Danh sách bổ sung người lao động đạt yêu cầu trong ngành Ngư nghiệp

Căn cứ thông báo ngày 29/12/2022 của Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Korea), Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo danh sách những người lao động ngành ngư nghiệp đạt yêu cầu bổ sung trong kỳ thi tuyển lần 2 năm 2022 (danh sách kèm theo).

Để đảm bảo tiến độ hoàn hiện hồ sơ dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc, đề nghị người lao động thực hiện đầy đủ những nội dung được theo thông báo ngày 28/12/2022 của Trung tâm Lao động ngoài nước (xem thông báo tại đây)./.
Tin khác