Danh sách kết quả kiểm tra hồ sơ thanh lý hợp đồng và rút tiền ký quỹ ngày 29/06/2021

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Kết quả kiểm tra hồ sơ

1

Nguyễn Văn Châm

03/06/1986

Hồ sơ đủ

2

Đặng Văn Hùng

07/08/1988

Hồ sơ đủ

3

Hoàng Xuân Thiệu

23/03/1975

Hồ sơ đủ

4

Vũ Văn Nhã

14/07/1985

Bổ sung photo chứng thực đủ hộ chiếu (có giáp lai)

5

Phan Ngọc Tiến

05/06/1989

đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

6

Trần Xuân Đoàn

06/04/1989

Hồ sơ đủ

7

Hoàng Văn Tiến

22/07/1984

Hồ sơ đủ

8

Trịnh Xuân Mão

05/10/1988

Hồ sơ đủ

9

Phan Xuân Duẩn

10/06/1988

Hồ sơ đủ

10

Lăng Văn Đức

02/12/1982

Hồ sơ đủ

11

Nguyễn Tiến Tuân

20/11/1984

Bổ sung hộ chiếu gốc

12

Tăng Văn Đồng

07/06/1984

Hồ sơ đủ

13

Dương Văn Chính

18/02/1980

Hồ sơ đủ

14

Trần Hữu Thông

13/08/1989

Hồ sơ đủ

15

Trần Thanh Sơn

01/06/1987

Bổ sung giấy ủy quyền bản gốc

16

Trần Đức Luân

09/09/1986

Hồ sơ đủ

17

Phạm Đình Đoàn

07/07/1987

Bổ sung Giấy ủy quyền gốc

18

Lê Quốc Nam

21/09/1991

Hồ sơ đủ

19

Lê Văn Ninh

20/07/1982

Hồ sơ đủ

20

Đinh Văn Hổ

08/01/1986

Giấy ủy quyền không ghi nội dung ủy quyền

21

Lê Ngọc Linh

15/08/1984

Dịch thuật tiếng Việt giấy tờ gia hạn cư trú

22

Vũ Kim Chiến

06/05/1991

Hồ sơ đủ

23

Hồ Phước Tường

09/08/1987

đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

24

Nguyễn Văn Anh

11/12/1990

Hồ sơ đủ

25

Đỗ Văn Khanh

24/09/1989

Bổ sung hộ chiếu gốc

26

Hoàng Văn Giang

11/12/1977

dịch thuật tiếng Việt giấy gia hạn cư trú

27

Lê Hồng Hà

25/05/1986

Hồ sơ đủ

28

Trương Văn Sinh

16/02/1989

Hồ sơ đủ

29

Phạm Đức Quả

04/06/1990

Bổ sung hộ chiếu gốc

30

Phạm Văn Bình

13/11/1987

Hồ sơ đủ

31

Vũ Minh Tới

19/08/1987

Hồ sơ đủ

32

Nguyễn Quốc Đạt

28/12/1981

Bổ sung photo đủ hộ chiếu chứng thực (có giáp lai)

33

Phạm Văn Tuân

01/11/1986

Hồ sơ đủ

34

Hoàng Văn Nam

06/10/1990

Hồ sơ đủ

35

Nguyễn Tiến Dự

20/01/1982

Hồ sơ đủ

36

Phạm Quang Tráng

12/06/1984

Hồ sơ đủ

37

Lê Văn Trung

30/12/1983

Bổ sung photo chứng thực hộ chiếu (có giáp lai)

38

Nguyễn Văn Đạt

05/06/1987

Hồ sơ đủ

39

Trần Văn Nguyên

12/08/1992

Hồ sơ đủ

40

Ngô Đức Trường

19/07/1991

Bổ sung hộ chiếu gốc và photo chứng thực hộ chiếu (có giáp lai)

41

Đinh Chinh Chiến

12/05/1987

Hồ sơ đủ

42

Bùi Xuân Bình

12/03/1982

Hồ sơ đủ

43

Lê Bá Cương

12/05/1993

Hồ sơ đủ

44

Nguyễn Thăng Hoàn

14/02/1986

Hồ sơ đủ

45

Trịnh Viết Trung

24/09/1989

Hồ sơ đủ

46

Phạm Văn Thêu

23/08/1981

Dịch thuật tiếng Việt giấy gia hạn cư trú

47

Hồ Công Trực

11/11/1989

Hồ sơ đủ

48

Nguyễn Hữu Hiệp

17/10/1977

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

49

Trần Văn Chiến

10/08/1990

Hồ sơ đủ

50

Nguyễn Hữu Hiếu

24/01/1986

Bổ sung hộ chiếu gốc

51

Phạm Văn Tình

26/09/1991

Bổ sung hộ chiếu gốc

52

Trần Văn Cảnh

23/05/1990

Hồ sơ đủ

53

Lê Thị Ánh

17/05/1981

Hồ sơ đủ

54

Trần Trung Kiên

16/02/1979

Hồ sơ đủ

55

Lê Thị Lan

06/04/1993

Hồ sơ đủ

56

Nguyễn Văn Trí

15/06/1988

Bổ sung photo chứng thực có giáp lai đủ hộ chiếu

57

Nguyễn Đắc Dũng

28/08/1992

Bổ sung hộ chiếu gốc

58

Trần Văn Hiếu

10/09/1990

Hồ sơ đủ

59

Nguyễn Mạnh Hùng

20/10/1980

Hồ sơ đủ

60

Nguyễn Văn Thắng

02/08/1980

Hồ sơ đủ

61

Lê Văn Hiếu

20/10/1991

Hồ sơ đủ

62

Thân Văn Thịnh

08/08/1989

Hồ sơ đủ

63

Cao Quý Sinh

12/08/1989

Hồ sơ đủ

64

Lê Hoàng Nam

11/10/1986

Hồ sơ đủ

65

Nguyễn Nhất Linh

10/03/1985

Hồ sơ đủ

66

Đào Văn Hiếu

07/12/1989

Không có giấy ủy quyền

67

Nguyễn Đức Nhuận

20/04/1985

Hồ sơ đủ

68

Đỗ Quang Minh

12/06/1983

Bổ sung photo chứng thực hộ chiếu (có giáp lai giữa các trang)

69

Đinh Văn Dũng

17/02/1987

Hồ sơ đủ

70

Phạm Văn Hiếu

12/09/1990

đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung hộ chiếu gốc; bổ sung giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch thuật tiếng Việt)

71

Ma Văn Chức

15/08/1984

dịch thuật tiếng Việt giấy tờ gia hạn cư trú

72

Nguyễn Văn Lý

07/04/1989

Bổ sung hộ chiếu gốc và photo chứng thực đủ hộ chiếu có giáp lai

73

Trần Hữu Hưng

26/05/1986

Bổ sung giấy xác nhận kế hoạch về nước; bổ sung photo công chứng cả quyển hộ chiếu

74

Phạm Văn Thành

27/02/1991

Hồ sơ đủ

75

Lô Văn Điệp

28/04/1986

dịch thuật tiếng Việt giấy tờ gia hạn cư trú; bổ sung hộ chiếu gốc

76

Nguyễn Huy Hoàng

03/10/1990

bổ sung hộ chiếu gốc (cũ và mới); bổ sung giấy tờ gia hạn cư trú (bản gốc và bản dịch thuật)

77

Trần Trọng tân

01/11/1991

Hồ sơ đủ

78

Trần Thị Thìn

18/10/1989

Hồ sơ đủ

79

Trần Thế Tài

17/12/1991

Hồ sơ đủ

80

Trần Xuân Bình

06/02/1973

Hồ sơ đủ

81

Vũ Ngọc Viết

12/06/1989

Hồ sơ đủ

82

Lê Ngọc Duyên

17/07/1986

Hồ sơ đủ

83

Nguyễn Ích Thắng

13/02/1989

Hồ sơ đủ

84

Trần Văn Trường

21/10/1990

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung photo chứng thực hộ chiếu (có giáp lai giữa các trang)

