Kết quả kỳ thi tiếng Hàn và kiểm tra tay nghề trong ngành Sản xuất chế tạo, Nông nghiệp và Ngư nghiệp lần 2 năm 2022

Triển khai kế hoạch tuyển chọn người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS năm 2022, từ ngày 28/11 đến ngày 19/12/2022 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc tổ chức kỳ thi tiếng Hàn và kiểm tra tay nghề lần 2 năm 2022 trong ngành sản xuất chế tạo, nông nghiệp và ngư nghiệp. Căn cứ thông báo của Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc, Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo kết quả kỳ thi và hướng dẫn những người lao động đạt yêu cầu qua 2 vòng thi một số nội dung như sau:

1. Danh sách người lao động đạt yêu cầu kỳ thi tiếng Hàn và kiểm tra tay nghề: xem tại đây

2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc:

Người lao động tự tải và hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại đây.

3. Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc:

Trung tâm Lao động ngoài nước đã gửi công văn thông báo và đề nghị Sở Lao động –Thương binh và Xã hội các tỉnh/thành phố hướng dẫn người lao động đạt yêu cầu hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc (nội dung công văn xem tại đây). Đề nghị người lao động có tên trong danh sách chủ động liên hệ với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội của địa phương để được hướng dẫn thực hiện./.

TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC

Tin khác