Danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý hợp đồng và rút tiền ký quỹ ngày 05/11/2021

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Kết quả kiểm tra hồ sơ

1

Trần Quang Vinh

20/02/1985

Hồ sơ đủ

2

Vũ Văn Họa

15/08/1987

Hồ sơ đủ

3

Đàm Nhân Tuấn

20/12/1988

Đề nghị bổ sung bản gốc photo chứng thực 2 mặt thẻ F6

4

Nguyễn Viết Việt

10/10/1989

Hồ sơ đủ

5

Đặng Thái Dũng

19/06/1982

Hồ sơ đủ

6

Hoàng Thái Nhật

30/07/1984

Bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

7

Nguyễn Bá Mạnh

05/09/1985

Bổ sung hộ chiếu gốc và photo chứng thực đủ hộ chiếu; bổ sung dịch thuật tiếng Việt giấy gia hạn cư trú; bố sung bản tường trình nộp đơn muộn

8

Trần Thị Tha

26/12/1988

Hồ sơ đủ

9

Hoàng Thị Hoa

22/08/1986

Bổ sung hộ chiếu gốc

10

Nguyễn Công Thành

19/08/1991

đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung giấy tờ gia hạn cuối (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

11

Lưu Văn Duyên

28/10/1991

Bổ sung hộ chiếu gốc và photo chứng thực đủ hộ chiếu; bổ sung dịch thuật tiếng Việt giấy gia hạn cư trú; bản tường trình nộp đơn muộn

12

Lê Xuân Triển

20/10/1983

Hồ sơ đủ

13

Đỗ Huy Quý

15/03/1990

Bổ sung giấy tờ gia hạn gốc

14

Nguyễn Công Dũng

01/01/1984

Hồ sơ đủ

15

Nguyễn Văn Thuyết

15/08/1976

Bổ sung dịch thuật tiếng Việt giấy gia hạn cư trú

16

Lê Huy Quang

02/09/1974

Hồ sơ đủ

17

Lê Thanh Phú

24/11/1983

Bổ sung hộ chiếu gốc; bổ sung dịch thuật tiếng Việt giấy gia hạn cư trú

18

Nguyễn Quang Hiếu

07/12/1982

Bổ sung hộ chiếu gốc

19

Đào Duy Hào

21/11/1984

Hồ sơ đủ

20

Nguyễn Quang Đạt

25/02/1985

Bổ sung giấy ủy quyền gốc

21

Nguyễn Phi Bằng

17/08/1987

Hồ sơ đủ

22

Đoàn Duy Mạnh

10/09/1989

Bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

23

Trần Văn Sự

10/09/1985

Hồ sơ đủ

24

Nguyễn Hữu Lợi

20/06/1985

Hồ sơ đủ

25

Lê Hữu Kiên

20/04/1978

Hồ sơ đủ

26

Lư Minh Ngọc

04/06/1982

Hồ sơ đủ

27

Lê Văn Đức

01/10/1987

Bổ sung photo hộ chiếu có chứng thực

28

ĐẶNG VĂN HÀ

01/11/1975

Bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

29

Nguyễn Đắc Thái

23/05/1990

Bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

30

NGUYỄN VĂN SƠN

27/02/1989

Hồ sơ đủ

31

Trần Văn Linh

20/05/1989

Hồ sơ đủ

32

Võ Văn Trung

03/08/1982

Bổ sung photo hộ chiếu có chứng thực; bổ sung dịch thuật tiếng Việt giấy gia hạn cư trú

33

Ngô Văn Huấn

25/05/1989

Bổ sung hộ chiếu gốc và dịch thuật tiếng Việt giấy gia hạn cư trú

34

Nguyễn Thị Tuyết

26/05/1992

Hồ sơ đủ

35

Nguyễn Thị Vi

17/03/1973

Bổ sung photo chứng thực đủ hộ chiếu; hộ chiếu gốc và bản tường trình nộp đơn muộn