85

Vương Thị Thủy

25/08/1983

Hồ sơ đủ

86

Hà Đức Kiên

10/10/1978

Hồ sơ đủ

87

Phạm Tiến Thoại

01/10/1985

Hồ sơ đủ

88

Nguyễn Văn Thành

02/01/1988

thiếu photo chứng thực hộ chiếu

89

Phạm Thị Thu Hồng

07/01/1992

Hồ sơ đủ

90

Đỗ Quốc Hưng

28/10/1984

Bổ sung hộ chiếu gốc

91

Nguyễn Văn Hương

17/06/1977

Hồ sơ đủ

92

Lê Huy Cường

04/04/1989

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

93

Phạm Xuân Dương

14/07/1984

Hồ sơ đủ

94

Lê Văn Anh

27/01/1987

Bổ sung giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người ủy quyền và người được ủy quyền

95

Lê Hữu Song

23/03/1977

Hồ sơ đủ

96

Đào Văn Hiệu

09/01/1988

Hồ sơ đủ

97

Nguyễn Thanh Bình

01/01/1988

Bổ sung photo chứng thực hộ chiếu (có giáp lai)

98

Trần Đình Sáng

03/10/1987

Hồ sơ đủ

99

Nguyễn Thế Dương

13/10/1988

đề nghị bổ sung đơn đề nghị rút tiền bản gốc và giấy ủy quyền bản gốc

100

Chu Thế Tuấn

24/02/1982

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

101

Nguyễn Đăng An

07/05/1989

Hồ sơ đủ

102

Quach Van Duan

16/07/1987

Bổ sung giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người ủy quyền và người được ủy quyền

103

Trần Văn Hải

15/04/1985

Hồ sơ đủ

104

Bùi Xuân Lộc

26/09/1983

Hồ sơ đủ

105

Trịnh Văn Tuấn

11/08/1986

Hồ sơ đủ

106

Lê Quang Lợi

04/05/1982

Hồ sơ đủ

107

Đoàn Ngọc Ánh

24/11/1978

Hồ sơ đủ

108

Mai Văn Thương

03/06/1987

Đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn; bổ sung hộ chiếu gốc

109

Phạm Hoài Nam

08/12/1996

Bổ sung hộ chiếu gốc; bổ sung photo chứng thực đủ hộ chiếu (có giáp lai)

110

Đoàn Thị Hải

25/06/1984

đề nghị bổ sung đơn rút tiền có xác nhận của UBND xã/phường; bổ sung giấy ủy quyền gốc; bổ sung photo chứng thực thẻ F6 và hộ chiếu

111

Thái Vĩnh Tường

12/08/1994

Hồ sơ đủ

112

Cao Văn Hùng

01/01/1991

Hồ sơ đủ

113

Trần Công Thuận

20/09/1983

Hồ sơ đủ

114

Phùng Thị Tuyết

08/08/1988

Hồ sơ đủ

115

Lê Thị Hiền

30/05/1988

Hồ sơ đủ

116

Trần Bá Anh

12/01/1992

Hồ sơ đủ

117

Nguyễn Văn Phi

23/05/1992

đề nghị làm lại đơn theo mẫu số 3 trên website colab.gov.vn

* Lưu ý: + Đối với những người lao động còn thiếu hồ sơ giấy tờ, đề nghị gửi bổ sung các giấy tờ còn thiếu về Trung tâm Lao động ngoài nước qua đường Bưu điện trước ngày 07/07/2021; ngoài phong bì thư ghi rõ " Họ tên, bổ sung hồ sơ rút tiền ký quỹ". Sau khi kiểm tra, thanh lý hợp đồng, Trung tâm Lao động ngoài nước sẽ thông báo bằng tin nhắn cho người lao động biết để liên hệ với Ngân hàng Chính sách xã hội thanh lý hợp đồng ký quỹ và nhận lại tiền ký quỹ

Đối với những người lao động thiếu photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu nhưng đã nộp hộ chiếu gốc vào bộ hồ sơ, đề nghị anh/chị chờ Trung tâm gửi hộ chiếu gốc qua đường bưu điện về địa chỉ gia đình, sau khi nhận được hộ chiếu gốc, anh/chị photo công chứng sao y bản chính cả quyển hộ chiếu và gửi quyển hộ chiếu photo công chứng lên Trung tâm Lao động ngoài nước

Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Văn phòng đại diện tại Hàn Quốc:
VĂN PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VIỆT NAM THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS
Địa chỉ: Phòng 910 tầng 9, toà nhà SoonHwa, số 89, Seosomunro, quận Chunggu, Seoul
Số điện thoại: 02-393-6868 / Số fax: 02-393-6888

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước