Danh sách người lao động đã được tất toán tài khoản ký quỹ ngày 22/02/2021

STT

Mã VN

Họ và tên

Ngày tháng
năm sinh

Hộ khẩu thường trú/
nơi cư trú hợp pháp

Chi nhánh/PGD NHCSXH
nơi người lao động ký quỹ

Số tiền ký quỹ
(đồng)

1

VN02015002410

Phí Văn Dũng

16/09/1987

Hà Lâm, Hà Trung, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hà Trung, Thanh Hóa

100.000.000

2

VN02015002836

Lê Kinh Xuân

19/05/1993

Đông Ninh, Đông Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

3

VN02015003027

Lê Đình Định

02/09/1982

Trường Minh, Nông Cống, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Nông Cống, Thanh Hóa

100.000.000

4

VN02014011253

Nguyễn Thị Thanh Thủy

06/10/1986

Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

PGD NHCSXH huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

100.000.000

5

VN02015002841

Trịnh Thị Liên

17/10/1984

Đông Minh, Đông Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

6

VN02015002983

Phạm Xuân Trường

13/12/1987

Quảng Tân, Quảng Xương, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Quảng Xương, Thanh Hóa

100.000.000

7

VN02015003653

Đặng Anh Vũ

04/11/1989

Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Quảng Ngãi

100.000.000

8

VN02015002540

Bùi Văn Hùng

05/05/1985

Hải Ninh, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

100.000.000

9

VN02015002926

Trịnh Văn Duẩn

04/10/1989

Vĩnh Hưng, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

100.000.000

10

VN02015001204

Lê Ngọc Hùng

15/10/1983

Hải Châu, Tĩnh Gia, Thanh Hoá

PGD NHCSXH huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

100.000.000

11

VN02015002074

Hoàng Minh Tiến

08/09/1987

Hà Đông, Hà Trung, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hà Trung, Thanh Hóa

100.000.000

12

VN02015004119

Trần Trọng Nhân

26/05/1989

Quới An, Vũng Liêm, Vĩnh Long

PGD NHCSXH huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long

100.000.000

13

VN02015002601

Võ Thế Mạnh

05/04/1990

Hưng Đạo, Hưng Nguyên, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

100.000.000

14

VN02015000147

Nguyễn Thành Tâm

08/06/1985

Châu Hòa, Giồng Trôm, Bến Tre

PGD NHCSXH huyện Giồng Trôm, Bến Tre

100.000.000

15

VN02015000548

Nguyễn Văn Luyến

29/06/1979

Ninh Sở, Thường Tín, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Thường Tín, Hà Nội

100.000.000

16

VN02015000623

Mai Văn Qui

16/02/1992

Phú Đa, Phú Vang, Thừa Thiên - Huế

PGD NHCSXH huyện Phú Vang, Thừa Thiên - Huế

100.000.000

17

VN02015004764

Trần Văn Trường

20/07/1992

Thọ Ngọc, Triệu Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

18

VN02015004160

Nguyễn Văn Tuấn

15/11/1992

Yên Trường, Yên Định, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Yên Định, Thanh Hóa

100.000.000

19

VN02015000532

Phạm Văn Huệ

15/07/1989

Long Mai, Minh Long, Quảng Ngãi

PGD NHCSXH huyện Minh Long, Quảng Ngãi

100.000.000

20

VN02015002675

Hồ Thị Thanh

10/05/1989

Nam Cát, Nam Đàn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nam Đàn, Nghệ An

100.000.000

21

VN02015003722

Biện Văn Tú

19/05/1986

Cẩm Thành, Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

100.000.000

22

VN02015000593

Đào Hoàng Anh

12/03/1984

Đông Lĩnh, Thanh Ba, Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Thanh Ba, Phú Thọ

100.000.000

23

VN02015003792

Nguyễn Như Phượng

20/10/1990

Thuận Sơn, Đô Lương, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Đô Lương, Nghệ An

100.000.000

24

VN02015002776

Tạ Thị Hồng

14/01/1990

Nguyệt Đức, Yên Lạc, Vĩnh Phúc

PGD NHCSXH huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc

100.000.000

25

VN02015000527

Đỗ Thị Hồng

05/02/1987

phường An Hoạch, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hóa

100.000.000

26

VN02015002948

Lê Văn Nam

20/10/1992

Hoằng Trường, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

27

VN02015002931

Lê Trọng Toàn

01/03/1992

Đông Hoàng, Đông Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

28

VN02015006742

Phan Văn Vinh

29/09/1978

Đường Lâm - Sơn Tây - Hà Nội

PGD NHCSXH TX. Sơn Tây - Hà Nội

100.000.000

29

VN02015003019

Ngân Thanh Đức

10/03/1987

Đồng Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Quỳ Hợp, Nghệ An

100.000.000

30

VN02015003328

Lê Thanh Đạo

29/08/1988

Hà Long, Hà Trung, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hà Trung, Thanh Hóa

100.000.000

31

VN02015002346

Cao Minh Hoàn

07/12/1990

Tân Hưng, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hưng Yên

100.000.000

32

VN02015002638

Lê Văn Túng

09/02/1989

Đông Minh, Đông Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

33

VN02015003577

Trần Sơn Anh

10/06/1991

Kỳ Tân, Tân Kỳ, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Tân Kỳ, Nghệ An

100.000.000

34

VN02015006088

Nguyễn Văn Minh

12/07/1986

thị trấn Nếnh, Việt Yên, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Việt Yên, Bắc Giang

100.000.000

35

VN02015002831

Lê Văn Tỏa

07/08/1984

Quỳnh Xuân, Hoàng Mai, Nghệ An

PGD NHCSXH TX. Hoàng Mai, Nghệ An

100.000.000

36

VN02015002377

Triệu Quang Phục

27/11/1985

Nhật Tiến, Hữu Lũng, Lạng Sơn

PGD NHCSXH huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

100.000.000

37

VN02015000999

Hà Thị Thanh Hòa

18/12/1982

Đông Ninh, Đông Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

38

VN02015002185

Ngô Văn Thắng

27/05/1990

Thái Hòa, Ba Vì, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Ba Vì, Hà Nội

100.000.000

39

VN02015002885

Trần Phúc Trung

10/12/1987

Đông Minh, Đông Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

40

VN02015002586

Hoàng Văn Vượng

20/03/1988

Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

41

VN02015002825

Trần Văn Mười

27/07/1992

Giang Sơn Tây, Đô Lương, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Đô Lương, Nghệ An

100.000.000

42

VN02015000549

Đặng Hữu Bằng

23/04/1991

Mỹ Hưng, Mỹ Lộc, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Mỹ Lộc, Nam Định

100.000.000

43

VN02015004943

Trần Ngọc Tú

02/09/1986

Diễn Liên, Diễn Châu, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Diễn Châu, Nghệ An

100.000.000

44

VN02015002407

Hoàng Văn Ngôn

05/03/1989

Nhật Tiến, Hữu Lũng, Lạng Sơn

PGD NHCSXH huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

100.000.000

45

VN02015004548

Đỗ Trọng Tưởng

11/09/1988

Hiệp Hoà, Vũ Thư, Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Vũ Thư, Thái Bình

100.000.000

46

VN02015002183

Trương Văn Cơ

14/05/1986

Minh Sơn, Hữu Lũng, Lạng Sơn

PGD NHCSXH huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

100.000.000

47

VN02015006339

Dương Đức Quân

07/08/1987

Bảo Sơn, Lục Nam, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lục Nam, Bắc Giang

100.000.000

48

VN02015000583

Phạm Văn Tăng

10/02/1982

Việt Cường, Yên Mỹ, Hưng Yên

PGD NHCSXH huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

100.000.000

49

VN32015000120

Trần Xuân Oánh

20/11/1978

Quỳnh Nguyên, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình

100.000.000

50

VN02015003356

Nguyễn Vĩnh Mạnh

26/08/1988

Võ Liệt, Thanh Chương, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Thanh Chương, Nghệ An

100.000.000

51

VN02015002418

Lương Ngọc Viên

17/02/1988

Y Tịch, Chi Lăng, Lạng Sơn

PGD NHCSXH huyện Chi Lăng, Lạng Sơn

100.000.000

52

VN02015002359

Ngô Văn Nam

02/01/1987

Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

100.000.000

53

VN02015002094

Trần Văn Ngọc

04/10/1987

Hà Phú, Hà Trung, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hà Trung, Thanh Hóa

100.000.000

54

VN02015002663

Hoàng Đình Tình

25/07/1991

Đông Phú, Đông Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

55

VN02015003270

Lê Văn Cường

01/01/1989

Đông Minh, Đông Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

56

VN02015002413

Nguyễn Văn Quang

16/09/1989

Minh Tiến, Hữu Lũng, Lạng Sơn

PGD NHCSXH huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

100.000.000

57

VN02015000628

Phạm Thế Minh

10/04/1985

phường Vỹ Dạ, thành phố Huế, Thừa Thiên - Huế

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thừa Thiên - Huế

100.000.000

58

VN02015002794

Trần Thị Hiền

27/07/1986

Dân Lý, Triệu Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

59

VN02015004684

Lê Văn Út

10/10/1984

Định Tăng, Yên Định, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Yên Định, Thanh Hóa

100.000.000

60

VN02015004996

Nguyễn Văn Dự

07/09/1984

Ninh Hòa, Hoa Lư, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Hoa Lư, Ninh Bình

100.000.000

61

VN02015005661

Vũ Huy Dương

08/08/1989

Tân Thịnh, Nam Trực, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Nam Trực, Nam Định

100.000.000

62

VN02015005042

Lê Văn Hưng

29/02/1992

thị trấn Cửa Việt, Gio Linh, Quảng Trị

PGD NHCSXH huyện Gio Linh, Quảng Trị

100.000.000

63

VN02015004967

Lê Văn Giang

07/06/1990

phường Hải Ninh, Tĩnh Gia, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa

100.000.000

64

VN02015003884

Phạm Thành Đô

02/09/1990

Văn Lang, Hạ Hoà, Phú Thọ

PGD NHCSXH huyện Hạ Hoà, Phú Thọ

100.000.000

65

VN32015000593

Trần Văn Thịnh

20/09/1985

Quảng Đông, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thanh Hóa

100.000.000

66

VN02016007682

Trần Minh Tình

01/12/1992

Phổ Châu, Đức Phổ, Quảng Ngãi

PGD NHCSXH huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi

100.000.000

67

VN02016006579

Phạm Văn Cường

15/05/1995

Lai Thành, Kim Sơn, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Kim Sơn, Ninh Bình

100.000.000

68

VN02016007645

Tân Việt

20/02/1987

Tam Đàn, huyện Phú Ninh, Quảng Nam

PGD NHCSXH huyện huyện Phú Ninh, Quảng Nam

100.000.000

69

VN32017000775

Võ Văn Tiến

03/03/1993

Hưng Tây, Hưng Nguyên, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

100.000.000

70

VN02015002250

Thái Doãn Mạnh

01/06/1991

Diễn Lâm, Diễn Châu, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Diễn Châu, Nghệ An

100.000.000

71

VN02015003575

Lê Văn Cường

26/01/1988

Thiệu Đô, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

100.000.000

72

VN02015000465

Nguyễn Văn Tùng

09/02/1990

Điền Trung, Bá Thước, Thanh Hoá

PGD NHCSXH huyện Bá Thước, Thanh Hoá

100.000.000

73

VN02015000507

Trần Văn Nam

29/06/1987

Yên Định, Sơn Động, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Sơn Động, Bắc Giang

100.000.000

74

VN02015003490

Hoàng Công Định

05/04/1986

Cẩm Thăng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

100.000.000

75

VN02015002868

Lương Văn Mạnh

10/05/1989

Nghi Thái, Nghi Lộc, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghi Lộc, Nghệ An

100.000.000

76

VN02015002862

Nguyễn Xuân Thái

10/03/1986

Thiệu Tâm, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

77

VN02015002659

Nguyễn Văn Thảo

12/01/1988

Nghi Kiều, Nghi Lộc, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghi Lộc, Nghệ An

100.000.000

78

VN02014010739

Phạm Văn Khoa

06/07/1991

thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh, Thanh Hoá

PGD NHCSXH huyện Lang Chánh, Thanh Hoá

100.000.000

79

VN02015002716

Lê Viết Thông

06/11/1985

Thiệu Viên, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

80

VN02015003148

Nguyễn Bá Cao

16/05/1989

Đông Ninh, Đông Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

81

VN02015003042

Lê Thị Huệ

10/08/1989

Đông Minh, Đông Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

82

VN32015000026

Đinh Quang Trang

20/06/1984

Liên Sơn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình

100.000.000

83

VN02015003725

Nguyễn Thị Thu

10/08/1992

Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi

PGD NHCSXH huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

100.000.000

84

VN02015002282

Đàm Văn An

26/07/1985

Hoà Lạc, Hữu Lũng, Lạng Sơn

PGD NHCSXH huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

100.000.000

85

VN02014011097

Trần Công Hải

10/11/1986

Phan Đình Phùng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Nam Định

100.000.000

86

VN02014011279

Nguyễn Văn Thao

12/12/1984

Xuân Kiên, Xuân Trường, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Xuân Trường, Nam Định

100.000.000

87

VN02015003633

Lê Văn Thiện

16/11/1991

Tượng Lĩnh, Nông Cống, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Nông Cống, Thanh Hóa

100.000.000

88

VN02015002949

Lê Trọng Hải

02/12/1990

Thiệu Châu, Thiệu Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

89

VN02015003205

Nguyễn Hữu Tuấn

23/12/1991

Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

90

VN02015002433

Lê Huy Hải

17/11/1987

Hoằng Lộc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

91

VN02015003730

Phan Văn Hưng

18/05/1990

Nam Cát, Nam Đàn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nam Đàn, Nghệ An

100.000.000

92

VN02015002213

Lê Văn Bình

15/06/1992

Tân Ninh, Triệu Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

93

VN02015006690

Lê Tồn Hiếu

04/07/1982

Tân Dĩnh, Lạng Giang, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lạng Giang, Bắc Giang

100.000.000

94

VN02015000559

Nguyễn Văn Thạo

20/10/1992

Thanh Thịnh, Thanh Chương, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Thanh Chương, Nghệ An

100.000.000

95

VN02015004641

Phạm Văn Trường

01/11/1992

Song An, Vũ Thư, Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Vũ Thư, Thái Bình

100.000.000

96

VN02015002419

Đinh Văn Ba

15/05/1989

Xuân Tiến, Xuân Trường, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Xuân Trường, Nam Định

100.000.000

97

VN02014011135

Nguyễn Duy Trọng

27/10/1978

thị trấn Phố Mới, Quế Võ, Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Quế Võ, Bắc Ninh

100.000.000

98

VN02015002431

Lê Xuân Vỹ

08/06/1988

Hoà Sơn, Hữu Lũng, Lạng Sơn

PGD NHCSXH huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

100.000.000

99

VN02015001949

Nguyễn Văn Dũng

08/04/1986

Nam Cường, Nam Trực, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Nam Trực, Nam Định

100.000.000

100

VN02015002574

Dương Văn Minh

24/05/1987

Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Đông Anh, Hà Nội

100.000.000

101

VN02015004791

Vũ Văn Mạnh

10/03/1984

Định Hải, Yên Định, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Yên Định, Thanh Hóa

100.000.000

102

VN02014003164

Nguyễn Văn Doanh

05/07/1987

thị trấn Vị Xuyên, Vị Xuyên, Hà Giang

PGD NHCSXH huyện Vị Xuyên, Hà Giang

100.000.000

103

VN02015003132

Trần Văn Hội

20/09/1987

Diễn Thái, Diễn Châu, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Diễn Châu, Nghệ An

100.000.000

104

VN02015002888

Nguyễn Văn Tình

10/02/1989

Hà Long, Hà Trung, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hà Trung, Thanh Hóa

100.000.000

105

VN02015001434

Nguyễn Văn Hòa

03/05/1977

thị trấn Củ Chi, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh

PGD NHCSXH huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh

100.000.000

106

VN02015002521

Nguyễn Văn Ngọc

10/02/1990

Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Đan Phượng, Hà Nội

100.000.000

107

VN02014007195

Nguyễn Xuân Kiên

27/03/1989

Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng

PGD NHCSXH huyện Liên Chiểu, Đà Nẵng

100.000.000

108

VN02015002828

Lường Quốc Thành

23/01/1987

Hoằng Lưu, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

109

VN02015004650

Lê Thị Trang

21/11/1992

Đông Khê, Đông Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

110

VN02015002356

Đỗ Thị Nhung

18/05/1992

Minh Khai, Hoài Đức, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Hoài Đức, Hà Nội

100.000.000

111

VN32015000159

Nguyễn Thành Trung

22/04/1981

Yên Thắng, Ý Yên, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Ý Yên, Nam Định

100.000.000

112

VN02015004730

Nguyễn Tiến Cường

20/05/1987

Phúc Thọ, Nghi Lộc, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghi Lộc, Nghệ An

100.000.000

113

VN02015004107

Nguyễn Văn Luân

20/12/1986

Phúc Thọ, Nghi Lộc, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghi Lộc, Nghệ An

100.000.000

114

VN02015007092

Nguyễn Văn Quy

17/04/1983

Đồng Sơn, Nam Trực, Nam Định

PGD NHCSXH huyện Nam Trực, Nam Định

100.000.000

115

VN02015005046

Nguyễn Ngọc Hai

08/08/1991

Thái Đào, Lạng Giang, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Lạng Giang, Bắc Giang

100.000.000

116

VN02015004396

Nguyễn Ngọc Tưởng

10/11/1989

Lam Cốt, Tân Yên, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Tân Yên, Bắc Giang

100.000.000

117

VN02015007949

Lê Văn Đức

24/09/1984

Trung Ý, Nông Cống, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Nông Cống, Thanh Hóa

100.000.000

118

VN02015004336

Nguyễn Văn Thắng

12/06/1993

Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

PGD NHCSXH huyện Bố Trạch, Quảng Bình

100.000.000

119

VN02015008178

Vương Hồng Minh

08/10/1984

Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Đông Anh, Hà Nội

100.000.000

120

VN32015000815

Bùi Tuấn Anh

07/03/1988

Ngọc Lương, Yên Thủy, Hòa Bình

PGD NHCSXH huyện Yên Thủy, Hòa Bình

100.000.000

121

VN32017000248