đông Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

95

Trịnh Văn Quang

19/02/1984

Yên Ninh, Yên Định, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Yên Định, Thanh Hóa

100.000.000

96

Trần Thế Khang

23/07/1987

Ninh Hải, Ninh Giang, Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Ninh Giang, Hải Dương

100.000.000

97

Nguyễn Văn Thắng

08/09/1986

Trực Đại, Trực Ninh, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Trực Ninh, Nam Định

100.000.000

98

Lê Trần Thảo

07/11/1978

Dương Liễu, Hoài Đức, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Hoài Đức, Hà Nội

100.000.000

99

Nguyễn Văn Sáng

24/08/1980

Đông Hoàng, Đông Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

100

Trần Văn Mạnh

19/02/1991

Thanh Mai, Thanh Chương, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Thanh Chương, Nghệ An

100.000.000

101

Vương Xuân Quang

08/11/1986

Tân Hòa, Quốc Oai, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Quốc Oai, Hà Nội

100.000.000

102

Nguyễn Văn Nghĩa

29/08/1982

Hàm Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

PGD NHCSXH huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

100.000.000

103

Đặng Tất Khiêm

26/02/1989

Phú Châu, Đông Hưng, Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Đông Hưng, Thái Bình

100.000.000

104

Trương Thị Hà

12/12/1991

Cương Gián, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

100.000.000

105

Nguyễn Quang Thêm

26/12/1989

Thủy Tân, TX Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

PGD NHCSXH TX Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

100.000.000

106

Võ Duy Lương

27/10/1989

Pơng Drang, Krông Búk, Đắk Lắk

PGD NHCSXH huyện Krông Búk, Đắk Lắk

100.000.000

107

Nguyễn Văn Phúc

23/08/1987

Xuân Mỹ, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

100.000.000

108

Hoàng Xuân Tình

15/04/1979

Hưng Dũng, TP Vinh, Nghệ An

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Nghệ An

100.000.000

109

Đào Xuân Pháp

23/08/1982

Đức Xuân, TP Bắc Kạn, Bắc Kạn

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bắc Kạn

100.000.000

110

Phan Minh Đạt

22/12/1983

Tân Phú Trung, Củ Chi, Hồ Chí Minh

PGD NHCSXH huyện Củ Chi,TP Hồ Chí Minh

100.000.000

111

Phạm Ngọc Huyền

10/09/1993

Đồng Tiến, Triệu Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

112

Mạch Văn Trung

13/06/1991

Công Liêm, Nông Cống, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Nông Cống, Thanh Hóa

100.000.000

113

Đoàn Văn Đại

05/03/1991

Thanh Lương, Vĩnh Bảo, Hải Phòng

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng

100.000.000

114

Nguyễn Thế Trững

02/09/1985

Bắc Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng

PGD NHCSXH huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

100.000.000

115

Nguyễn Văn Đại

19/05/1990

Tào Sơn, Anh Sơn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Anh Sơn, Nghệ An

100.000.000

116

Lâm Thị Ngọc Tuyết

30/07/1984

Băng Adrênh, Krông Ana, Đắk Lắk

PGD NHCSXH huyện Krông Ana, Đắk Lắk

100.000.000

117

Trần Đức Nghĩa

19/03/1992

Đa Kai, Đức Linh, Bình Thuận

PGD NHCSXH huyện Đức Linh, Bình Thuận

100.000.000

118

Trần Văn Mạnh

27/01/1990

Đông Phú, Lục Nam, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lục Nam, Bắc Giang

100.000.000

119

Lại Văn Đức

12/07/1989

Nghĩa Hùng, Nghĩa Hưng, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

100.000.000

120

Hoàng Thị Giang

05/07/1991

Cương Gián, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

100.000.000

121

Phan Anh Dũng

03/07/1984

Thụy Liễu, Cẩm Khê, Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Cẩm Khê, Phú Thọ

100.000.000

122

Lê Thị Loan

06/07/1994

Tân Phúc, Nông Cống, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Nông Cống, Thanh Hóa