36

Đinh Văn Chung

14/02/1990

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

37

Đoàn Thanh An

30/11/1989

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

38

Vũ Hùng Vương

11/06/1982

Hồ sơ đủ

39

Phạm Quốc Châu

26/11/1983

Bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

40

Tạ Đức Nhuần

12/08/1985

Bổ sung photo chứng thực đủ hộ chiếu

41

Trần Quang Kiên

28/07/1982

Hồ sơ đủ

42

Khuất Văn Thành

02/07/1989

Hồ sơ đủ

43

Trần Xuân Trung

10/01/1985

Hồ sơ đủ

44

Lê Văn Phái

02/06/1987

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

45

Nguyễn Văn Hoàng

04/07/1978

Hồ sơ đủ

46

Trần Văn Thuận

01/06/1990

Hồ sơ đủ

47

Nguyễn Vinh Thắng

29/09/1984

Hồ sơ đủ

48

Thiều Quang Lâm

05/10/1987

Hồ sơ đủ

49

Dương Đình Trường

29/06/1985

Hồ sơ đủ

50

Bùi Minh Tuân

10/10/1987

Hồ sơ đủ

51

Nguyễn Văn Lâm

06/06/1991

Bổ sung photo chứng thực hộ chiếu mới

52

Đỗ Đăng Vân

28/02/1987

Hồ sơ đủ

53

Ngô Văn Cường

20/10/1989

Hồ sơ đủ

54

Nguyễn Hữu Phước

04/08/1991

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

55

Nguyễn Văn Hà

19/06/1985

Bổ sung photo chứng thực hộ chiếu

56

Lê Trang Kiều Diễm

02/02/1992

Bổ sung Giấy ủy quyền gốc

57

Hoàng Văn Tỵ

10/09/1990

Hồ sơ đủ

58

Nguyễn Văn Huy

12/08/1990

Hồ sơ đủ

59

Nguyễn Đức Quang

13/04/1984

Hồ sơ đủ

60

Nguyễn Văn Tiếng

13/06/1981

Hồ sơ đủ

61

Trương Thị Vinh

08/10/1980

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung giấy tờ gia hạn (bản gốc và bản dịch thuật tiếng Việt); hộ chiếu gốc và photo hộ chiếu chứng thực

62

Đậu Văn Luyến

08/02/1987

Hồ sơ đủ

63

Phan Thị Phương

16/12/1990

Bổ sung photo hộ chiếu có chứng thực

64

Phạm Văn Tư

15/10/1986

Bổ sung Giấy ủy quyền gốc

65

Nguyễn Văn Tuyển

21/02/1981

Hồ sơ đủ

66

Nguyễn Thị Thúy

27/07/1987

Hồ sơ đủ

67

Trần Văn Hướng

08/02/1987

Hồ sơ đủ

68

Lê Thị Lương

09/06/1991

Hồ sơ đủ

69

Nguyễn Văn Soái

20/08/1991

Hồ sơ đủ

70

Lương Văn Ngọn

13/07/1990

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

71

Trần Văn Hòa

01/06/1990

Hồ sơ đủ

72

Trần Văn Hải

19/05/1991

Hồ sơ đủ

73

Nguyễn Công Dũng

28/04/1988

Hồ sơ đủ

74

Trịnh Thị Phương Loan

02/05/1989

Hồ sơ đủ

75

Đặng Tuấn Vũ

08/01/1990

Hồ sơ đủ

76

Bùi Xuân Niên

27/07/1985

Hồ sơ đủ

77

Chu Văn Quý

15/12/1989

Hồ sơ đủ

78

Lê Như Nghĩa

28/07/1995

Hồ sơ đủ

79

Phạm Hữu Dũng

14/08/1989

Hồ sơ đủ

80

Vũ Văn Nghiệp

15/02/1993

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

81

Nguyễn Văn Chung

21/01/1987

Bổ sung Giấy ủy quyền gốc

82

Trần Văn Thông

24/07/1985

Hồ sơ đủ

83

Mai Văn Diễn

16/07/1991

Đề nghị làm lại đơn có xác nhận của UBND xã/phường; bổ sung photo chứng thực thẻ E7 và photo chứng thực đủ hộ chiếu

84

Vũ Trí Sơn

07/02/1983

Hồ sơ đủ

85

Trần Thảo Diệp

01/06/1996

Hồ sơ đủ

86

Lê Ngọc Tân

15/01/1985

Hồ sơ đủ

87

Nguyễn Văn Hoà

27/08/1989

Hồ sơ đủ

88

Nguyễn Quang Hợp

30/12/1990

Bổ sung Giấy ủy quyền gốc

89

Phạm Thị Thảo

20/03/1990

Hồ sơ đủ

90

Nguyễn Thị Huệ

15/05/1991

Bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

91

Lê Thị Hương

05/03/1998

Hồ sơ đủ

92

Đào Thị Lê

19/04/1995

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung Giấy xác nhận kế hoạch về nước; hộ chiếu gốc và photo chứng thực cả quyển hộ chiếu; bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

93

Triệu Huy Cường

18/12/1993

Hồ sơ đủ

94

Nguyễn Sơn Hoàng

18/01/1998

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

95

Giáp Văn Nam

03/04/1992

Hồ sơ đủ

96

Đặng Duy Đồng

16/04/1987

Hồ sơ đủ

97

Nguyễn Gia Thành

02/10/1987

Hồ sơ đủ

98

Nguyễn Văn Nhựt

05/07/1988

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung photo chứng thực đủ hộ chiếu

Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Văn phòng đại diện tại Hàn Quốc:
VĂN PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VIỆT NAM THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS
Địa chỉ: Phòng 910 tầng 9, toà nhà SoonHwa, số 89, Seosomunro, quận Chunggu, Seoul
Số điện thoại: 02-393-6868 / Số fax: 02-393-6888

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước