Danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý hợp đồng và rút tiền ký quỹ ngày 19/07/2021

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Kết quả kiểm tra hồ sơ

1

Bùi Văn Dũng

10/02/1983

Hồ sơ đủ

2

Trần Hoàng Thắng

07/10/1984

Hồ sơ đủ

3

Nguyễn Bá Phong

06/09/1989

Hồ sơ đủ

4

Phạm Văn Trinh

24/08/1984

Bổ sung photo chứng thực đủ hộ chiếu

5

Nguyễn Thanh Hải

10/04/1990

Hồ sơ đủ

6

Nguyễn Duy Hòa

06/11/1991

Bổ sung hộ chiếu gốc

7

Nguyễn Văn Việt

20/08/1990

Hồ sơ đủ

8

Lưu Văn Thành

20/01/1991

Hồ sơ đủ

9

Đinh Quang Đạt

26/03/1979

Bổ sung giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt); bổ sung photo rõ các dấu xuất nhập cảnh trong hộ chiếu

10

Nguyễn Thị Kim Hoa

09/05/1982

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

11

Vũ Đức Lộc

24/09/1981

Làm lại đơn theo đúng thông tin người lao động

12

Nguyễn Thị Sen

23/08/1976

đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung hộ chiếu gốc;

13

Phạm Tuấn Ngọc

12/11/1986

Hồ sơ đủ

14

Nguyễn Văn Phúc

21/07/1987

Bổ sung hộ chiếu gốc

15

Nguyễn Quang Thái

04/05/1987

Hồ sơ đủ

16

Phạm Đình Huy

18/08/1990

Hồ sơ đủ

17

Vương Văn Mạnh

18/10/1987

Hồ sơ đủ

18

Nguyễn Xuân Bình

22/10/1984

Hồ sơ đủ

19

Bạch Thị Thanh Huyền

16/06/1989

Hồ sơ đủ

20

Vũ Tất Đề

14/04/1984

Hồ sơ đủ

21

Hoàng Văn Quảng

22/08/1987

Hồ sơ đủ

22

Nguyễn Minh Cảnh

18/12/1982

Hồ sơ đủ

23

Lê Thanh Đồng

17/11/1983

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

24

Phan Đình Tịnh

03/08/1989

Hồ sơ đủ

25

Hoàng Anh Tuấn

07/07/1988

Bổ sung bản gốc giấy ủy quyền; bổ sung photo chứng thực thẻ F2

26

Lê Văn Hoàng

20/08/1986

Hồ sơ đủ

27

Nguyễn Văn Hiền

16/05/1983

Hồ sơ đủ

28

Lê Văn Đạo

09/07/1989

Hồ sơ đủ

29

Vũ Văn Vi

26/08/1989

Bổ sung photo chứng thực hộ chiếu có giáp lai

30

Dương An Giang

28/08/1983

Hồ sơ đủ

31

Nguyễn Văn Lam

15/02/1989

Hồ sơ đủ

32

Lê Hữu Hạnh

30/10/1985

bổ sung Giấy xác nhận kế hoạch về nước

33

Phạm Văn Chinh

02/11/1987

Bổ sung dịch thuật tiếng Việt giấy tờ gia hạn cư trú

34

Lê Văn Ninh

12/01/1991

Hồ sơ đủ

35

Hoàng Văn Phúc

26/04/1985

Hồ sơ đủ

36

Đặng Đình Vương

06/12/1978

đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung dịch thuật tiếng Việt giấy tờ gia hạn cư trú

37

Nguyễn Văn Hạnh

22/05/1987

Hồ sơ đủ

38

Nguyễn Văn Thư

15/10/1980

Hồ sơ đủ

39

Nguyễn Văn Thành

20/02/1989

Hồ sơ đủ

40

Nguyễn Mạnh Đạt

06/03/1993

Hồ sơ đủ

41

Trần Viết Hoành

22/01/1990

Bổ sung hộ chiếu gốc

42

Mai Văn Cảnh

06/05/1987

Hồ sơ đủ

43

Nguyễn Đức Lợi

23/03/1985

Hồ sơ đủ

44

Phùng Khắc Đinh

03/08/1985

Hồ sơ đủ

45

Nguyễn Thanh Truyền

10/01/1989

Bổ sung dịch thuật tiếng Việt giấy gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

