Danh sách người lao động đã được tất toán tài khoản ký quỹ ngày 25/01/2021

STT

Họ và tên

Ngày tháng
năm sinh

Hộ khẩu thường trú/
nơi cư trú hợp pháp

Chi nhánh/PGD NHCSXH
nơi người lao động ký quỹ

Số tiền ký quỹ
(đồng)

1

Nguyễn Quán

04/08/1983

Đa Kai, Đức Linh, Bình Thuận

PGD NHCSXH huyện Đức Linh, Bình Thuận

100.000.000

2

Nguyễn Văn Hiếu

29/11/1988

Phương Trung, Thanh Oai, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Thanh Oai, Hà Nội

100.000.000

3

Hoàng Văn Chiều

14/07/1985

Hồng Tiến, Khoái Châu, Hưng Yên

PGD NHCSXH huyện Khoái Châu, Hưng Yên

100.000.000

4

Lê Thế Cường

19/12/1989

Đông Thanh, Đông Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

5

Vũ Văn Dũng

25/09/1986

Dân Lý, Triệu Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

6

Bùi Quang Sang

15/08/1989

phường 8, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre

Hội sở NHCSXH tỉnh Bến Tre

100.000.000

7

Hồ Sỹ Quý

22/10/1979

Đông Hiếu, Thái Hòa, Nghệ An

PGD NHCSXH TX Thái Hòa, Nghệ An

100.000.000

8

Nguyễn Hải Tùng

12/11/1987

phường Quang Tiến, Thái Hòa, Nghệ An

PGD NHCSXH TX Thái Hòa, Nghệ An

100.000.000

9

Đào Xuân Linh

07/02/1988

Dân Lý, Triệu Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

10

Hồ Ngọc Mai

11/08/1989

Long Điền Đông, Đông Hải, Bạc Liêu

PGD NHCSXH huyện Đông Hải, Bạc Liêu

100.000.000

11

Tạ Thạc Như

27/04/1987

Song Phượng, Đan Phượng, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Đan Phượng, Hà Nội

100.000.000

12

Đào Xuân Tráng

27/12/1983

Dân Lý, Triệu Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

13

Trịnh Tiến Quyết

26/04/1991

Ninh Mỹ, Hoa Lư, Ninh Bình

PGD NHCSXH huyện Hoa Lư, Ninh Bình

100.000.000

14

Nguyễn Minh Phương

23/10/1989

Diễn Hoa, Diễn Châu, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Diễn Châu, Nghệ An

100.000.000

15

Cao Tiến Chiến

27/12/1986

Kỳ Tân, Tân Kỳ, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Tân Kỳ, Nghệ An

100.000.000

16

Nguyễn Văn Thìn

16/02/1988

Đại Đồng Thành, Thuận Thành, Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Thuận Thành, Bắc Ninh

100.000.000

17

Nguyễn Mạnh Tuyến

25/10/1980

Hoằng Lộc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

18

Lê Thị Hồng

10/07/1991

Đông Khê, Đông Sơn, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Đông Sơn, Thanh Hóa

100.000.000

19

Phan Văn Đồng

17/08/1988

Nam Cát, Nam Đàn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nam Đàn, Nghệ An

100.000.000

20

Lưu Thế Thông

28/12/1991

Yên Hùng , Yên Định , Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Yên Định, Thanh Hóa

100.000.000

21

Phạm Hồng Cường

01/08/1989

Thị trấn Lang Chánh, Lang Chánh, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Lang Chánh, Thanh Hóa

100.000.000

22

Nguyễn Thị Hồng

27/10/1984

Tam Tiến, Yên Thế, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Yên Thế, Bắc Giang

100.000.000

23

Nguyễn Văn Chuyền

21/12/1990

Lệ Viễn, Sơn Động, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Sơn Động, Bắc Giang

100.000.000

24

Trần Đình Kiên

05/09/1989

Diễn Vạn, Diễn Châu, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Diễn Châu, Nghệ An

100.000.000

25

Nguyễn Quốc Huy

29/10/1987

Vân Diên, huyện Nam Đàn, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nam Đàn, Nghệ An

100.000.000

26

Trương Quang Tinh

16/03/1989

Quế Sơn, Quế Phong, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Quế Phong, Nghệ An

100.000.000

27

Trần Văn Tùng

17/02/1984

Đồng Bài, Cát Hải, Hải Phòng

PGD NHCSXH huyện Cát Hải, Hải Phòng

100.000.000

28

Giang Văn Long

09/04/1990

Tân Hòa, Quốc Oai, Hà Nội

PGD NHCSXH huyện Quốc Oai, Hà Nội

100.000.000

29

Lê Hải Quang

12/04/1990

An Bình, Long Hồ, Vĩnh Long

PGD NHCSXH huyện Long Hồ, Vĩnh Long

100.000.000

30

Đào Thị Hà

28/07/1983

Trung Lập Thượng, Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh

PGD NHCSXH huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh

100.000.000

31

Lưu Đình Quyên

05/05/1985

Việt Thuận, Vũ Thư, Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Vũ Thư, Thái Bình

100.000.000

32

Đỗ Phi Vụ

04/08/1988

Hoằng Phụ, Hoằng Hóa, Thanh Hóa

PGD NHCSXH huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa

100.000.000

33

Nguyễn Sỹ Lực

17/03/1991

phường Hưng Dũng, thành phố Vinh, Nghệ An

Hội sở NHCSXH tỉnh Nghệ An

100.000.000

34

Võ Văn Sỹ

12/12/1976

Nghi Kiều, Nghi Lộc, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Nghi Lộc, Nghệ An

100.000.000

35

Ninh Văn Thuận

10/10/1992

An Dương, Tân Yên, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Tân Yên, Bắc Giang

100.000.000

36

Vũ Văn Đề

05/06/1989

Mã Thành, Yên Thành, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Yên Thành, Nghệ An

100.000.000

37

Phạm Văn Quang

01/03/1986

Thạch Điền, Thạch Hà, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

100.000.000

38

Nguyễn Văn Lân

10/05/1988

Hoa Thuỷ, Lệ Thuỷ, Quảng Bình

PGD NHCSXH huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

100.000.000

39

Nguyễn Đức Hợp

07/11/1978

Vạn Ninh, Gia Bình, Bắc Ninh

PGD NHCSXH huyện Gia Bình, Bắc Ninh

100.000.000

40

Nguyễn Văn Quang

19/10/1984

Yên Lư, Yên Dũng, Bắc Giang

PGD NHCSXH huyện Yên Dũng, Bắc Giang

100.000.000

41

Phí Văn Biểu

02/06/1980

Đông Á, Đông Hưng, Thái Bình

PGD NHCSXH huyện Đông Hưng, Thái Bình

100.000.000

42

Cung Đình Lợi

27/10/1992

Đức Thành, Yên Thành, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Yên Thành, Nghệ An

100.000.000

43

Nguyễn Trọng Khánh

13/06/1991

Cẩm Dương, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

PGD NHCSXH huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

100.000.000

44

Cao Văn Băng

12/08/1986

Long Điền Đông, Đông Hải, Bạc Liêu

PGD NHCSXH huyện Đông Hải, Bạc Liêu

100.000.000

45

Nguyễn Văn Khoát

20/01/1990

Nghĩa An - Nam Trực - Nam Định

PGD NHCSXH huyện Nam Trực - Nam Định

100.000.000

46

Nguyễn Văn Chính

26/02/1988

Kim Đức, Việt Trì, Phú Thọ

Hội sở NHCSXH tỉnh Phú Thọ

100.000.000

47

Nguyễn Văn Sĩ

15/08/1986

Kim Đức, Việt Trì, Phú Thọ

Hội sở NHCSXH tỉnh Phú Thọ

100.000.000

48

Trần Hoàng Anh

07/12/1992

phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Hội sở NHCSXH tỉnh Thanh Hóa

100.000.000

49

Nguyễn Cao Sơn

08/10/1987

Đồng Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ An

PGD NHCSXH huyện Quỳ Hợp, Nghệ An

100.000.000

50

Nguyễn Văn Quảng

10/10/1984

Quỳnh Tân, Quỳnh Lưu, Nghệ An