100.000.000

123

Nguyễn Anh Cương

03/04/1992

Phú Sơn, TX Bỉm Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH TX Bỉm Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

124

Lê Vinh Đạo

05/08/1990

Thiệu Lý, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

125

Bùi Minh Đức

12/02/1998

Sông Cầu, Đồng Hỷ, Thái Nguyên

PGD NHCSXH huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

100.000.000

126

Nguyễn Văn Anh

03/05/1995

Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Mê Linh, Hà Nội

100.000.000

127

Đức Thị Hường

15/09/1989

Tân Hòa, Quốc Oai, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Quốc Oai, Hà Nội

100.000.000

128

Đào Việt Linh

25/01/1989

Năng Tĩnh, TP Nam Định, Nam Định

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Nam Định

100.000.000

129

Phạm Văn Tam

08/01/1992

Liễu Đề, Nghĩa Hưng, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

100.000.000

130

Lê Viết Quân

05/10/1989

Hoằng Anh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hóa

100.000.000

131

Lê Văn Hiệp

22/04/1982

Nghi Thuận, Nghi Lộc, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghi Lộc, Nghệ An

100.000.000

132

Đinh Văn Phúc

27/07/1983

Văn Lang, Hưng Hà, Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Hưng Hà, Thái Bình

100.000.000

133

Nguyễn Thị Thảo

21/07/1995

Yên Định, Sơn Động, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Sơn Động, Bắc Giang

100.000.000

134

Lê Tiến Lâm

05/06/1990

Hữu Kiệm, Kỳ Sơn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Kỳ Sơn, Nghệ An

100.000.000

135

Nguyễn Văn Phúc

28/02/1986

Tường Lộc, Tam Bình, Vĩnh Long

PGD NHCSXH huyện Tam Bình, Vĩnh Long

100.000.000

136

Bùi Văn Thọ

16/10/1989

Tự Do, Lạc Sơn, Hòa Bình

PGD NHCSXH huyện Lạc Sơn, Hòa Bình

100.000.000

137

Võ Đức Trung

03/03/1985

Quỳnh Hoa, Quỳnh Lưu, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

100.000.000

138

Duy Thị Hương

14/07/1995

Hải Thọ , Hải Lăng, Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Hải Lăng, Quảng Trị

100.000.000

139

Hoàng Viết Trung

13/03/1999

Châu Thôn, Quế Phong, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Quế Phong, Nghệ An

100.000.000

140

Đỗ Văn Tiến

31/03/1999

Quảng Nham, Quảng Xương, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Quảng Xương, Thanh Hóa

100.000.000

141

Trần Thành Nam

27/10/1999

Xuân Khê, Lý Nhân, Hà Nam

PGD NHCSXH huyện Lý Nhân, Hà Nam

100.000.000

142

Nguyễn Chí Thanh

12/08/1988

Kim Đức,TP Việt Trì, Phú Thọ

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Phú Thọ

100.000.000

143

Nguyễn Hoàng Vũ

15/10/1993

Thành Triệu, Châu Thành, Bến Tre

PGD NHCSXH huyện Châu Thành, Bến Tre

100.000.000

144

Nguyễn Văn Trung

24/09/1988

Nam Sách, Nam Sách, Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Nam Sách, Hải Dương

100.000.000

145

Phan Văn Luân

14/04/1992

Nghi Kiều, Nghi Lộc, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghi Lộc, Nghệ An

100.000.000

146

Vũ Văn Đức

28/10/1987

Thanh Tân, Kiến Xương, Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Kiến Xương, Thái Bình

100.000.000

147

Cấn Văn Hà

11/10/1988

Yến Mao, Thanh Thủy, Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Thanh Thủy, Phú Thọ

100.000.000

148

Nguyễn Công Thịnh

09/06/1992

An Hòa, TP Huế, Thừa Thiên Huế

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thừa Thiên Huế

100.000.000

149

Thái Tử Minh Đức

02/11/1991

Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội

PGD NHCSXH quận Tây Hồ, Hà Nội

100.000.000

Tin khác