46

Phạm Văn Thế

07/02/1986

Hồ sơ đủ

47

Phùng Thanh Tiếp

17/08/1987

Hồ sơ đủ

48

Đào Xuân Tùng

10/03/1988

Bổ sung photo chứng thực hộ chiếu

49

Vũ Văn Ngân

30/06/1988

Bổ sung dịch thuật tiếng Việt giấy gia hạn cư trú

50

Đoàn Văn Sơn

25/03/1992

Hồ sơ đủ

51

Phan Thị Tư

21/08/1988

Hồ sơ đủ

52

Nguyễn Hoàng Tuấn

27/01/1985

Đề nghị làm lại đơn đúng với tên người lao động

53

Nguyễn Trường Sa

10/05/1982

Bổ sung photo chứng thực hộ chiếu có giáp lai

54

Lê Thị Thúy

20/12/1989

Hồ sơ đủ

55

Võ Huy Hoàng

16/02/1987

Hồ sơ đủ

56

Chu Hữu Hùng

04/11/1980

đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; thiếu Giấy xác nhận kế hoạch về nước

57

Lê Văn Hoàng

18/11/1989

Hồ sơ đủ

58

Nguyễn Anh Đức

22/12/1988

Hồ sơ đủ

59

Lưu Viết Binh

02/03/1990

Hồ sơ đủ

60

Phạm Quốc Bảo

12/03/1993

Bổ sung dịch thuật tiếng Việt giấy gia hạn cư trú

61

Bùi Văn Phong

10/09/1980

Hồ sơ đủ

62

Vũ Văn Tường

26/08/1986

Bổ sung dịch thuật tiếng Việt giấy gia hạn

63

Văn Tiến Phương

25/10/1981

Bổ sung hộ chiếu gốc và photo chứng thực đủ hộ chiếu

64

Lê Văn Phú

15/11/1990

đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn;

