Danh sách lao động đã được tất toán tài khoản ký quỹ ngày 25/06/2021

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Hộ khẩu thường trú/nơi cư trú hợp pháp

Chi nhánh/PGD NHCSXH nơi người lao động ký quỹ

Số tiền ký quỹ (đồng)

1

Hoàng Văn Thắng

8/6/1998

Hà Linh, Hà Trung, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hà Trung, Thanh Hóa

100.000.000

2

Lê Văn Cương

6/3/1995

Nam Hoà, Đồng Hỷ, Thái Nguyên

PGD NHCSXH huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

100.000.000

3

Nguyễn Xuân Long

12/16/2000

Gia Sàng, Thái Nguyên, Thái Nguyên

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thái Nguyên

100.000.000

4

Ngô Văn Hoe

10/6/1991

Quảng Tiến, Sầm Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH TP Sầm Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

5

Trịnh Ngọc Đăng

9/29/1988

Yên Ninh, Yên Định, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Yên Định, Thanh Hóa

100.000.000

6

Hồ Sỹ Linh

10/20/1989

Nam Cát, Nam Đàn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nam Đàn, Nghệ An

100.000.000

7

Lê Trọng Tùng

2/14/1987

Lưu Sơn, Đô Lương, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Đô Lương, Nghệ An

100.000.000

8

Nguyễn Nhật Minh

12/18/2000

Phường 4, Quận 10, TP HCM

Chi nhánh NHCSXH TP Hồ Chí Minh

100.000.000

9

Dương Đình Hưng

4/11/2000

Phù Lưu Tế, Mỹ Đức, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Mỹ Đức, Hà Nội

100.000.000

10

Lê Thế Lăng

9/8/2000

Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Hoài Đức, Hà Nội

100.000.000

11

Phạm Đình Sơn

8/8/1982

Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

100.000.000

12

Lê Mạnh Kim

6/6/1992

Kim Đức, Việt Trì, Phú Thọ

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Phú Thọ

100.000.000

13

Lê Chí Nguyện

10/11/1983

Triệu Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa

100.000.000

14

Lê Kim Hòa

5/1/1983

Đông Minh, Đông Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

15

Hồ Văn Bình

6/4/1993

Xuân Phú, TP Huế, Thừa Thiên Huế

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thừa Thiên Huế

100.000.000

16

Nguyễn Văn Thiết

10/24/1990

Nam Điền, Nghĩa Hưng, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

100.000.000

17

Ngô Công Phúc

4/17/1993

Đồng Hướng, Kim Sơn, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Kim Sơn, Ninh Bình

100.000.000

18

Trần Bảo Trung

8/3/2000

Ninh Hòa, Hoa Lư, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Hoa Lư, Ninh Bình

100.000.000

19

Nguyễn Minh Tân

10/18/1995

Kim Sơn, Đông Triều, Quảng Ninh

PGD NHCSXH TX Đông Triều, Quảng Ninh

100.000.000

20

Nguyễn Thị Dung

7/10/1997

Vĩnh Thịnh, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

100.000.000

21

Lê Thị Liên

10/17/1995

Xuân Lộc, Thường Xuân, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thường Xuân, Thanh Hóa

100.000.000

22

Nguyễn Thị Thúy

1/8/1998

Hải An, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

100.000.000

23

Nguyễn Văn Thiết

7/20/1998

Giao An, Lang Chánh, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Lang Chánh, Thanh Hóa

100.000.000

24

Nguyễn Văn Cường

12/6/1997

Hoằng Đại, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hóa

100.000.000

25

Lê Bá Thắng

7/28/2000

Hải Hòa, Nghi Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH TX Nghi Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

26

Lê Đức Long

2/21/1993

Hoằng Đại, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hóa

100.000.000

27

Bùi Văn Trung

9/12/2000

Hà Bình, Hà Trung, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hà Trung, Thanh Hóa

100.000.000

28

Trịnh Đức Ngọc

10/9/1996

Minh Tân, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

100.000.000

29

Trịnh Đình Thống

6/29/1988

Yên Thái, Yên Định, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Yên Định, Thanh Hóa

100.000.000

30

Lê Kim Nam

8/28/1999

Thiệu Lý, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

31

Nguyễn Văn Đức

9/9/1991

Hòa Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa

100.000.000

32

Mai Văn Huân

3/5/1996

Nga Sơn, Nga Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Nga Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

33

Lê Bá Đức

5/28/2000

Hải Châu, Nghi Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH TX Nghi Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

34

Lê Trọng Trang

2/2/1986

Hòa Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa

100.000.000

35

Trương Văn Sỹ

9/9/1996

Tân Phong, Quảng Xương, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Quảng Xương, Thanh Hóa

100.000.000

Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Văn phòng đại diện tại Hàn Quốc:
VĂN PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VIỆT NAM THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS
Địa chỉ: Phòng 910 tầng 9, toà nhà SoonHwa, số 89, Seosomunro, quận Chunggu, Seoul
Số điện thoại: 02-393-6868 / Số fax: 02-393-6888

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước