Kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý hợp đồng và rút tiền ký quỹ ngày 22/10/2021

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Kết quả kiểm tra hồ sơ

1

Nguyễn Ngọc Hùng

08/09/1986

Hồ sơ đủ

2

Trần Văn Thận

05/02/1985

Bổ sung photo chứng thực thẻ E7 bản gốc

3

Nguyễn Văn Nhất

06/10/1987

Bổ sung photo chứng thực 2 mặt thẻ F2 và photo chứng thực đủ hộ chiếu

4

Bùi Đình Đông

20/02/1984

Bổ sung Giấy ủy quyền gốc

5

Quách Huy Thành

12/08/1986

Hồ sơ đủ

6

Nguyễn Văn Khánh

02/10/1991

Hồ sơ đủ

7

Nguyễn Xuân Huynh

10/09/1984

Hồ sơ đủ

8

Nguyễn Văn Hào

02/07/1988

Bổ sung bản tường trinh nộp đơn muộn

9

Nguyễn Thành Vinh

18/10/1985

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

10

Cao Huy Hợi

04/07/1983

Hồ sơ đủ

11

Mai Khả Giang

02/03/1991

Hồ sơ đủ

12

Nguyễn Bách Tiệp

03/10/1985

Hồ sơ đủ

13

Phan Văn Đường

20/11/1989

Hồ sơ đủ

14

Trịnh Duy Tân

18/04/1989

Hồ sơ đủ

15

Nguyễn Hữu Điệp

25/05/1988

Hồ sơ đủ

16

Nguyễn Hồng Sơn

04/06/1990

Bổ sung Giấy ủy quyền gốc

17

Lê Khắc Thành

15/10/1987

Đơn sai thông tin

18

Hồ Văn Bắc

09/06/1985

Hồ sơ đủ

19

Nguyễn Đắc Thành

16/12/1987

Hồ sơ đủ

20

Nguyễn Đình Quyết

22/06/1986

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

21

Phạm Thanh Châu

06/11/1987

Hồ sơ đủ

22

Hoàng Đắc Dũng

28/10/1987

Hồ sơ đủ

23

Bùi Văn Bốn

09/09/1988

Hồ sơ đủ

24

Nguyễn Văn Dũng

21/08/1987

Hồ sơ đủ

25

Nguyễn Duy Vĩnh

07/06/1979

Hồ sơ đủ

26

Lương Văn Danh

07/12/1990

Bổ sung Giấy ủy quyền gốc

27

Đỗ Thị Dung

02/01/1986

Hồ sơ đủ

28

Trần Văn Long

15/09/1988

Hồ sơ đủ

29

Nguyễn Văn Mạnh

02/03/1992

Bổ sung bản gốc photo chứng thực thẻ E7 và bản gốc photo chứng thực hộ chiếu

30

Phạm Mạnh Hùng

20/05/1985

Hồ sơ đủ

31

Nguyễn Văn Hoàng

05/06/1986

Bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

32

Nguyễn Xuân Thường

02/02/1989

Bổ sung Giấy ủy quyền gốc

33

Vũ Ngọc Trung

16/09/1991

Bổ sung Giấy ủy quyền gốc

34

Đặng Văn Đức

22/09/1984

Hồ sơ đủ

35

Nguyễn Thị Thu Hằng

06/12/1984

Hồ sơ đủ

36

Huỳnh Bạch Phiến

10/10/1990

Bản tường trình nộp đơn muộn

37

Lê Anh Quý

31/12/1989

Hồ sơ đủ

38

Trần Thị Mỹ Phụng

09/11/1981

Hồ sơ đủ

39

Dương Trí Hùng

26/02/1985

Hồ sơ đủ

40

Ngô Công Trứ

06/10/1986

Hồ sơ đủ

41

Nguyễn Quang Trung

01/01/1978

Hồ sơ đủ

42

Đỗ Xuân Nhạc

23/05/1985

Bổ sung photo chứng thực thẻ F2 và photo chứng thực đủ hộ chiếu

43

Nguyễn Văn Hiểu

15/09/1982

Hồ sơ đủ

44

Lê Thanh Thuan

01/05/1990

Hồ sơ đủ

45

Mai Văn Cân

27/07/1988

Hồ sơ đủ

46

Lê Đình Nam

13/06/1995

Hồ sơ đủ

47

Nguyễn Trọng Triệu

28/01/1991

Hồ sơ đủ

48

Đào Văn Kiên

24/12/1986

Bổ sung Giấy ủy quyền gốc

49

Trịnh Đình Hoàn

15/10/1984

Hồ sơ đủ

50

trần văn an

13/08/1984

Bổ sung Giấy xác nhận kế hoạch về nước

51

Nguyễn Mạnh Phú

09/11/1988

Bổ sung Giấy ủy quyền gốc

52

Nguyễn Văn Khiêm

06/11/1988

Bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

53

Phạm Văn Sỹ

03/07/1984

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung hộ chiếu gốc

54

Trần Hữu Hùng

30/03/1986

Hồ sơ đủ

55

Ngô Trí Dũng

01/12/1979

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

56

Đặng Thị The

04/03/1996

Hồ sơ đủ

57

Lò Văn Minh

3/28/1993

Bổ sung photo chứng thực đủ hộ chiếu và hộ chiếu gốc

58

Vũ Văn Hải

2/15/1987

Bổ sung hộ chiếu gốc và photo chứng thực đủ hộ chiếu; bản tường trình nộp đơn muộn

Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Văn phòng đại diện tại Hàn Quốc:
VĂN PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VIỆT NAM THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS
Địa chỉ: Phòng 910 tầng 9, toà nhà SoonHwa, số 89, Seosomunro, quận Chunggu, Seoul
Số điện thoại: 02-393-6868 / Số fax: 02-393-6888

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước