Hướng dẫn thủ tục ủy quyền khi tất toán tài khoản, rút tiền ký quỹ tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Thời gian qua, một số người lao động hỏi về thủ tục ủy quyền để tất toán tài khoản và rút tiền ký quỹ tại Ngân hàng Chính sách. Liên quan đến vấn đề này, Trung tâm Lao động ngoài nước nhận được thông tin của Ngân hàng Chính sách xã hội hướng dẫn hồ sơ, thủ tục ủy quyền như sau:

- Người được ủy quyền đến làm thủ tục tất toán tài khoản, rút tiền ký quỹ phải mang theo văn bản ủy quyền được công chứng hoặc chứng thực theo quy định tại Điều 78 Luật công chứng năm 2014, Điều 5 Nghị số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính. Trong trường hợp người lao động đang ở nước ngoài không về nước thì Giấy ủy quyền phải do một trong các Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự hoặc cơ quan khác được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài công chứng hoặc chứng thực theo quy định của Pháp luật Việt Nam.

- Nội dung ủy quyền: ủy quyền thực hiện thủ tục tất toán tài khoản tiền gửi ký quỹ, nhận tiền ký quỹ (bao gồm cả gốc và lãi);

- Giấy tờ Chứng minh nhân thân của người được ủy quyền: Giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân của người được ủy quyền

- Thông tin của người ủy quyền và người được ủy quyền trên văn bản ủy quyền phải đảm bảo yêu cầu:

+ Thông tin về Giấy tờ chứng minh nhân thân của người ủy quyền (địa chỉ trước khi xuất cảnh, ngày tháng năm sinh, số Chứng minh thư nhân dân hoặc số Thẻ căn cước công dân, ngày cấp, nơi cấp) do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, đảm bảo khớp đúng với các thông tin trên hồ sơ kỹ quỹ tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

+ Thông tin nhân thân của người được ủy quyền (Họ và tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ thường trú, số Chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân, ngày cấp, nơi cấp)

          Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo để người lao động biết và thực hiện./.
Tin khác
TRUNG TÂM LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
Số 1 - Trịnh Hoài Đức - Đống Đa - Hà Nội
Điện thoại:024 7303 0199 / Fax: 024.37346097 / Email: colab@colab.gov.vn

Văn phòng đại diện tại Hàn Quốc:
VĂN PHÒNG QUẢN LÝ LAO ĐỘNG VIỆT NAM THEO CHƯƠNG TRÌNH EPS
Địa chỉ: Số 50, Chungcheong-ro, Seodaemun-gu, Seoul, Korea
Số điện thoại: 02-393-6868 / Số fax: 02-393-6888

Bản quyền thuộc về Trung tâm Lao động ngoài nước