65

Vũ Văn Phong

02/09/1988

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

66

Nguyễn Hữu Sinh

03/02/1989

Hồ sơ đủ

67

Y tao Bya

12/07/1986

Hồ sơ đủ

68

Nguyễn Hoài Sơn

09/06/1984

Hồ sơ đủ

69

Nguyễn Văn Sáng

20/05/1985

Hồ sơ đủ

70

Trần Mạnh Tuấn

05/04/1989

Hồ sơ đủ

71

Nguyễn Văn Thanh

04/04/1989

Hồ sơ đủ

72

Nguyễn Thái Sơn

12/12/1976

Bổ sung hộ chiếu gốc và photo chứng thực đủ hộ chiếu có giáp lai

73

Nguyễn Trọng Cường

28/02/1985

Hồ sơ đủ

74

Nguyễn Văn Điệp

04/08/1988

Hồ sơ đủ

75

Nguyễn Minh Toàn

15/11/1989

Hồ sơ đủ

76

Phạm Văn Trung

03/10/1988

Hồ sơ đủ

77

Đoàn Thị Kim Thi

17/10/1992

Hồ sơ đủ

78

Đỗ Thành Luân

15/10/1986

Đề nghị bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

79

Cà Văn Long

10/07/1989

Hồ sơ đủ

80

Trần Văn Thế

27/06/1987

Hồ sơ đủ

81

Cao Phượng Tuất

01/09/1982

Hồ sơ đủ

82

Lê Sỹ Trị

20/04/1989

Bổ sung photo chứng thực đủ hộ chiếu có giáp lai

83

Lê Đức Sơn

28/04/1986

Hồ sơ đủ

84

Đỗ Văn Giang

30/10/1986

Hồ sơ đủ

85

Lê Văn Tiến

10/05/1987

Hồ sơ đủ

86

Khuất Duy Trường

16/08/1988

đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

87

Nguyễn Văn Thiện

26/01/1982

Hồ sơ đủ

88

Nguyễn Khắc Bằng

16/09/1983

Hồ sơ đủ

89

Nguyễn Tiến Dũng

30/08/1988

Hồ sơ đủ

90

Đoàn Công Quân

07/10/1980

Hồ sơ đủ

91

Nguyễn Văn Rằm

20/08/1988

Hồ sơ đủ

92

Đỗ Hữu Hợp

30/12/1986

Hồ sơ đủ

93

Hoàng Mai Long

20/01/1988

Hồ sơ đủ

94

Lê Đức Vượng

30/08/1988

Hồ sơ đủ

95

Trịnh Quốc An

20/08/1985

Hồ sơ đủ

96

Đậu Văn Tuế

19/05/1975

Hồ sơ đủ

97

Nguyễn Quang Đức

09/11/1988

Hồ sơ đủ

98

Nghiêm Văn Vũ

13/09/1991

Hồ sơ đủ

99

Tạ Thị Minh

16/06/1991

Hồ sơ đủ

100

Lê Viết Son

20/10/1987

Hồ sơ đủ

101

Trần Văn Lợi

11/01/1980

Bổ sung Giấy xác nhận kế hoạch về nước

102

Nguyễn Viết Hữu

19/09/1991

Bổ sung photo chứng thực hộ chiếu có giáp lai

103

Trần Văn Quân

10/10/1987

Hồ sơ đủ

104

Trịnh Văn Khoa

25/02/1985

Hồ sơ đủ

105

Phạm Thị Lý

22/01/1989

đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

106

Nguyễn Thị Lê

14/08/1990

Hồ sơ đủ

107

Đinh Văn Lý

01/07/1989

Hồ sơ đủ

108

Lương Ngọc Tuân

20/06/1986

Hồ sơ đủ

109

Phan Văn Nghi

09/11/1987

Bổ sung photo chứng thực thẻ E7

110

Nguyễn Ngọc Sơn

14/11/1985

Hồ sơ đủ

111

Hoàng Đình Phương

02/02/1990

Hồ sơ đủ

112

Bùi Duy Phúc

02/07/1988

đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

113

Lê Minh Thanh

02/10/1987

Hồ sơ đủ

114

Nguyễn Nhật Trường

18/02/1984

Hồ sơ đủ

115

Trần Duy

26/01/1992

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung photo chứng thực thẻ E7

116

Kiều Văn Hào

07/10/1983

Hồ sơ đủ

117

Phan Phi Phú

29/11/1987

Hồ sơ đủ

118

Võ Huy

19/07/1995

Hồ sơ đủ

119

Phan Văn Trọng

17/02/1985

Hồ sơ đủ

120

Trần Thị Hà

08/08/1985

Bổ sung hộ chiếu gốc; bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

121

Nguyễn Văn Pháp

22/03/1991

Hồ sơ đủ

122

Đào Tâm Minh

12/02/1983

Bổ sung photo chứng thực hộ chiếu có giáp lai

123

Lê Văn Tuấn Anh

29/10/1998

Bổ sung Giấy xác nhận kế hoạch về nước; bổ sung hộ chiếu gốc và photo chứng thực cả quyển hộ chiếu; bổ sung bản tường trình nộp đơn muộn

124

Hồ Thị Hoa

21/05/1991

Hồ sơ đủ

* Lưu ý: + Đối với những người lao động còn thiếu hồ sơ giấy tờ, đề nghị gửi bổ sung các giấy tờ còn thiếu về Trung tâm Lao động ngoài nước qua đường Bưu điện trước ngày 26/07/2021; ngoài phong bì thư ghi rõ " Họ tên, bổ sung hồ sơ rút tiền ký quỹ". Sau khi kiểm tra, thanh lý hợp đồng, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ thông báo bằng tin nhắn cho người lao động biết để liên hệ với Ngân hàng Chính sách xã hội thanh lý hợp đồng ký quỹ và nhận lại tiền ký quỹ

Đối với những người lao động thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu nhưng đã nộp hộ chiếu gốc vào bộ hồ sơ, đề nghị anh/chị chờ Trung tâm gửi hộ chiếu gốc qua đường bưu điện về địa chỉ gia đình, sau khi nhận được hộ chiếu gốc, anh/chị photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu và gửi quyển hộ chiếu photo công chứng lên Trung tâm Lao động ngoài nước

Đối với những người lao động thiếu bản dịch tiếng Việt của giấy gia hạn cư trú, đề nghị anh/chị chờ Trung tâm gửi bản gốc giấy gia hạn qua đường bưu điện về địa chỉ gia đình, sau khi nhận được, anh/chị dịch thuật tiếng Việt công chứng giấy gia hạn cư trú và gửi lên Trung tâm Lao động ngoài nước

Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Văn phòng đại diện tại Hàn Quốc:
VĂN PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VIỆT NAM THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS
Địa chỉ: Số 50, Chungcheong-ro, Seodaemun-gu, Seoul, Korea
Số điện thoại: 02-393-6868 / Số fax: 02-393-6888

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước