Danh sách người lao động đã được tất toán tài khoản ký quỹ ngày 05/11/2021

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Hộ khẩu thường trú

Chi nhánh/PGD NHCSXH
nơi người lao động ký quỹ

Số tiền ký quỹ
(đồng)

1

Vũ Ngọc Danh

10/07/1992

Quỳnh Liên, TX Hoàng Mai, Nghệ An

PGD NHCSXH thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

100.000.000

2

Phạm Thái Dương

05/12/1992

Trường Hòa, Hòa Thành, Tây Ninh

PGD NHCSXH thị xã Hòa Thành, Tây Ninh

100.000.000

3

Đào Duy Huy

07/03/1984

Thường Xuân, Thường Xuân, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thường Xuân, Thanh Hóa

100.000.000

4

Trần Chí Linh

29/08/1988

Tượng Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

100.000.000

5

Trần Văn Đức

15/04/1999

Cư Ê Wi, Cư Kuin, Đắk Lắk

PGD NHCSXH huyện Cư Kuin, Đắk Lắk

100.000.000

6

Võ Đức Duy

15/10/1987

Gio Việt, Gio Linh, Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Gio Linh, Quảng Trị

100.000.000

7

Mai Tuấn Thiện

12/10/1999

Hòa Trung, Di Linh, Lâm Đồng

PGD NHCSXH huyện Di Linh, Lâm Đồng

100.000.000

8

Nguyễn Công Kháng

14/03/1992

Quỳnh Xuân, TX Hoàng Mai, Nghệ An

PGD NHCSXH Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

100.000.000

9

Lê Khắc Dân

28/02/1986

Hoằng Tiến, Hoằng Hóa,Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

10

Lê Duy Dương

05/12/1988

Đông Phú, Đông Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

11

Lê Xuân Phương

20/01/1984

Quảng Định, Quảng Xương, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Quảng Xương, Thanh Hóa

100.000.000

12

Trần Văn Bình

29/07/1985

Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

100.000.000

13

Nguyễn Xuân Hùng

02/02/1986

Nam Phúc Thăng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

100.000.000

14

Phạm Văn Quảng

20/01/1981

Thụy An, Ba Vì, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Trực Ninh, Nam Định

100.000.000

15

Nguyễn Văn Ngọc

29/05/1991

Hanh Cù, Thanh Ba, Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Thanh Ba, Phú Thọ

100.000.000

16

Lê Hữu Thuận

16/05/1987

Đông Hoàng, Đông Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

17

Nguyễn Xuân Hưng

12/01/1990

Hoa Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

PGD NHCSXH huyện Lệ Thủy, Quảng Bình

100.000.000

18

Lê Thị Trang

29/09/1989

Hậu Thạnh Đông, Tân Thạnh, Long An

PGD NHCSXH huyện Mường Lát, Thanh Hóa

100.000.000

19

Nguyễn Thị Lan Phương

02/11/1986

Nam Phúc Thăng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

100.000.000

20

Đinh Thế Thông

18/05/1990

Hưng Hòa, TP Vinh, Nghệ An

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Nghệ An

100.000.000

21

Vi Văn An

28/05/1987

Tam Đình, Tương Dương, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Tương Dương, Nghệ An

100.000.000

22

Nguyễn Quang Lưu

17/08/1977

Vân Trường, Tiền Hải, Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Tiền Hải, Thái Bình

100.000.000

23

Lê Ngọc Thanh

05/08/1983

Vĩnh Hồng, Bình Giang, Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Bình Giang, Hải Dương

100.000.000

24

Đinh Văn Bình

14/11/1983

Thanh Lạc, Nho Quan, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Nho Quan, Ninh Bình

100.000.000

25

Đỗ Thị Dung

02/01/1986

Ngọc Thanh, Kim Động, Hưng Yên

PGD NHCSXH huyện Kim Động, Hưng Yên

100.000.000

26

Trần Văn Thanh

13/02/1988

Xuân Hải, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

100.000.000

27

Nguyễn Phương Kiên

22/05/1988

Khắc Niệm, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Bắc Ninh

100.000.000

28

Nguyễn Văn Chinh

16/08/1988

Hưng Tây, Hưng Nguyên, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

100.000.000

29

Nguyễn Đức Thắng

20/10/1990

Việt Thuận, Vũ Thư, Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Vũ Thư, Thái Bình

100.000.000

30

Đoàn Văn Cảnh

10/10/1992

Tân Lâm Hương, Thạch Hà, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

100.000.000

31

Nguyễn Văn Nghĩa

07/03/1989

Liên Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình

PGD NHCSXH huyện Lương Sơn, Hòa Binh

100.000.000

32

Đỗ Ngọc Lam

17/01/1983

Đông Nam, Đông Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

33

Trần Văn Vưỡng

01/05/1983

Đức Mạnh, Đắk Mil, Đắk Nông

PGD NHCSXH huyện Đắk Mil, Đắk Nông

100.000.000

34

Mai Văn Cân

27/07/1988

Yên Phúc, Ý Yên, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Ý Yên, Nam Định

100.000.000

35

Lê Ngọc Ý

19/05/1987

Cẩm Quý, Cẩm Thủy, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa

100.000.000

36

Hà Thọ Thuận

19/07/1987

Hợp Thành, Triệu Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

37

Hoàng Thị Cương

20/08/1988

Bảo Thanh, Phù Ninh, Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Phù Ninh, Phú Thọ

100.000.000

38

Trần Đức Anh

07/10/1988

Châu Lý, Quỳ Hợp, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Quỳ Hợp, Nghệ An

100.000.000

39

Nguyễn Hoàng Bảo

20/08/1989

Tiên Ngọc, Tiên Phước, Quảng Nam

PGD NHCSXH huyện Tiên Phước, Quảng Nam

100.000.000

Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Văn phòng đại diện tại Hàn Quốc:
VĂN PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VIỆT NAM THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS
Địa chỉ: Phòng 910 tầng 9, toà nhà SoonHwa, số 89, Seosomunro, quận Chunggu, Seoul
Số điện thoại: 02-393-6868 / Số fax: 02-393-6888

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước