NHỮNG VẤN ĐỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CẦN LƯU Ý TRƯỚC KHI HẾT HẠN 3 NĂM LÀM VIỆC

Tuy nhiên việc gia hạn h ợp đồng thêm 1 năm 10 tháng phải đáp ứng được một số yêu cầu bắt buộc như: Nhu cầu của doanh nghiệp; doanh nghiệp được tuyển dụng lao động nước ngoài; thời hạn làm việc tại công ty của người lao động…Theo thống kê, khoảng 90% người lao động Việt Nam được gia hạn thêm 1 năm 10 tháng sau khi hết thời hạn 3 năm làm việc đầu tiên. Vì vậy khoảng 10% người lao động buộc phải về nước, trong số đó, đáng tiếc có một số người lao động phải về nước do không nắm vững các kiến thức và các quy định của chương trình EPS, chuẩn bị các thủ tục cần thiết.

Để người lao động có thể nắm bắt và chuẩn bị các thủ tục gia hạn hợp đồng lao động khi sắp hết thời hạn 3 năm làm việc đầu tiên, Văn phòng hướng dẫn như sau:

- Phương thức đăng ký: Doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài đăng ký tái tuyển dụng tại Trung tâm Việc làm (고용센터) tại địa phương.

- Thời hạn đăng ký: Từ 7 ngày đến 2 tháng trước khi hết thời hạn 3 năm làm việc tại Hàn Quốc tính từ ngày nhập cảnh.

- Yêu cầu: Những người lao động có thời hạn hợp đồng lao động từ 1 tháng trở lên tính từ thời điểm ký hợp đồng đến thời điểm hết hạn 3 năm và doanh nghiệp được phép tuyển dụng người lao động nước ngoài.

Ví dụ: Người lao động kết thúc thời hạn làm việc 3 năm vào ngày 20/12/2015. Để được gia hạn thêm 1 năm 10 tháng, người lao động cần ký hợp đồng lao động với doanh nghiệp chậm nhất là ngày 21/11/2015.

* Một số lưu ý:

- Người lao động nên thông báo sớm với doanh nghiệp từ 3 đến 6 tháng trước khi hết thời hạn 3 năm để doanh nghiệp sớm chuẩn bị kế hoạch tái tuyển dụng, tránh trường hợp doanh nghiệp không đủ điều kiện ký hợp đồng tái tuyển dụng với người lao động khi đến thời hạn đăng ký hoặc quá thời hạn không được phép đăng ký gia hạn.

- Trong thời hạn 3 năm đầu làm việc tại Hàn Quốc, người lao động có tối đa 3 lần chuyển đổi nơi làm việc. Nhiều trường hợp do đã sử dụng hết số lần chuyển việc nên kể cả khi biết công ty không có nhu cầu hoặc không đủ điều kiện gia hạn cũng không thể chuyển sang công ty khác để gia hạn thêm 1 năm 10 tháng nên buộc phải về nước. Vì vậy, cần hạn chế việc chuyển đổi nơi làm việc, tránh rơi vào tình trạng trên.

- Sau khi được gia hạn thêm 1 năm 10 tháng, người lao động đã có được điều kiện cần để tham dự kỳ kiểm tra tiếng Hàn trên máy tính (CBT).

(Để được tái tuyển dụng theo hình thức chỉ định quay trở lại doanh nghiệp cũ, người lao động cần có thời hạn làm việc tại doanh nghiệp từ 1 năm trở lên tính đến ngày về nước)

- Đối với người lao động đã ký quỹ trước khi xuất cảnh, sau khi được gia hạn thêm 1 năm 10 tháng, phải khai báo lại thông tin về Văn phòng Quản lý lao động Việt Nam theo chương trình EPS.


Tin khác
NHANH CHÓNG VƯỢT QUA KHÓ KHĂN, HÒA NHẬP THÍCH NGHI VỚI CÔNG VIỆC ĐỂ THÀNH CÔNG TẠI HÀN QUỐC   (25/04/2016)
HÀN QUỐC MIỄN CẤM NHẬP CẢNH ĐỐI VỚI NGƯỜI CƯ TRÚ BẤT HỢP PHÁP TỰ NGUYỆN VỀ NƯỚC   (11/04/2016)
NHỮNG VẤN ĐỀ LƯU Ý ĐỐI VỚI ANH CHỊ EM LAO ĐỘNG TRONG DỊP TẾT BÍNH THÂN   (04/02/2016)
CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHI ĐĂNG KÝ NHẬN TIỀN BẢO HIỂM SAMSUNG TRƯỚC KHI VỀ NƯỚC   (04/02/2016)
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐANG LÀM VIỆC VÀ CƯ TRÚ BẤT HỢP PHÁP TẠI HÀN QUỐC TỰ NGUYỆN VỀ VỀ NƯỚC THEO QUY ĐỊNH TẠI MỤC 17 CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 62/NQ-CP NGÀY 7/9/2015   (22/09/2015)
THÔNG TIN HƯỚNG DẪN NGƯỜI LAO ĐỘNG SẮP HẾT HẠN HỢP ĐỒNG   (04/12/2015)
Văn phòng Quản lý lao động Việt Nam theo chương trình EPS triển khai các hoạt động hỗ trợ người lao động hết hạn HĐLĐ về nước   (18/11/2015)
Về nước đúng hạn hợp đồng - Những chuyển biến tích cực của người lao động làm việc theo chương trình EPS Tại Hàn Quốc   (29/10/2015)
Thông báo tổ chức Ngày hội gặp gỡ, giao lưu và tư vấn pháp luật cho người lao động Việt Nam sắp hết hạn hợp đồng lao động   (24/08/2015)
LIÊN HOAN VĂN HÓA DÀNH CHO LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI - HOẠT ĐỘNG Ý NGHĨA NHÂN KỶ NIỆM 11 THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH EPS   (19/10/2015)
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước